nedelja, 12. januar 2020

Aspekt desetletja – Saturn konjunkcija Pluton

O tem, kako zelo dinamično bo leto 2020, se v astroloških krogih razpravlja že dalj časa. In da bo temu res tako, smo se lahko prepričali že v prvih dneh tega leta. V letu 2020 bomo priče dogodkom, ki bodo v veliki meri vplivali na naše življenje v prihodnosti. Na nebu bodo planeti medsebojno tvorili kar nekaj močnih in pomembnih astroloških povezav. Vplivali bodo na dogodke, katerih posledice bomo čutili še dolgo časa. Običajno so to šok dogodki, ki spremenijo nadaljnji potek zgodovine.

V astrologiji planeti Jupiter, Saturn in Pluton veljajo za socialne in transpersonalne planete. Njihovi medsebojni aspekti in cikli prinašajo spremembe v družbi. Leto 2020 je pomembno tudi zato, ker se bo začelo kar nekaj novih ciklov.

Saturn Pluton konjunkcija v znamenju Kozoroga  - začetek novega cikla

To je precej brezkompromisen aspekt, saj sprva uniči in nato preoblikuje obstoječe stanje. Natančna konjunkcija se bo zgodila 12.1.2020 na 22° Kozoroga. Vpliv Saturna in Plutona se bo močno čutili skozi celo 2020, saj bosta zaradi počasnega gibanja ostala blizu drug drugemu skozi vse leto. Še posebej bo aspekt močan, ko ga bodo aktivirali hitrejši planeti, na primer konec marca in v začetku aprila, konec junija in v prvi polovici julija in pa jeseni, ko bo planeta aspektiral retrogradni Mars iz znamenja Ovna.

Aspekt zaključuje približno 33 letni cikel, ki se je začel v prvi polovici osemdesetih let. Ta cikel je botroval širjenju neoliberalizma, globalizacije in ekonomiji, katere temelji so nenehna gospodarska rast.

Aspekt prinaša omejitve in zastoje. Ustvarja enormno željo po moči in prevladi. Moč se zlorablja, poskuša se uveljaviti zakon močnejšega. Veliko je manipulacij, fanatizma in nepopustljivosti. Fokus je usmerjen na brezkompromisno doseganje ciljev. Storilnostni pritisk je močan, saj se pričakuje močno angažiranje in vlaganje energije v rezultate.
https://www.ustvarjalneideje.si/si/144-astrologija

Pozitivna plat aspekta prinaša moč za ponoven vzpon na ruševinah starega. Gradijo se novi, bolj zdravi temelji. Vzpodbuja lastnosti, kot so trdoživost, vzdržljivost, odrekanje in vztrajnost.
Aktivacija Plutonskih vsebin iz nezavednega tako na osebni kot kolektivni ravni prinese izbruh destruktivnih sil, ki rušijo staro, že preživeto. To je počasen evolucijski proces, ki eliminira tisto, kar ne deluje več. Nekaj, kar ni več uporabno, in zato zadržuje naš napredek.

Napetost pa ustvarja to, da Saturn, ki ga astrologi imenujemo tudi vladar časa, ne mara sprememb. Čas skuša zamrzniti, kar pa je v nasprotju z zakonom narave, ki pravi, da je v času vse minljivo in da je edina stalnica sprememba. Saturn se krčevito trudi ustaviti čas in obdržati iluzijo neminljivosti. Da bi to dosegel, izvaja kontrolo, postavlja nove zakone, pravila in red. Trudi se postaviti stabilne strukture, ki bi tajale.

Konjukcija simbolizira začetek novega cikla, obenem pa tudi zaključek starega. Običajno to povzroči napet, negotovost in nestabilnost, nato se sčasoma izkristalizirajo nove smeri.

Znamenje Kozoroga se izraža omejevalno, saj simbolično predstavlja norme, pravila, pričakovanja drugih, meje, zakone, prepovedi, kot tudi naše prilagajanje družbenim pravilom. V mundani astrologiji pa med drugim simbolizira avtoritete, tako gospodarske kot politične. Konjunkcija med Saturnom in Plutonom v znamenju Kozoroga povzroča boj za prevlado med avtoritativnimi silami in rojevanje novih elit moči.

V znamenju Kozoroga se nahaja tudi južna Lunina zanka, ki je prav tako povezana z opuščanjem starega, prinaša pa tudi nerazrešene stvari in odnose iz preteklosti. Cikel Luninih zank traja 18 let. V prejšnjem ciklu smo, po šokantnem dogodku, po napadu na WTC leta 2001, ki se je tudi zgodil pod vplivom Saturna in Plutona, zaradi varnosti dobrovoljnjo sprejeli povečano mero nadzora. Ta nadzor pa sile oblasti in moči dostikrat izrabljajo za nadzor in utrjevanje svoje moči. Tudi v letu 2020 lahko pričakujemo dogodke, zaradi katerih bi se še povečal nadzor in omejevanje osebne svobode. Absurd pa je, da sile, ki same povzročajo kaos, z vsakim takim dogodkom pridobijo še več nadzora in moči. To in pa želja po moči in ekonomskem dobičku so razlogi, da se prav nič ne trudijo razreševati kaosa, s tem pa ogrožajo varnost vseh nas.

Aspekt Saturna in Plutona običajno prinaša veliko nemira, uporov, demonstracij in nenadnih izbruhov nasilja. Sile, ki jih astrološko simbolizirata znamenje Kozoroga in planet Saturn, na vsak način skušajo obdržati svoje pozicije. Pri tem dostikrat ne izbirajo sredstev in za zatiranje novega uporabijo silo. Vendar ravno te njihove reakcije povzročijo še več napetosti in revolta. Sila rodi silo in tako so se skozi zgodovino rojevale spremembe. Skozi leto 2020 se bo odvijal proces, na katerem bodo nato nastali temelji za družbene spremembe, ki si jih obetamo v naslednjih letih ob prehodu Jupitra, Saturna in predvsem Plutona skozi znamenje Vodnarja.

Pričakujemo lahko tudi veliko zavajanja javnosti, poustvarjanja javnega mnenja, pobude in izrabe zakonov za nove uredbe, ki bodo omogočale še več nadzora ter spremembe in menjave dosedanjih državnih sistemov. Svet se že kar nekaj časa nahaja v krču krize, ki v ljudeh povzroča eksistenčni strah pred negotovo prihodnostjo. S tem strahom pa so že večkrat skozi zgodovino človeštva manipulirali in ga sebi v prid izrabljali populistični posamezniki.
Negativna plat aspekta med Saturnom in Plutonom se je skozi zgodovino že večkrat izrazila skozi močne izbruhe agresije na kolektivni ravni. Saturn in Pluton sta tvorila negativne aspekte ob začetkih obeh svetovnih vojn, francoski revoluciji, kulturni revoluciji na Kitajskem, 11.9.2001 ob napadu na WTC.

Desetletje, ki je pred nami, nam prinaša temeljite politične, gospodarske in socialne spremembe. Družbeni sistemi se ne zmorejo dovolj hitro prilagajati. Neprilagodljivost družbenih sistemov ustavlja tok sprememb, kar ustvarja pritisk. Napetost se začne povečevati, to pa pripelje do izbruha kriz, tako političnih, gospodarskih kot tudi kulturnih.

Zaradi narave aspekta Saturn Pluton je v letu 2020 pričakovati povečano število ekstremnih vremenskih pojavov, kot je na primer ravno sedaj v Avstraliji, kjer gori (Pluton) materija zemlja (Saturn-Kozorog). Več bo tudi močnejših potresov in izbruhov vulkanov. Pričakujemo lahko stopnjevanje napetosti med vladami in državljani, več nemirov, boja za neodvisnost in teženj po odcepitvah, demonstracij ter rušenja ali menjav obstoječih vlad. Ker aspekt med Saturnom in Plutonom povzroča tudi fanatizem, bo več terorističnih napadov, pa tudi še kakšen odmeven atentat na katerega od voditeljev držav lahko pričakujemo.

Gospodarstvu v letu 2020 ne kaže najbolje. Prave rasti ne bo, bo pa zaradi nemirnih političnih situacij prihajalo do nenadnih vzponov in padcev na denarnih trgih. Ohlajevanje se bo nadaljevalo. Vse kaže, da ponovno tonemo v recesijo. Tudi boj za prevlado na trgu se nadaljuje in trgovinska vojna se poglablja.

Na osebnem nivoju je ta aspekt povezan z našimi osebnimi ambicijami in željo po doseganju uspeha na področju, ki ga opisuje astrološka hiša, v katero nam pade ta konjunkcija. Na teh področjih bo potrebno iti skozi proces preobrazbe in se posloviti od nekaterih preživetih stvari ali pa odnosov. V pomoč nam naj bo zavedanje, da postavljamo temelje za našo prihodnost. To običajno od nas zahteva veliko vloženega truda in napora, se pa dolgoročno obrestuje. Aspekt bo močno vplival na vse tiste, ki imate planete med 20 in 25 stopinj kardinalnih znamenj, to pa so Oven, Rak, Tehtnica in Kozorog.