nedelja, 27. december 2015

Slovenija in svet v 2016Leto 2016 bo zopet eno od  prelomnih let,  katerega dogodki  bodo močno vplivali na nadaljnje dogajanje in spremembe v družbi.

Da bo leto razburkano in pestro, nakazujejo že dogodki tokom jeseni 2015. V leto 2016 bomo vkorakali s kar nekaj težko rešljivimi problemi, kot so stopnjevanje in širitev agresije in vojne napetosti na bližnjem vzhodu, povečanje števila beguncev in emigrantov ter verska nestrpnost in strah pred ponovnimi terorističnimi napadi.

Prvo intenzivno obdobje se bo začelo že v prvi polovici marca 2016, napetost pa se bo  v drugi polovici maja zaradi T kvadrata še stopnjevala. Prisotnost napetosti bomo čutili tudi vse poletje, jeseni pa se bo zaradi vpliva mrka še povečala.

Pričakujemo lahko ponovne teroristične napade na evropskih tleh, poostrene ukrepe za zajezitev preseljevanja, streznitev in razočaranje nad realnim stanjem tistih, ki so pod vplivom pretiranega optimizma ekonomsko emigrirali, povečanje nestrpnosti proti drugače mislečim, verujočim, zaostritev in povečanje napetosti med islamom in ostalim svetom, več kontrole in nadzora na socialnih omrežjih, prestrukturiranje in reorganizacijo sistemov, ki dopuščajo nenadzorovano finančno ekspanzijo, vzpostavljanje nadzora nad tokom denarja, še posebej tistega, ki odteka v razne davčne oaze. Tudi za področje gospodarstva in financ leto 2016 ni ugodno, čaka nas  ponovno krčenje in drsenje v recesijo.


Vpliv Luninih mrkov na horoskop Slovenije

Lunin mrk 28.9.2015 je v horoskopu države Slovenije aktiviral težave v zunanji politiki kot tudi v odnosih s tujino in tujci. Vpliv tega mrka smo čutili v zadnjih mesecih, vendar bo žal  tudi mrk v aprilu 2016 še bolj natančno ponovil jesenske napete aspekte, tako da lahko  v zgodnji spomladi drugega leta pričakujemo še več težav, povezanih z begunsko emigrantsko krizo.

Tako bo pozornost države Slovenije spomladi 2016 usmerjena v zunanjo politiko in odnose s tujino. Soočali se bomo z begunsko migracijsko problematiko in ukrepi za zajezitev le te. Vsa pozornost in energija bosta usmerjeni v sklepanje novih sporazumov. Naša politika pa ne bo učinkovita pri obrambi naših interesov. Že v mesecu februarju bomo priča dogajanju, ki nam bo zopet pokazalo, da v kriznih časih, ko bi bilo v državi potrebno strniti vrste in enotno nastopiti,  prevladajo osebni interesi in želja po moči, kar bo še dodatno povečevalo razcepljenost slovenskega naroda.  Kot država bomo postavljeni pred dejstvo, da samo pasivna drža in  zanašanje na to, da bodo druge zunanje avtoritete rešile naše težave, lahko ogrozi in škoduje naši državi.

Retrogradni Mars

Od sredine aprila  se bo, zaradi retrogradnega gibanja Marsa, napetost še stopnjevala. Mars  je  planet akcije, konfrontacije in agresije. Kadar je njegova energija blokirana, se manifestira v bolj destruktivni obliki, skozi nenadne izbruhe jeze in agresije.  V rojstnem  horoskopu Evrope bo retrogradni Mars aktiviral zelo napeti rojstni položaj Mars Plutona, kar  lahko povzroči ponovne teroristične napade in nove človeške žrtve na Evropskih tleh, posledično pa vedno večjo vpletenost in vključevanje Evrope v vojne konflikte na bližnjem vzhodu.

Tudi na osebnem nivoju lahko pričakujemo povečanje izbruhov zavrte agresije, več razdražljivosti, nervoze in nepremišljenih dejanj.

Vrhunec napetosti T-kvadrat

Eden od najmočnejših astroloških  dejavnikov v letu 2016, ki bo imel močan vpliv na spremembe in nadaljnji potek dogodkov v Evropi in svetu, je spremenljivi T-kvadrat med Jupitrom, Saturnom in Neptunom. Saturn in Jupiter simbolizirata socialno identiteto, Neptun pa kolektivno.

Cikel Saturn - Neptun

Neptun topi in raztaplja socialne meje, pa naj bodo to med družbenimi razredi, različnimi rasami ali spoloma, medtem ko Saturn, ravno obratno, postavlja meje, ustvarja red in hierarhijo. Njun cikel ima močen vpliv na politične spremembe in reforme.

Za razumevanje dinamike, ki jo prinaša spomladanski T kvadrat se moramo vrniti v zgodovino, v  leto 1989, ko so bili na nebu  isti planeti, a v  drugačnih medsebojnih aspektih.  Evropo je zajel nenaden val sprememb, drug za drugim so padali politični sistemi, porušen je bil berlinski zid, ki je predstavljal mejo med vzhodom in zahodom. Takratni položaj planetov je prinesel spremembe, ki so bile temelj za nastanek Evrope, kakršno poznamo danes. Isti planeti pa v 2016 tvorijo bolj napete medsebojne aspekte. Spremembe, ki jih prinašajo, bodo  preizkus trdnosti temeljev vseh družbenih struktur, ki so nastale v letu 1989. Med njih sodi tudi Slovenija.

Cikel Jupiter - Neptun

Medsebojni vpliv Jupitra in Neptuna prinaša megalomansko ekspanzijo, iluzijo o veliki sreči in hrepenenje po nečem boljšem. Prinaša pretiran optimizem, ki nas zavede v nepremišljena dejanja. Ta aspekt se je skozi zgodovino že večkrat pojavljal ob emigracijah narodov, saj pod njegovim vplivom ljudje začutijo, da bi lahko srečo in ugodne možnosti poiskali nekje daleč,  v »idealni« deželi. Vpliv smo lahko opazovali  tokom 2015 pri ekonomskih emigrantih, ki so prodali vse svoje premoženje in se odpravili iskat svojo srečo v neznano. Ker pa se temu aspektu neizmerne širitve v letu 2016 pridruži omejevalni vpliv Saturna, bo marsikdo od njih soočen s težavami realnosti, ki pa so daleč od  njihovih idealiziranih  pričakovanj. Frustracije, ki bodo nastajale ob tem spoznanju, pa bodo povod za povečano agresijo in izbruhe nemirov.

Saturn v Strelcu

Saturn v letu 2016 skozi svoje potovanje po znamenju Strelca prinaša povečanje nestrpnosti proti drugače mislečim in verujočim, tako da lahko pričakujemo porast verskega ekstremizma v vseh verstvih, predvsem pa tudi zaostritev in stopnjevanje napetosti med islamom in ostalim svetom.

Cikel Saturna in Jupitra

Tudi ta cikel je zelo pomemben pokazatelj stanja v družbi. V letu 2016 bosta planeta tvorila   napet medsebojni aspekt od sredine marca 2016 pa vse do polovice junija. Jupiter simbolizira širitev, rast, Saturn pa krčenje in upočasnitve. Pretiran apetit in hlepenje po nenehni rasti in širitvi, ki ga prinaša medsebojni vpliv Jupitra in Neptuna, bo trčil ob omejevalni vpliv Saturna, ki simbolizira krčenje in upočasnitev. Pričakujemo  lahko padce rasti gospodarstev, finančne težave in ponovno recesijo. Vpliv njunega prvega medsebojnega  kvadrata smo lahko opazovali že v avgustu 2015, ko je upad kitajske gospodarske rasti močno pretresel svetovne finančne trge.

Podobno, kot leta 1989, nas bo tudi v letu 2016 zajel tok kolektivnih sprememb, ki bodo izven naše kontrole. Svet bo kaotičen in poln nepredvidljivosti. Spremembe so nujno potrebne, saj omogočajo evolucijo in rast. Je pa čas, ko nastopijo, težaven in naporen. Takšno bo tudi leto 2016.

Pa srečno.

Leto, ki je pred nami, za marsikoga ne bo lahko. Vpliv planetov bodo najmočneje občutili:
  • rojeni med 25. in 30. februarjem, 27. majem in 1. junijem, 29. avgustom in 3. septembrom, 28. novembrom in 2. decembrom,
  • rojeni v drugi polovici 1960 in prvi polovici 1962 oziroma tisti, ki imajo Plutona med 6 in 11 stopinj Device,
  • generacija 1973 in 1974 z Neptunom v Strelcu.
Če želite pridobiti vpogled v to, kako bodo planetarne energije vplivale na vas, me pokličite na številko 031 586 055. Več informacij o svetovanju dobite na http://www.e-astrologija.si/ 

sobota, 26. december 2015

Retrogradni planeti v letu 2016Merkur
retrograden 5.1.2016 na 01°9' Vodnarja,  direkten 25.1.2016 na 14°58' Kozoroga
retrograden 28.4.2016 na 23°34' Bika, direkten 22.5.2016 na 14°21' Bika
retrograden 30.8.2016 na 29°3' Device, direkten 22.9.2016 na 14°49' Device
retrograden 19.12.2016 na 15°6' Kozoroga, direkten 8.1.2017 na 28°51' Strelca

Venera
Venera bo v letu 2016 se bo ves čas gibala direktno in ne bo retrogradna.

Mars
retrograden 17.4.2016 na 8°53' Strelca, direkten 30.6.2016 na 23°3' Škorpijona

Jupiter
retrograden 9.1.2016 na 23°14' Device, direkten 9.5.2016 na 13°15' Device

Saturn
retrograden 25.3.2016 na 16°24' Strelca, direkten 13.8.2016 na 9°48' Strelca

Kiron
retrograden 26.6.2016 na 25°15 Ribi, direkten 30.11.2016 na 20°40' Ribi

Uran
retrograden 29.7.2016 na 24°30' Ovna, direkten 29.12.2016 na 20°33' Ovna

Neptun
retrograden 13.6.2016 na 12°2' Ribi, direkten 20.11.2016 na 9°14' Ribi

Pluton
retrograden 18.4.2016 na 17°29' Kozoroga, direkten 26.9.2016 na 14°55' Kozoroga

nedelja, 27. september 2015

Super krvava Luna - Lunin mrk, 28.9.2015

Kakšen vpliv bo imel na dogajanje v Sloveniji?

V zadnjem vikendu v septembru se nam obeta  izredno zanimiv astronomsko astrološki pojav. 28.9.2015 ob 4:52 bomo imeli možnost opazovati in občutiti Lunin mrk, ki bo istočasno tako Super Luna kot tudi Krvava Luna.

Ta septembrski super popolni Lunin mrk na osi Oven –Tehtnica prinaša nemir in preobrate na področju medsebojnih odnosov vseh vrst, ne samo partnerskih, kajti os Oven Tehtnica v astrologiji simbolično predstavlja odnos jaz – drugi. V obdobju mrka lahko pričakujemo več razdražljivosti, eksplozivnosti in neobvladanega izražanja čustev. Povečana bosta subjektivnost in egoizem. Dogodki, ki jih bomo doživljali, bodo lekcije, ki nas bodo učile, da moramo včasih za dosego harmoničnih odnosov žrtvovati potrebo po moči, kontroli in nadvladovanju drugih. Lunin mrk posveti v naše nezavedno, v našo senco,  sooča nas s tistimi lastnostmi, ki jih pri sebi ne maramo, in jih zaradi tega projeciramo na druge. V medsebojnih odnosih nas drugi odslikavajo, so projekcijsko platno našega jaza. Problemi, ki jih imamo s soljudmi nam vedno kažejo na probleme, ki so znotraj nas. Šele takrat, ko bomo sprejeli  samega sebe v popolnosti, z vsemi napakami in vrlinami, bomo lahko zaživeli  v harmoničnih odnosih z drugimi.

Mrk bo še posebej močno vplival na ljudi in države, ki imajo planete in pomembne osebne točke na začetku kardinalnih znamenj (Oven, Rak, Tehtnica, Kozorog). Energije mrka vedno prinesejo spremembe. V primeru, da je to Lunin mrk, so običajno te spremembe izven našega nadzora oziroma jih aktivira nenaden dogodek.

Republika Slovenija ima na začetku kardinalnih znamenj tako ascendent kot tudi Sonce. Lunin mrk tvori z njima negativne aspekte, tako da lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti  precej nemirno obdobje. Mrk pade na os tretje in devete hiše. Tretja  hiša v horoskopu države simbolizira odnose s  sosednjimi državami, medije,  promet in ceste, deveta pa odnose s tujino, sodstvo, vero in visok študij.

Lunin mrk ima močan vpliv na množice, njegov vpliv se čutiti še preden nastopi. Ker torej že čutimo njegov vpliv, lahko v naslednjih mesecih v Sloveniji pričakujemo le še poglabljanje in eskalacijo krize z begunci, kot tudi nove zaplete z arbitražo. Zunanje težave pa nas žal ne bodo povezale, ampak nas  bodo ponovno razdvajale, tako da bo tudi za obstoječo koalicijo ta jesen kritično obdobje. Sonce v horoskopu države simbolizira, med drugim, tudi najvišje avtoritete v državi, ki lahko zaradi napetih aspektov mrka v naslednjih mesecih pričakujejo kar nekaj novih razkritij in nepričakovanih težav, ki bodo ogrožale njihove položaje.

Zasluge in zmote svojih preteklih dejan bodo to jesen najbolj občutili premier dr. Miro Cerar, predsednik Borut Pahor in prvak SDS Janez Janša.

nedelja, 20. september 2015

Retrogradni Merkur, tretjič in zadnjič v letu 2015 - prinaša nova spoznanja

17. septembra 2015 se je Merkur na 15 stopinj Tehtnice, tretjič in zadnjič v tem letu, obrnil v retrogradno gibanje. Retrogradni Merkur v zračnih znamenjih nam daje možnost videti stvari iz drugega zornega kota. Prinaša  nam nove uvide in  spoznanja, ter nam omogoča vstopiti v novo realnost.

Tokrat nam bo na osebnem nivoju iz podzavesti v zavedno prinašal tiste čustvene vzorce, katerih vpliv najmočneje doživljamo skozi odnose z drugimi.

Ker pa bo v svojem retrogradnem gibanju vzpostavil tudi napete odnose (aspekte) z Uranom in Plutonom, lahko pričakujemo v tem obdobju razne »sprožilce« v obliki nenadnih, nepričakovanih in bolečih dogodkov na področju medsebojnih odnosov. Lahko, da bomo od drugih slišali kakšno resnico o sebi, pred katero si že dolgo zatiskamo oči. Morda bomo dobili kakšno šokantno informacijo ali spoznanje o ljudeh, ki so nam blizu, karkoli že da bomo doživeli, nam bo to prineslo na površje in razsvetlilo naše notranje vzorce, ki so podlaga odnosov, ki jih vzpostavljamo navzven. Ker pa znamenje Tehtnica v horoskopu simbolizira druge, lahko ti drugi kaj hitro postanejo platno za naše projekcije in na njih projeciramo vse tiste lastne negativne lastnosti, s katerimi se pri sebi ne želimo soočiti.

Ker nas retrogradni Merkur sooča s preteklostjo, bi bilo dobro, da se poglobimo v pretekle izkušnje, še posebej tiste, ponavljajoče. Energija retrogradnega Merkurja nam bo omogočila, da dobimo na te dogodke ponoven vpogled in s tem tudi možnost dokončne predelave kakšnega od teh »motečih vzorcev«.

Drugače pa velja ob retrogradnem Merkurju opozoriti: bodite pozorni pri podpisovanju pogodb in sklepanju dogovorov, preverite informacije, ne kupujte novih stvari, še posebej ne avtomobilov, računalnikov, telefonov, če je le mogoče, pa se izogibajte tudi nakupu preko interneta. Uredite zaostale opravke, povezane s papirji, dokumenti, izpiti, skušajte umiriti in sprostiti živčno napetost, bodite izredno pazljivi in zbrani v prometu, napačne interpretacije lahko pripeljejo do težav v komunikaciji.

V času retrogradnega Merkurja se poveča število nesreč in ker je bil retrogradni Merkur ob svojem prehodu v retrogradno gibanje v aspektu s planetom Uranom, lahko ponovno pričakujemo zastoje in težave v zračnem prometu, povečano število letalskih nesreč, kot tudi kakšen potres z višjo magnitudo...

V direktno gibanje se bo obrnil 9. oktobra 2015, vpliv njegove retrogradnosti pa bomo čutili še do 23. oktobra 2015. Najbolj kritični dnevi so med 14.9.2019 in 17 .9.2015 ter med 24.9.2015 in 28.9.2015.

V prispevku so navedene splošne smernice za obdobje retrogradnega Merkurja. Če pa želite izvedeti več o tem, kakšen vpliv bo imel retrogradni Merkur na vaše življenje, me pokličite na številko 031 586 055. Več informacij o svetovanju dobite na http://www.e-astrologija.si/

petek, 10. julij 2015

Merkur v Raku - sinteza čustev in razuma

V obdobju med 8.7.2015 in 23.7.2015, ko Merkur prehaja znamenje Raka, se bomo počutili bolj introvertirano. Energija bo usmerjena v notranje doživljanje in občutke, zato bomo manj družabni in se bomo bolje počutili v intimi svojega doma in družine.

Vzpostavljen bo most med čustvi in razumom. Zbrisana bo ločnica med subjektivnimi čustvi in objektivno realnostjo. Soočeni bomo z izkušnjami, ki nam bodo razsvetlile, kako močno lahko subjektivnost čustev vpliva na naše razmišljanje in prepričanje. Ta vpliv bomo najbolj čutili med 15.7.2015 in 21.7.2015.

Merkur v Raku je tudi zelo senzibilen in močno občutljiv za kritiko. Njegovo doživljanje je izkustveno, stvarem skuša priti do dna. Do spoznanja lahko pride samo preko lastne izkušnje. V času njegovega prehoda skozi znamenje Raka je pomembno, da smo pozorni na svoje občutke, še posebej tiste, povezane z občutki varnosti in pripadnosti.

Merkur v Raku lahko obudi in prinese na površje spomine in občutke iz našega najranejšega obdobja življenja.

torek, 16. junij 2015

Mlaj v Dvojčkih, 16.6.2015 ob 16:07h

Pred nami je dinamičen in eksploziven Mlaj, saj je njegova energija ojačana s konjunkcijo energičnega Marsa. Pričakujemo lahko veliko prepirov, pikrosti, žaljivk, sarkazma in agresivnega izražanja.  V komunikaciji in izražanju lahko pričakujemo veliko širokoustenja in dramatiziranja, skratka veliko hrupa in malo rezultatov. Komunikacija bo otežena zaradi subjektivnega razmišljanja.

Razpoloženje bo nihajoče, spremenljivo, čustva pa se bodo racionalizirala. Blokirana dinamika Marsa bo, zaradi straha, da bi zaradi izražanja čustev delovali šibki, prinesla veliko neobvladanih, vzkipljivih in impulzivnih izbruhov. Ker je Mlaj v kvadratu s Kironom v znamenju Rib, bo v medsebojnih odnosih močno primanjkovalo človečnosti in empatije.

Merkur, vladar Mlaja, tvori kvadrat z Neptunom in opozicijo s Saturnom, to nam prinaša možnost pogledati pod površje. Soočeni bomo s spletkami in intrigami, kot tudi z notranjimi samoprevarami in iluzijami. Saturn nas bo silil ozavestiti situacijo, da bi na pridobljenem uvidu lahko predelali in sprejeli nova spoznanja.

Napeto energijo Mlaja lahko konstruktivno uporabimo za zbiranje informacij in za izmenjavo mnenj. Učimo se lahko bolj jasno in odločno povedati svoja stališča in na primeren način izražati jezo ter agresijo.

Kot vedno, kadar so v kombinaciji Mars in Merkur ali je na nebu poudarjeno znamenje Dvojčka, svetujem veliko potrpežljivosti in zmernosti v prometu.

ponedeljek, 15. junij 2015

Saturn ponovno v znamenju Škorpijona

od 15.6.2015 do 18.9.2015


Saturn je strog učitelj, ki od nas zahteva zrelost in soočenje z realnostjo. Ob njegovih prehodih smo soočeni z omejitvami, ovirami, pritiski in frustracijami. Še enkrat se bo vrnil v znamenje Škorpijona, kjer nas je zadnji dve leti in pol intenzivno soočal z nezavednimi, nagonskimi in bolj temačnimi deli osebnosti. Strah pred ranljivostjo in možnost izgube nas držita ujete v stare čustvene vzorce in nam onemogočata še kako potrebno spremembo.

Kadar se Saturn obrne retrogradno, dobimo priložnost ponavljanja lekcije, ki smo jo morda pri prvem prehodu nepopolno opravili ali pa smo se ji skušali izogniti. Sooča nas z realnostjo in nas sili k ponovni preučitvi in prestrukturiranju določenega življenjskega področja.

Saturnove prehode veliko lažje preživimo, če si postavimo realne cilje, zavihamo rokave in se ne poskušamo izogniti naporom in neprijetnim izkušnjam.

Ta retrograden obrat bodo najmočneje čutili vsi tisti, ki imajo planete ali občutljive točke horoskopa:
  • med 28 in 29 stopinj fiksnih znamenj (Bik, Lev, Škorpijon, Vodnar),
  • med 0 in 4 stopinj spremenljivih znamenj (Dvojčka, Devica, Strelec, Ribi).

nedelja, 14. junij 2015

Venera v znamenju Leva – drznite si izstopati

Na vzdušje tega poletja bo v veliki meri vplival tudi prehod Venere skozi znamenje Leva. Znamenje Leva bo za kratek čas zapustila v sredini julija, vendar se bo zaradi retrogradnega gibanja vanj vrnila v avgustu in bo tam ostala vse do začetka oktobra.

Kadar so planeti v znamenju Leva, se veselimo življenja, smo igrivi in željni uživanja. Energija Leva je širokosrčna, velikopotezna in optimistična. Pod vplivom te energije se pojavi težnja po uveljavljanju in pridobivanju pozornosti. Poveča se nam kreativnost in ustvarjalnost. Želimo biti in narediti nekaj posebnega, kar bo poudarilo našo edinstvenost in na kar bomo ponosni. Samopotrditev in večjo samozavest skušamo pridobiti s spogledovanjem in flirtom.

Negativne lastnosti, ki jih lahko prinese na plan prehod planeta skozi znamenje Leva, pa so egoizem, narcizem, bahavost, zahtevnost, ošabnost in gospodovalnost.

Prehod retrogradne Venere skozi znamenje Leva nas bo soočal s ponovnim vrednotenjem tega, kar nam je všeč in kar imamo radi. Ta proces notranjega iskanja harmonije in ravnotežja ima lahko močan vpliv na naše odnose. Odvisno od tega, v kakšnem stanju so trenutno naši odnosi, jih retrogradna Venera lahko omaja ali pa utrdi. Poglobite se vase in odkrijte, kaj so vaše vrednote in kaj je za vas pomembno. Za  konkretne odločitve in spremembe pa raje počakajte na čas, ko se Venera vrne v direktno gibanje.

Ker Venera med drugim vlada tudi denarju in financam, se v času retrogradnosti izogibajte večjim nakupom, hazardiranju, kot tudi nenadzorovani zapravljivosti.

torek, 2. junij 2015

Polna Luna v znamenju Strelca, 2.6.2015

Revizija želja

Današnja polna Luna v Strelcu prinaša na plan težave s prilagodljivostjo in fleksibilnostjo. Opoziciji med Soncem in Luno se na nebu priključi še Neptun, ki s kvadratnim aspektom na nebu tvori nov apekt, ki ga astrologi imenujemo T-kvadrat. To je dinamičen napet aspekt, ki prinaša močno občutljivost, še posebej na kritiko. Prav tako povečana čustvena intenzivnost onemogoča sposobnost samorefleksije. Nesposobnost uvidenja lastnih pomanjkljivosti lahko povzroči ognjevite besedne spopade in komunikacijske blokade.  Komunikacijski šum bo potekal med logičnim razumskim razmišljanjem in intuitivno modrostjo, ki presega okvirje naučenega znanja.

Ker napeti aspekti z Neptunom zmanjšujejo telesno energijo, velja opozoriti na nevarnost, da bi, zaradi pomanjkanja volje, energije ali motivacije, zanemarili kakšno pomembno dejavnost.

Ta polna Luna bo osvetlila vse iluzije, povezane z našimi vizijami in željami. Soočanje z realnostjo je za marsikoga pretežavno, zato se bo v tem obdobju marsikdo skušal temu izogniti in pobegniti pred realnostjo  v Neptunov opojni svet (omamna sredstva, domišljijski svet, TV…)


Neptun pa prinaša poleg omejitev tudi ogromno kreativne energije. Ker ta polna Luna tvori, poleg drugih aspektov, tudi aspekt z retrogradnim Merkurjem, je ta čas ugoden za pospravljanje in dokončevanje starih nedokončanih stvari in projektov na nov originalen način, kot tudi za ponoven pregled in nadgradnjo naših načrtov in vizij.

V naslednjih štirinajstih dneh lahko pričakujemo kar nekaj presenečenj, saj se bo razkrila marsikatera skrivnost in nerazjasnjena stvar iz preteklosti. Zelo možno je, da bodo prišle na dan nove podrobnosti o ladijskih in letalskih nesrečah, povezanih z oceani, katerim astrološki vladar je Neptun. Prav tako polna Luna v Strelcu prinaša povečano dejavnost in aktivnost ekstremnega verskega fanatizma.

V prometu lahko pričakujemo povečano število nesreč, povzročenih pod vplivom opojnih sredstev, razburkanih čustvenih stanj in nezbranosti.

nedelja, 17. maj 2015

Retrograden Merkur – nezmožnost uskladitve razuma in čustev

Zaradi dejstva, da Merkur obrača retrogradno v znamenju Dvojčkov, ki je njegovo znamenje, bomo njegov vpliv čutili še močneje kot ga čutimo običajno.

V obdobju med 19.5.2015 in 12.6.2015 torej lahko pričakujemo nevšečnosti, ki jih povezujemo z vplivom retrogradnega Merkurja. Naše misli bodo razpršene, težko bo videti celoto. Zaradi  osredotočenosti na detalje, bomo izgubili fokus. Pomanjkanje koncentracije in nezbranost bosta vzroka za napake, ki nam lahko povzročijo veliko preglavic in težav. Poskušajte se zbrati in povečati pozornost pri podpisovanju pogodb, sklepanju dogovorov, večjih nakupih, učenju in prometu.

Bodite previdni tudi v stikih z gostobesednimi prepričljivimi ljudmi, kot tudi s tistimi, ki so v svojem izražanju nejasni, kajti Merkur je med drugim tudi vladar goljufov in sladkobesednih prevarantov.

Najbolj kritično obdobje bo med 27.5.2015 in 31.5.2015, ko se bo napetemu aspektu kvadrata med retrogradnim Merkurjem in Neptunom najprej  pridružil tranzitni Mars, proti koncu obdobja pa še Sonce. To bo izredno razburljivo obdobje, v katerem se bo težko umiriti, težko bo ostati na enem mestu, ljudje bodo razdražljivi. Pričakujemo lahko ostre prepire in posledično zaradi tega boleča razočaranja.

Merkurjeva analitičnost in sposobnost zaznavanja in prepoznavanja bo v tem obdobju zamegljena. Napetost bo izhajala iz nezmožnosti uskladitve med razumom in čustvi. Še posebej naj bodo v tem obdobju pozorni vsi tisti, ki imajo planete ali občutljive točke horoskopa na 9 stopinj spremenljivih znamenj (Dvojčka, Device, Strelca in Rib).

sreda, 13. maj 2015

Mars v Dvojčkih - nepotrpežljivost in nepremišljenost

Združitev agresivnega Marsa in intelektualnega Merkurja prinaša nepotrpežljivost, agresivno izražanje in razdiralnost. Mnenja se bodo kresala, veliko bo prepirov in besednih bojev. Čas prinaša veliko novih idej, vendar se je zaradi vročične narave aspekta težko ustaviti in zbrati ter jih konkretizirati.

Ker Merkur med drugim vlada tudi prometu, se bo v tem nervoznem času marsikatera frustracija izživela v vožnji, zato priporočam umirjenost in pazljivost za volanom.

15.5.2015 bo Mars v opoziciji s Saturnom povzročal, da bo prihajala na plan zavrta agresija in brezobzirno uveljavljanje svojega prav. Če bomo v teh dneh skušali kaj doseči, se bomo morali soočati z ovirami in preprekami.

Od 24.5.2015 do 26.5.2015 bo Mars v kvadratu z Neptunom. V tem času lahko postanemo žrtve spletk in zakulisnih dejavnosti. To je tudi čas, ko energije ne bo na pretek in bomo precej malodušni in utrujeni.

27.5.2015 in 28.5.2015 bo Mars v konjunkciji z retrogradnim Merkurjem, tako da se pazimo prenagljenosti in nepremišljenosti. Posebna pozornost je potrebna pri podpisovanju pogodb in sklepanju dogovorov. Komunikacija bo napeta, polna sarkazma in kriticizma, lahko tudi žaljiva. Veliko bo prepirov in žolčnih razprav, močno povečana pa bo tudi nevarnost na cesti.

ponedeljek, 11. maj 2015

Venera v Raku od 8.5.2015 do 5.6.2015, v zraku bo romantika

Prehod Venere skozi znamenje Raka bo obdobje obarval s čustvenostjo, senzibilnostjo in občutljivostjo. Občutek varnosti nam bosta nudila dom in družina, zato v takšnem obdobju radi uživamo, se sproščamo in se dobro počutimo v okviru svojega doma.

Ugodni vplivi med 15.5.2015 in 19.5.2015

Venera bo tvorila harmoničen aspekt (trigon) z Neptunom. To bo čaroben čas uživanja in romanc. Poudarek bo na umetnosti in lepoti.

Neugodni vpliv med 21.5.2015 in 26.5.2015

Venera bo tvorila napete aspekte z Uranom in Plutonom. Konec bo mirnega in ugodnega obdobja. Počutje se bo poslabšalo. Dogodki, ki jih bomo doživljali, še posebej na ravni medsebojnih odnosov, bodo v nas zbujali boleče spomine iz najranejšega otroštva, še posebej tiste, na katerih se je zgradil občutek naše lastne vrednosti. Naša samopodoba je velikokrat odvisna od tega, kako je bilo v najranejšem otroštvu poskrbljeno za nas. Soočali se bomo s strahom pred izražanjem čustev in nezmožnostjo izraziti svojo prvotno naravo.

nedelja, 3. maj 2015

Polna Luna v Škorpijonu, 4.5.2015 ob 5:43

Ne samo, da nas jutri čaka že tako naporen dan, ko se moramo po praznikih ponovno vklopiti v vsakdanjik, ampak se nam obeta še naporna in težavna polna Luna v znamenju Škorpijona. Čustveni odzivi bodo poudarjeni in bodo močno nihajoči,  iz ene skrajnosti v drugo.

Polna Luna v Škorpijonu nas sooči z vsemi tistimi destruktivnimi vsebinami, ki se jih sramujemo in jih skušamo zatirati in potlačiti. Ker se ne želimo z njimi soočati, nas mora na to »prisiliti« zunanja situacija, običajno v obliki usodnih dogodkov, ki nam na površje prinesejo bolj temačne plati naše osebnosti, kot so na primer maščevalnost, sovraštvo, strah in bes.

Ker ta polna Luna sovpada z začetkom predretrogradnega obdobja Merkurja (Merkur jutri vstopi v senco), bodite pozorni na to, da vas ne bodo zapeljale nejasne obljube, še posebej tistih, ki vedno, na vsako silo hočejo doseči svoje. Polna Luna bo tvorila aspekt T-kvadrat z Jupitrom, zaradi česar bomo soočeni z negativnimi ego manifestacijami, kot so aroganca, nadutost, domišljavost in lahkomiselnost. Soočali se bomo tako z lastno osenčeno ego problematiko, kot tudi z osebami, ki imajo izrazit ego in nam zaradi tega pomagajo ozaveščati Škorpijonsko igro moči in nemoči. Ne klonite pred čustvenim izsiljevanjem in ne dopustite, da bi z vami manipulirali preko občutkov krivde.

Bodite previdni pri podpisovanju česarkoli, kar vas obvezuje. Ker bo ozračje čustveno nestabilno, bodite previdni in umirjeni tudi na cesti. V škorpijonskih procesih mora umreti staro, da bi se rodilo novo, zato je Škorpijonska polna Luna dober čas, da ozavestimo stare destruktivne vzorce, povezane z občutki varnosti, tako materialne kot čustvene, ter se tako znebimo naših strahov pred ranljivostjo in izgubo.

sobota, 2. maj 2015

Merkur v Dvojčkih od 1.5.2015

Bodite pozorni, da ne bo težav, kajti od 4.5.2015 naprej bo že čutiti njegov retrogradni vpliv

V mesecu maju se bo energija iz stabilnega zemeljskega znamenja Bika premaknila v bolj lahkotno znamenje Dvojčka.  Veneri, ki že prehaja znamenje, se bo 1.5.2015 pridružil še vladar Dvojčkov, Merkur. Vzdušje bo postalo bolj igrivo in radoživo.

Energija Dvojčkov je nemirna, vendar stvarna, praktična, intelektualna in neosebna. V obdobju Dvojčkov je poudarjena  komunikacija, pisanje, kratka potovanja, druženje in učenje novih stvari. Smo radovedni, zanimajo nas nove stvari, smo bolj odprti za navezovanje novih stikov in za nove domislice in ideje. Ker nemirni Merkur prinaša hitre spremembe mišljenja, veliko začetih stvari in projektov v tem času ne bo dokončanih.

Od 4. 5. 2015 dalje bo Merkur v tako imenovani senci. Bodite pozorni in previdni, da ne boste zapadli v težave in preglavice, ki jih prinaša vpliv njegove retrogradnosti. 19.5 2015 se bo obrnil v retrogradno gibanje, v katerem bo do 12.6.2015, ko bo postal zopet direkten. Posledice njegove retrogradnosti pa bomo čutili še vse do konca junija.

To bo nervozno obdobje, polno zamud, zastojev in napačnih informacij. Pod vplivom retrogradnega Merkurja se radi kvarijo telefoni, računalniki in vozila. Izgubljajo se listine in dokumenti, če nismo pozorni lahko postanemo žrtev prevarantov.

V času retrogradnosti se moramo izogibati površnosti ter nejasni komunikaciji. Izredno previdni moramo biti pri podpisovanju in sklepanju pogodb. Na cesti moramo biti zbrani in pozorni. Prav tako ni čas retrogradnosti dober za nove začetke in nakup nove opreme, še posebej telekomunikacijske, računalniške. Odsvetujem tudi nakup novega avtomobila.

sobota, 18. april 2015

Mlaj na 28 stopinj Ovna - eksplozija energije

18.4.2015 ob 20:58


V času mlaja je ugodno obdobje za nove začetke. Energija je direktna, precej impulzivna, vendar iniciativna in željna rasti.

Ljudje so pod njegovim vplivom dejavni in pripravljeni tvegati. Zazrti so v prihodnost in imajo željo po napredovanju in odkrivanju novega. V tem času je mogoče veliko postoriti in »zasaditi semena« svojih namer in načrtov za bodočnost.

sobota, 4. april 2015

Lunin mrk in Krvava Luna v Tehtnici – pričakujte nepričakovano


4.4.2015 ob 14:07 bo Lunin mrk na 14 stopinji Tehtnice.

Skozi pomlad 2015 se vrstijo astrološki dogodki, ki nas s svojo manifestacijo pogosto presenetijo. Tudi današnja polna Luna sodi med njih. Poleg tega, da bomo priča popolnemu Lunarnemu mrku,  je današnji Lunin mrk tretji v seriji štirih Luninih mrkov (Krvavih lun) v tetradi, ki se je pričela 15.4.2014.

Mrk bo viden na področju zahodne Amerike, Azije, Indije, Rusije, Nove Zelandije, Avstralije in po celotnem Pacifiku.

Mrk bo na 14 stopinj Tehtnice, kar pomeni, da se bo ponovno aktiviral kvadrat med Uranom in Plutonom. Simbolično polna Luna posveti v temo in nas razsvetli. Pluton in Uran pa sta transpersonalna  planeta, ki delujeta  iz najtemnejših globin podzavesti, onkraj osebnega zavedanja.

Posamezniki, ki se jih je ta tranzit dotaknil v preteklih letih (predvsem tisti, ki imajo planete in občutljive točke med 10 in 15 stopinj kardinalnih znamenj: Oven, Rak, Tehtnica, Kozorog), bodo soočeni s konkretizacijo, spremembami in posledicami tega vpliva.
Lunin mrk prinaša tudi večjo čustveno senzibilnost in občutljivost in v kombinaciji s Uranom in Plutonom ne bo odveč, če vam svetujem, da pod njegovim intenzivnim  vplivom ne sprejemate pomembnih življenjskih odločitev, še posebej ne tistih, ki so vezane na medsebojne odnose.

V obdobju, ki prihaja, lahko ravno na področju medsebojnih odnosov pričakujemo veliko sprememb, napetosti in tudi prekinitev odnosov, tako zasebnih kot poslovnih. Še posebej so na udaru tisti odnosi, kjer ni harmonije in ravnotežja, ampak odnosi temeljijo na igri moči in nemoči oziroma prevladi in odvisnosti.

Znamenje Tehtnice nas uči vzpostaviti ravnotežje v življenju, tako med razumom in čustvi kot tudi med telesom in duhom. Sooča nas s senčnimi platmi lastne osebnosti, in posledično tudi z ljudmi, ki nam to odsevajo. To so ljudje, ki so nam najbližji in nas zato lahko najmočneje prizadenejo.  Če nismo pripravljeni sprejeti svoje ranljivosti in s tem tudi svoje šibkosti, lahko kaj hitro zapademo v igre moči in nadziranja. In ravno v odnosih,  ki temeljijo na teh temeljih, in so zaradi tega disharmonični, se bodo v tem obdobju pojavile največje napetosti.

Tudi na kolektivni ravni velja isto. Prihajalo bo do napetosti, kot tudi do izbruhov agresije v odnosih, ki izrazito temeljijo na neravnotežju moči, pa naj bo to med različnimi narodi in državami ali med različnimi razrednimi in etičnimi skupinami.

Pričakujemo lahko povečano število nesreč vseh vrst, žal še posebej letalskih, kot tudi nenavadne in ekstremne vremenske pojave, predvsem tiste, povezane z orkani in močnim vetrom. Prav tako bo to potresno nemirno obdobje, še posebej  na področju Pacifika.

petek, 20. marec 2015

V naslednjih 24 urah: mrk, Superluna, enakonočje ... VAUUUU

20.3.2015 ob 10:37  bomo lahko opazovali Sončni mrk. Trajal bo 2 minuti in 50 sekund. Viden bo na področju severne Evrope, vzhodne Azije in severu ter zahodu Afrike.  To je fascinanten dogodek, ki so se ga naši predniki bali, ker so smatrali, da je zatemnitev Sonca zelo slab znak in da takrat sile teme premagajo svetlobo. Zato so predvidevali, da mrki ne prinašajo nič dobrega.

Mrk se bo zgodil na 29 (zadnji stopinji) Rib, ki je tudi zadnja stopinja (od 360 stopinj) zodiaka. To je stopinja, kjer se stikata konec in začetek zodiakalnega kroga. Tako ta stopinja simbolizira menjavo časov in toka energije. Razpršena eterična senzitivna energija Rib se pretvori v ognjeno, živahno in dinamično energijo Ovna. Ker zadnja stopinja zodiaka predstavlja konec nečesa, bo to obdobje zaznamovalo zaključevanje nekih stvari zato, da bi se začelo nekaj novega. Prehajalo se bo iz ene ravni v drugo, kot na primer iz slabega v dobro.

Več o mrkih na http://www.e-astrologija.si/mrki-v-astrologiji/ 

Tradicionalni astrologi so pri razlagi in opisu delovanja mrka velik vpliv pripisovali tudi temu, če je mrk padel na katero od fiksnih zvezd.  Ta mrk pade na fiksno zvezdo Scheat iz ozvezdja Pegaz. Zvezda prinaša negativen vpliv, njena narava je Mars Merkurjeva. Povezujejo jo z nesrečami - pomorskimi, letalskimi in rudniškimi.

Ker se je Luna v tem času precej približala Zemlji, je jutri tudi Superluna.

Ob 23:46 pa nastopi enakonočje, Sonce vstopi v znamenje Ovna in na severni zemeljski polobli bo nastopil prvi spomladanski dan.

sreda, 18. marec 2015

Vpliv aspekta med Uranom in Plutonom na življenja nekaterih znanih ljudi

O moči vpliva dinamičnega aspekta, kvadrata med Uranom in Plutonom, smo se prepričali že v preteklih letih, ko smo bili med drugim priča tudi njuni eksplozivni manifestaciji na kolektivnem nivoju. Aspekt je na kolektivni ravni prinašal radikalne spremembe družbe, kajti pod njegovim vplivom je skozi zgodovino človeštva prihajalo do rekonstrukcij narodov in nacij. Ko sta planeta novembra 2012 prvič tvorila natančen kvadrat, so se začeli nemiri na trgu Tahrir, ki so se nato hitro razširili po celem svetu.

Planeta pa sta močno zaznamovala tudi življenja mnogih posameznikov, še posebej tistih, ki imajo rojstne planete ali osebne točke horoskopa med 8 in 15 stopinjami kardinalnih znamenj (Oven, Rak, Tehtnica, Kozorog). Ti so pod njunim vplivom preživljali močne osebne krize in preobrazbe. Soočati so se morali z dramatičnimi spremembami, ki so rušile stare strukture, na katerih so temeljile njihove predstave o varnosti v življenju. Njihova življenja so postala tokom tega prehoda neobvladljiva in nepredvidljiva.

Poskusi, da bi v času, ko deluje ta aspekt, nekako obdržali kontrolo v svojih rokah in sami usmerjali tok dogodkov, so običajno zaman. Potrebne so spremembe in preoblikovanje, kajti Pluton in Uran sta transpersonalna planeta in iz arhaičnih vsebin nezavednega prinašata na dan vsebine, ki jih je potrebno ozavestiti in transformirati. Proces preobrazbe lahko nekomu prinese olajšanje in osvoboditev, spet drugim pa uničenje in destrukcijo.

V tem času se moramo soočiti s svojimi nepredelanimi in potlačenimi vsebinami, kot so na primer strahovi in neprijetna čustva, ki jih zaradi njihove intenzivnosti v določenem obdobju svojega življenja nismo bili sposobni predelati. To je čas ozaveščanja naših vzorcev, ki nas v veliki meri določajo in vplivajo na to, kar smo. Zaradi zmedenosti in notranje negotovosti se lahko pojavi želja po zanikanju in tem, da bi na vsak način ohranili staro stanje. Transformacija je lahko zelo boleča. V procesu lahko doživimo izgube, še posebej, če se ne prepustimo njeni sili preobrazbe, ne da bi se je bali oziroma jo skušali nadzorovati. Skozi proces se lahko posameznik prerodi ali pa zlomi in izgubi vero v moč življenja.

Kakšna je moč tega aspekta in kako se manifestira v življenju posameznika si bomo lažje predstavljali s pomočjo razlage horoskopov nekaj znanih oseb, ki so v preteklih letih doživeli ta aspekt.

Bill Cosby

Kvadrat Urana in Plutona je bil usoden za kariero Bill Cosbya. Kot vidimo v horoskopu, je Pluton v konjukciji z MC, Uran pa ga iz znamenja Ovna kvadratira. MC v astrologiji simbolizira kariero, našo javno podobo, kot tudi ugled, ki ga imamo v družbi.

Konec leta 2014, ko je medsebojni kvadrat planetov aktiviral njegovo os IC-MC, ga je zaradi posilstva tožilo več žensk in zaradi tega so umaknili in prenehali predvajati njegove serije. Njegova »očetovska podoba«, ki jo je skozi svojo dolgoletno kariero gradil, je zgubila svojo verodostojnost in se sesula.

Viktor Janukovič

Kot je razvidno iz slike, je kvadrat Urana in Plutona aktiviral kar nekaj planetov v horoskopu Viktorja Janukoviča. Ti planeti so že v rojstnem horoskopu v napetih medsebojnih aspektih, kvadrat med Uranom in Plutonom pa je v povezavi z njimi tvoril novo, še bolj napeto in dinamično konfiguracijo, imenovano T kvadrat.

Konjunkcija Marsa in Neptuna v 1. hiši prinaša karizmatičnost in navidezno odločnost, vendar je tak človek v svoji notranjosti šibek in neodločen in kot tak nagnjen k odvisnosti od drugih. Zaradi slabe samopodobe, nenehno potrebuje zunanjo potrditev. Njegovo delovanje je prikrito, izogiba se odprti konfrontaciji. Neskladje med njegovo nepristno zunanjo avtoriteto in njegovo notranjo negotovostjo je Viktorja Janukoviča ob aktivaciji Uran – Pluton energije iz predsednika države spremenila v izgnanca in obsojenca. Njegov ugled in kariera sta za vedno zaznamovana. V osmi hiši, katere vladar je Pluton, in se nahaja v znamenju Bika, je Luna, tako se je ob njegovem kariernem  padcu razkrila tudi njegova neizmerna pogoltnost. Slabo samopodobo in pomanjkanje občutka varnosti je »zdravil« s kopičenjem materialnih dobrin.

Michael Schumacher

Kvadrat med Uranom in Plutonom je v horoskopu Michaela Schumacherja aktiviral opozicijo med Soncem v Kozorogu in Luno v Raku. Takšna opozicija opisuje nekoga, katerega bistvo je v nasprotju s pričakovanji oklice. Tak človek se že v svojem najzgodnejšem obdobju odpove svoji izvorni naravi. Identificira se s pričakovanji svoje okolice. Ker ponotranji pričakovanja zunanjih avtoritet, se trudi pred drugimi dokazati in biti čim boljši. Običajno zato doseže dober družben položaj.  Kot vemo, je Michael začel voziti gokart že pri štirih letih, prve zmage pa nizati že pri šestih.

Ker je pri njegovem športnem udejstvovanju sodelovala cela družina, tudi poslovno, si lahko predstavljamo, s koliko upi in pričakovanji družine je bilo prežeto njegovo otroštvo in kako malo možnosti je imel za izražanje svoje izvorne narave. Narava športa zahteva disciplino in red in ne nudi čustvene topline in varnosti, ki jo potrebuje Luna v Raku. Ker otrok želi ustreči staršem in pridobiti njihovo naklonjenost, potlači svoje želje in se ukloni njihovim pričakovanjem.

To, da se je moral posloviti od svojih pridobljenih družbenih pozicij in uspehov pa nakazuje vladar Kozoroga, Saturn, ki je neaspektiran (zato je poudarjen in močnejši) v 12. hiši, ki je hiša izolacije, osame, kot tudi podzavesti, kjer skladiščimo neobvladljive in izrinjene vsebine. Še dodatno pa to manifestacijo potrjujeta Lunina vozla. Na južnem vozlu, ki v horoskopu kaže področje, ki se mu moramo odpovedati, sta v konjunkciji Jupiter in Uran, planeta sreče in velikega uspeha, severni vozel, ki nakazuje smer proti kateri moramo iti, pa je v osamljeni 12. hiši.

Vladimir Putin

Uran Pluton kvadrat je aktiviral rojstno Sonce ruskega predsednika Vladimirja Putina. Na začetku spomladi 2014, ko sta planeta začela z njegovim rojstnim Soncem tvoriti tako imenovani T kvadrat, so se pričeli vojni spopadi v Ukrajini.

Rojstno Sonce je v znamenju Tehtnice v konjukciji s Saturnom, Neptunom in Merkurjem. Tak položaj nakazuje na osebo, ki  je že v zgodnji mladosti hlepela po pozornosti in priznanju, vendar ji okolica (družina) tega ni nudila v tolikšni meri, kot je to potrebovala. Zaradi strahu, da ni dovolj dober, postane perfekcionist, ki hlepi po uspehu in vzponu na družbeni lestvici.

Pluton v znamenju Leva v 10. hiši še poudari pritisk in potrebo po dokazovanju samega sebe. Prinaša izredno častihlepnost in stremenje po moči. Da bi dosegel, kar si zamisli, je sposoben izvajati pritisk, manipulirati, zavajati in zatirati drugače misleče. Položaj in aspekti njegovega Plutona lahko pripeljejo do zlorabe moči, izigravanja zakona in zatiranja svojih nasprotnikov. Kombinacija Pluton Lilit v 10. hiši govori o tem, da taka oseba vedno živi v strahu, da bo izgubila svoj položaj. Če se mu kdo zoperstavi, doživi maščevanje.

Oseba s Plutonom v deseti hiši lahko pričakuje velike vzpone, pa tudi padce v karieri. Odlikuje ga ekstremna vzdržljivost. Kadar je pod pritiskom, dosega dobre rezultate. Te njegove lastnosti smo lahko opazovali tokom napetosti, ki jih je bil deležen v zadnjih časih. Vendar kot je razvidno iz rojstnega horoskopa predsednika Putina, so te napetosti samo urvertura, kajti planeta Uran in Pluton bosta še kar nekaj let tvorila napete aspekte z njegovimi planeti v znamenju Tehtnice. Tako da je pred njem še kar nekaj preizkušenj, v katerih se bodo pokazale »luknje« v njegovem »trdnem oklepu«. Še posebej bo napeto in kritično v letu 2015, kajti aprilski mrk bo aktiviral njegovo Sonce, temu pa bo sledilo kar nekaj negativnih aspektov, tako na Sonce kot tudi na Luno. Pred njim je energijsko zelo izčrpajoče obdobje, ki lahko vpliva tudi na njegovo zdravstveno počutje.

Robin Willams

V rojstnem horoskopu Robina Willamsa izstopa konjukcija med Marsom in Uranom, ki tvori z ostalimi segmenti horoskopa harmonično konfiguracijo, imenovano Veliki vodni trigon. Ta aspekt stimulira in potencira čustva in občutke. Energija konjunkcije med  Marsom in Uranom v tej konfiguraciji pa je prinašala intenzivna čustvena preplavljanja, ki jih je bilo težko nadzirati. Zato je bil čustveno nestabilen in njegovo razpoloženje je nihalo iz ene skrajnosti v drugo. Tako poudarjen vodni element prinaša močno empatijo in dovzetnost za zunanje vplive, zato se je lahko tako dobro poistovečal in vživljal v like, ki jih je igral. Močna zasedenost znamenja Raka in planetne pozicije govorijo o njegovi osamljenosti in občutkih pomanjkanja varnosti v zgodnjem otroštvu.

Rojen je bil v urejeni, dobro situirani družini, vendar so, zaradi zaposlenosti staršev, za njega skrbele varuške. V nekem intervjuju je povedal, da je s komedijanstvom in šalami skušal pridobiti pozornost svoje mame. Kot sem že omenila, Rak simbolizira našo izvorno, pravo naravo in ob teh aspektih si lahko predstavljam malega, občutljivega, sramežljivega dečka, ki ima veliko potrebo po toplini in »poka  šale« zato, da bi izvabil naklonjenost in nasmešek svoje matere.

Tranzitna Pluton in Urana pa sta ponovno prebudila ta vzorec in v njegovo življenje prinesla močno čustveno preplavljanje, v katerem se je zgubil in ni našel izhoda.

Vir rojstnih podatkov: http://www.astro.com

sobota, 14. marec 2015

Retrograden Saturn – ponavljanje lekcije

14.3.2015 se planet Saturn obrne v retrogradno gibanje, v katerem bo približno štiri mesece, saj se bo v direktno gibanje obrnil šele 2.8.2014. Ker se obrača na začetku znamenja Strelca (4° Strelca), se bo, zaradi retrogradnega gibanja, ponovno vrnil v znamenje Škorpijona, v katerem se bo zadržal vse do 19.9.2015, ko bo ponovno vstopil v znamenje Strelca, v katerem bo potem ostal do 20.12.2017.


Saturn je strog učitelj, ki od nas zahteva zrelost in soočenje z realnostjo. Ob njegovih prehodih smo soočeni z omejitvami, ovirami, pritiski in frustracijami. Še enkrat se bo vrnil v znamenje Škorpijona, kjer nas je zadnji dve leti in pol intenzivno soočal z nezavednimi, nagonskimi in bolj temačnimi deli osebnosti. Strah pred ranljivostjo in možnost izgube nas držita ujete v stare čustvene vzorce in nam onemogočata še kako potrebno spremembo.


Kadar se Saturn obrne retrogradno, dobimo priložnost ponavljanja lekcije, ki smo jo morda pri prvem prehodu nepopolno opravili ali pa smo se ji skušali izogniti. Sooča nas s preteklosjo in nas in sili k ponovni preučitvi in prestrukturiranju določenega življenjskega področja. Saturnove prehode veliko lažje preživimo, če si postavimo realne cilje, zavihamo rokave in se ne poskušamo izogniti naporom in neprijetnim izkušnjam.


Ta retrograden obrat bodo najmočneje čutili vsi tisti, ki imajo planete ali občutljive točke horoskopa med:
  • 28 – 29 stopinj fiksnih znamenj: Bik, Lev, Škorpijon, Vodnar,
  • 0 – 4 stopinj spremenljivih znamenj: Dvojčka, Devica, Strelec, Ribi.
Ker bo ta Saturnov prehod med Strelcem in Škorpijonom tako dolgotrajen, bo v veliki meri obarval dogodke v letu 2015, več o tem si preberite na Slovenija in svet: astrološka nopoved za leto 2015 (Saturnov vpliv na leto 2015)

sreda, 11. marec 2015

Mars ponovno aktivira aspekt Uran Pluton

aspekt, ki vpliva na radikalne spremembe zadnjih nekaj let.


V naslednjih dneh  bomo pod vplivom izredno stresne in intenzivne energije. Napetost aspekta med Uranom in Plutonom, ki  od leta 2012 povzroča nemire in teži k spremembam tako sveta kot posameznikov, je s svojo vzkipljivo in eksplozivno energijo še povečal Mars v Ovnu.

Aspekt bodo močno čutili vsi tisti, ki imajo planete ali občutljive točke horoskopa med 12 in 15 stopinjami kardinalnih znamenj (Oven, Rak, Tehtnica, Kozorog).

Če imate planete ali občutljive točke na teh stopinjah, zadnji dve leti čutite močan pritisk, ki vas sili k radikalnim spremembam na določenih življenjskem področju (odvisno od tega, katera področja aspekt aktivira v vašem rojstnem horoskopu). V teh dneh lahko pričakujete ponovno soočenje z življenjskimi temami, ki potrebujejo preobrazbo. V procesu preobrazbe mora staro umreti, da bi se lahko rodilo novo. Potrebno je iti skozi preizkušnjo smrti in prerojenja. Ta proces pa zna biti zelo boleč in je običajno povezan s pomembnimi življenjskimi krizami. Kako močna bo kriza, je odvisno od tega, kako znamo opustiti staro in se prepustiti toku spremembe. Če spustimo stvari, ljudi, čustvene ali miselne vzorce, se ob tem sprosti ogromno energije, ki jo lahko koristno uporabimo za preporod.

Na kolektivnem nivoju povečanje napetosti tega aspekta prinaša nenadne izbruhe agresije, upore in povečanje maščevalnosti ter fanatizma. Pričakujemo lahko tudi potrese, izbruhe vulkanov in zopet povečano število nesreč, še posebej letalskih.

Med državami, ki bodo močno čutile ta aspekt, sta ZDA in Rusija, tako da se bo njun spor v obdobju tega aspekta stopnjeval in zaostril. Prav tako sta močni napetosti aspekta izpostavljena tudi oba predsednika  držav.

Zaostrovanje se stopnjuje na vojnih področjih Ukrajine. Pričakujemo lahko povečano dejavnost ISIS, katere nastanek sovpada z aspektom Uran Pluton.

V slovenskem horoskopu je aktivirana opozicija med Merkurjem v Raku v sedmi hiši in Neptunom v Kozorogu v prvi hiši. Merkur je vladar šeste hiše, ki je v mundani astrologiji hiša zdravja, zdravstva, vojske in delavcev. Pod domeno devete hiše pa spadajo vera, pravo, kot tudi visoko šolstvo. Iz dogodkov zadnjih dni  je že čutiti napet vpliv tega aspekta, ki pa se bo stopnjeval in večal v naslednjih dneh.

Ta ekstremno napet aspekt  malo omili harmoničen aspekt med Jupitrom in Uranom, to je aspekt, ki  v svoji pozitivni manifestaciji prinaša možnost rasti in napredek. Vendar moramo biti pozorni, saj  tako močna ognjena kombinacija planetov lahko povzroča tudi vročičnost, prenagljenost in nepremišljenost.

sreda, 4. marec 2015

Polna Luna na osi Devica Ribi ob 19:05

Znamenje Device je znamenje reda in čistoče. Ker jo zadovolji samo popolnost, je kritična in perfekcionistična. Z urejanjem in kontrolo nad podrobnostmi skuša pomagati drugim in se čutiti koristno. Snažnost in čistoča sta tudi dva pojma, ki jih močno povezujemo z znamenjem Device.

Čiščenje pa lahko poteka na več nivojih, na zunanjem ali na notranjem, duševnem nivoju. Če zunanje čiščenje poteka z namenom, da se prekrije notranja napetost, se proces notranjega duševnega čiščenja ustavi. To privede do duševnega onesnaženja, ki se potem izraža na telesni ravni kot bolezen ali slabo počutje. Devica je zemeljsko znamenje in telo je njeno orodje, skozi katerega se izraža notranja psihična napetost.

Polna Luna posveti na senčne dele naše psihe. Osvetli dele nas, ki smo jih tokom življenja (zaradi nezmožnosti asimiliranja) potisnili v nezavedno. Ob tej polni Luni je Sonce v znamenju Rib v konjunkciji s Kironom. Kiron je astrološki zdravilec, ki nam pomaga ozavestiti in ozdravit ranjene dele sebe. Kateri del osebnosti oziroma področje življenja bo izpostavljen zdravljenju je odvisno od astrološke hiše, v kateri se nahaja polna Luna.

Na splošno se na osi Devica Ribi ponovno obudijo deli notranje primarne narave, ki smo jih izgubili že zgodaj v otroštvu, ko smo se morali prilagoditi družinskim zahtevam po urejenosti, čistosti, disciplini in redu. Deležni smo bili premalo čustvene naklonjenosti oziroma smo jo dobili samo takrat, ko se nismo počutili dobro oziroma smo bili bolni.

V naslednjih 14 dneh bodimo pozorni na »znake našega telesa«, saj bo v notranjosti potekal očiščevalen proces, ki nam bo pomagal do večjega prepoznavanja naše notranje narave.

sreda, 4. februar 2015

Polna Luna na 14° Leva

Ta polna Luna nam prinaša veliko dobrohotne in navdušujoče kreativne energije. Luna je v znamenju Leva v konjunkciji s planetom Jupitrom. Oba, Sonce in Luna, pa tvorita trigon z Uranom v Ovnu. Ti aspekti nam prinašajo nenadne možnosti in spodbude. V naslednjih 14 dneh je čas za načrtovanje. Bodite inovativni, ne bojte se sprememb in upajte si stopiti v neznano.

Lev je znamenje prvobitne otroške kreativnosti. V naslednjih 14 dneh imate možnost ponovno obuditi ta del sebe. Ker je ta del običajno potisnjen v nezavedno, se ne zavedamo, v kolikšni meri vpliva na naše sedanje življenje. Pomislimo, po čem naš notranji otrok še vedno hrepeni oziroma na katerih področjih življenja se še vedno trudimo biti dopadljivi, si zaslužiti pozornost, ljubezen ali priznanje.

Ta polna Luna tvori aspekt tudi s Plutonom in Kironom, kar nam osvetljuje pretekle potlačene vsebine in nam daje možnost osvobajanja zaprte kreativne energije. Če transformiramo preteklost, dobimo možnost, da kreiramo svojo novo realnost.

Postanite kreator svojega življenja.