nedelja, 15. april 2018

Saturn v Kozorogu – nov red na starem pogorišču !

Saturn je 20.12.2017 ob 5:50h vstopil v znamenje Kozoroga in bo v njem ostal dve leti in pol, do konca 2020.

Saturn za prehod skozi eno znamenje potrebuje približno dve leti in pol. Njegov celoten cikel oziroma en obhod Zodiakalnega kroga, traja približno 29 let.

Saturnov prehod nas sooča z realnostjo in ruši naše morebitne iluzije. Od nas zahteva delo in trud, saj so področja, ki jih aktivira tokom svojega prehoda, podvržena preizkušnjam in počasni rasti. Vložen trud pa se nam postopoma obrestuje, saj so strukture in stvari, ki nastanejo tokom njegovega tranzita, kakovostne in trajne.

Sooča pa nas tudi z našimi pomanjkljivostmi in strahovi. Skozi otežene okoliščine nas sili zapustiti cono udobja in nas tako soočiti s strahovi, še posebej s strahovi pred neuspehom. Saturnovi strahovi pa so lahko tudi aktivatorji, na primer zaradi strahu pred pomanjkanjem, lahko postanemo bolj delavni in aktivni.

Saturn vlada znamenju Kozoroga. To je znamenje, ki ima močne ambicije in hlepi po uspehu v družbi. Za svoj uspeh pa je pripravljen trdo delati in se marsičemu odpovedati. Svoje cilje skrbno načrtuje in jih zaradi vztrajnega napredovanja tudi doseže. Uspeh ni sam po sebi umeven in po navadi pride z zamudo, vendar ko pride, je pa trajen. V času Saturnovega tranzita čez znamenje Kozoroga je priporočljivo vlagati energijo in se truditi na tistih področjih življenja, kjer si želimo napredovati in doseči trajnejše rezultate. To je tudi dober čas za načrtovanje naše prihodnosti kot za postavitev dolgotrajnih življenjskih ciljev, ki bi jih želeli doseči tokom njegovega naslednjega devetindvajsetletnega cikla.

Ko Saturn na svoji poti po Zodiaku pride v neko znamenje, tako na osebnem kot tudi na kolektivnem nivoju pokaže na senco, torej na temno plat znamenja. Ta proces v znamenju Kozoroga poteka že kar nekaj let. Začel se je s prihodom Plutona v to znamenje, katerega posledica je bila finančna kriza. Skozi njo smo se soočali s padcem dotedanjega moralnega ugleda in zaupanja v avtoritativne družbene sisteme, tako finančne, gospodarske kot politične. V nekaj letih so te institucije skozi zlorabo zaupanja in moči, ki so jo imele, povzročile razpad družbenih sistemov in moralnih vrednot, na katerih so temeljili. Znamenje Kozoroga namreč v geopolitični astrologiji simbolizira najvišje avtoritativne institucije v družbi, ki skrbijo za funkcionalnost in varnost družbe. Njihovo delovanje temelji na zaupanju družbe v njihovo stabilnost. To zaupanje pa je bilo v preteklih letih v imenu krize večkrat zlorabljeno in se je z njim manipuliralo. Posledica je razkroj družbenih vrednot in hierarhije družbe. S prihodom Saturna v Kozoroga pa se bomo soočali s posledicami, razkritji kot tudi poizkusi teh sil, da bi obdržale svoje pozicije in moč. Pričakujemo lahko, da bo Saturnov prehod na tem »plutonskem pogorišču« osvetlil te destruktivne vsebine in nam razkril razsežnosti zakulisnih dejavnosti. Po drugi strani pa bodo sile, ki so povzročile to stanje in si v tem procesu prilastile moč odločanja, še povečale razne represivne metode in storile vse, da bi to moč obdržale. Razkritja in saniranje le teh pa bodo na koncu pripomogla pri ustvarjanju novih, bolj stabilnih družbenih struktur.

V času Saturnovega prehoda skozi Kozoroga lahko pričakujemo:
 • preoblikovanje in samoregulacijo tistih sistemov, ki do sedaj niso delovala dobro,
 • novo hierarhijo družbe,
 • nova moralna pravila o tem, kaj je prav in kaj ne,
 • menjave na vodilnih mestih, tako gospodarskih kot tudi političnih,
 • boj za prevlado v svetu,
 • vzpostavitev novih sistemov kontrole in nadzora,
 • nove meje,
 • odkritja zlorab moči,
 • boj proti izgorelosti,
 • ukvarjanje in reševanje problemov, povezanih s starostniki,
 • spodbujanje in rast ponovne uporabe (recikliranja),
 • zategovanje pasu in varčevanje.

Vpliv Saturnovega tranzita na državo Slovenijo

Prehod Saturna skozi znamenje Kozoroga bo imel tudi močan vpliv na dogajanje v tistih državah, ki imajo to znamenje poudarjeno. Med njimi je tudi Slovenija, saj ima naša država v tem znamenju ascendent. V geopolitični astrologiji ascendent in prva hiša predstavljata državo, njene prebivalce kot tudi njihove nacionalne značilnosti. Slovenijo, katere nastanek sovpada s prejšnjim prehodom Saturna skozi znamenje Kozoroga, v naslednjih dveh letih in pol čaka kar nekaj preizkusov zrelosti. Čaka nas soočanje s preizkušnjami, ki bodo od nas zahtevale večjo povezanost in enotnost ter preraščanje notranje razklanosti, ki nas kot narod slabi. Zaradi Kozoroga na ascendentu smo znani kot zanesljivi in odgovorni, vendar pa žal tudi togi in nenaklonjeni spremembam. Sonce naše države se nahaja v znamenju Raka v sedmi hiši, zaradi česar iščemo potrditev lastne vrednosti zunaj sebe, v zunanjih avtoritetah. Tako v osebnih kot tudi v mednarodnih odnosih se to, da predamo svojo moč v roke drugemu, konča slabo, saj dotični običajno to izkoristi sebi v prid. Leta 2018 bo Saturn aktiviral naše Sonce in nas bo skozi preizkušnje učil, da postanemo suverenejši in odločnejši. Sonce v horoskopu države med drugim tudi simbolizira moč in vitalnost glavnih avtoritet v državi. Ker nas Saturnovi prehodi soočajo z realnostjo, lahko v tem obdobju pride na plan njihova bolj senčna plat, ali pa jih dohitijo posledice preteklih dejanj. Ta vpliv bo čutiti vse do sredine jeseni 2018. Ko pišem ta prispevek, že čutimo delovanje tega aspekta, saj je odstopil predsednik vlade, predsednik države pa je vpleten v preiskavo. Nekaj njegovega vpliva in blokad pa čaka tudi novoizvoljenega predsednika vlade.

Boljše razumevanje dogodkov, ki jih lahko pričakujemo ob Saturnovem prehodu skozi znamenje Kozoroga, dobimo, če proučimo njegove prejšnje cikle. Njegov prejšnji prehod skozi znamenje Kozoroga je sovpadal z valom sprememb, ko so drug za drugim padali politični sistemi, porušen je bil berlinski zid, ki je predstavljal mejo med vzhodom in zahodom. Takratni prehod Saturna, Urana in Neptuna je prinesel spremembe, ki so bile temelj za nastanek novih družb kot tudi združene Evrope. Čeprav je bila prvotna ideja ustanoviti enotno in enakopravno demokratično Evropo, so sedaj nekatere države v podrejenem položaju. Prihaja do polarizacije in neenakomernega razporejanja bogastva, kot tudi do borbe za premoč in nadvlado. Prihodnja leta prinašajo preizkus trdnosti temeljev vseh novih družbenih struktur, ki so nastale v letu 1989. Med njih sodi tudi Slovenija.

Dogajanje v svetu

Saturn je socialen planet in njegovi prehodi prinašajo pomembne dogodke, ki vplivajo na nadaljnji razvoj družbe. Spremembe družbe pa lahko potekajo na različne načine. Nova pravila se lahko vpeljejo v stari red brez trenja, na miren način, včasih pa žal tudi konfliktno, s silo. Saturnov prehod skozi Kozoroga ureja in korigira spremembe, ki so jih povzročili predhodni prehodi transpersonalnih planetov, prehod Urana, Neptuna in Plutona skozi to znamenje. Novosti in spremembe vgradi v star, obstoječ red. V zadnjih desetletjih, bolj natančno od osemdesetih let prejšnjega stoletja, smo se znašli v vrtincu družbenih sprememb. Doživeli smo padec berlinskega zidu in konec hladne vojne, kot tudi širjenje kapitalizma kot prevladujočega modela družbene ureditve. Posledica teh sprememb je nastajanje novega družbenega reda in nova razmerja vodilnih svetovnih sil v svetu. Saturn bo na svoji poti skozi znamenje Kozoroga tvoril ugodne aspekte z Uranom, Neptunom in Jupitrom, zato bo proces absorbcije novosti potekal dokaj harmonično in nekonfliktno. Izjema je aspekt med Saturnom in Plutonom, ki bo nastopil v začetku leta 2020, in prinaša zelo težavno ter napeto obdobje. Ta aspekt se pojavi vsakih 33 let, ker pa je njegov vpliv močan, ga lahko čutimo že kakšno leto prej. Prinaša brezkompromisen boj za moč in prevlado. Avtoritete in elite z vso silo branijo in skušajo ohraniti staro stanje in privilegije. Do sprememb lahko pride samo s pritiskom od zunaj. Pospeši se proces »umiranja« starih in nastajanje novih gospodarskih političnih struktur. Izrazit je boj za prevlado in prevzem kontrole nad svetom. Da bi se ohranila moč, se manipulira z zakoni in pravili. Pojavijo se novi totalitarni sistemi. Ker je aspekt brezkompromisen, prinaša povečano tveganje vojnih spopadov. Boj za prevlado pa bo potekal tudi na drugih področjih, tako političnih kot tudi gospodarskih. Plutonov prehod skozi znamenje Kozoroga je močno zamajal zaupanje v vse vodilne in avtoritativne družbene strukture. Saturn bo skušal na tem plutonskem pogorišču vzpostavljati nove strukture, ki bodo temelj novega družbenega reda.