torek, 31. december 2013

Slovenija in svet: astrološka napoved za leto 2014

Smo na pragu radikalnih sprememb

Planeta Uran in Pluton imata zaradi počasnega gibanja močan vpliv na intenzivno dogajanje v svetu zadnjih nekaj let. Ker se napetost aspekta med Uranom in Plutonom stopnjuje, bo tudi leto 2014 močno zaznamovano in obarvano s tem aspektom.

Pluton v Kozorogu simbolizira družbene elite, ki hlepijo po moči in oblasti. Skriti pod plaščem neoliberalne filozofije o prostem trgu si poskušajo prisvojiti oziroma privatizirati imovino držav. Njihov interes je ustvariti podrejenost in odvisnost ostalih družbenih razredov, da bi si omogočili neovirano rast lastnega dobička.

Energija Urana v Ovnu ljudi prebuja, da spregledajo delovanje nevidnih moči v ozadju. Prinaša nove ideje, ki postanejo aktivatorji sprememb. Simbolizira samozadostnost in neodvisnost. Če je njegova energija blokirana, se izraža skozi nenadne izbruhe agresije, ki se manifestirajo v obliki revolucij, vstaj in uporov. To bo še posebej poudarjeno spomladi leta 2014, ko bo njegova energija v konfliktnem aspektu z ostalimi planeti.

Evropo  čakajo težke preizkušnje
Slovenija je svojo samostojno pot začela leta 1991 pod vplivom konjunkcije Urana in Neptuna, ki je povzročila velike družbene premike tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Učinek aspekta je bil izredno močan, saj je medsebojno povezal kapital oziroma kapitalizem, ki ga simbolizira Uran in delovno silo oziroma komunizem, ki ga simbolizira Neptun. V zadnjih časih smo zopet priča nezdružljivosti ideologij komunizma in kapitalizma, ki sta se združili v času konjunkcije Urana in Neptuna. Zopet se ustvarjata dva pola, med katerima prihaja do napetosti in trenja.

Ta aspekt je v zgodovini Evrope že večkrat povezal nasprotujoča si pola (npr. pakt med Stalinom in Hitlerjem), ki pa sta se tokom časa zaradi svoje nezdružljivosti razšla, kar je povzročilo ponovno polarizacijo Evrope.

V letu 2014 se bo ta napetost večala, zato lahko pričakujemo spopad med represijo vladajočih elitnih sil na eni strani in izbruhi množičnih nezadovoljstev delovne sile, ki ostaja brez osnovnih življenjskih dobrin, na drugi strani. Uran na nebu tvori kvadratni aspekt z Uranom v horoskopih držav, ki so nastajale v 90 letih prejšnjega stoletja. Med te spadata tako Evropska unija kot Slovenija. Po začetnem navdušenem združevanju se marsikatera država v uniji ne počuti več dobro. Namesto, da bi dosegle pričakovano blagostanje, so se znašle v ekonomsko podrejenem položaju in vedno bolj se jim odvzema pravica do odločanja o lastni usodi. V naslednjem letu lahko pričakujemo vedno več zahtev po razdružitvi.

ZDA na udaru sprememb
Poglabljala se bo ekonomska kriza, kajti apetiti po nenehni rasti na finančnih trgih so še vedno veliki in se zaradi opozicije med Jupitrom in Plutonom, ki prinaša usodne spremembe v globalni ekonomiji, še večajo. Ta opozicija prinaša tudi nevarnost in poskus zlorabe in manipulacije z zakonodajo, da bi se zaščitili interesi in povečala rast in dobiček finančnih inštitucij in kapitala. Ker Jupiter vlada tudi veri, je v času tega aspekta za pričakovati porast verskega fanatizma in z njim povezanega terorizma.

Ena od držav, ki bo močno na udaru evolucijskih preobratov v letu 2014, bo ZDA.  Na udaru sprememb bo njena varnost, ekonomska in politična stabilnost in ugled avtoritete v svetu. Ker tanzitni planeti tvorijo napete aspekte s Soncem, ki v mundani astrologiji simbolizira njihovega predsednika, bo za predsednika Obamo leto 2014 polno preobratov.

Mesec april 2014 - vrhunec napetosti
Najbolj eksploziven del leta bo mesec april, ko bosta planeta Uran in Pluton skupaj z Jupitrom in Marsom tvorila napeto medsebojno konfiguracijo, ki jo v astrologiji imenujemo Veliki križ.

Energija Velikega križa bo, med drugim, na površje prinesla vedno bolj nevzdržno ekonomsko situacijo, ki je plod zakulisne aktivnosti, s katero nas vodilne družbene elite obvladujejo in s tem zase pridobivajo vedno večjo moč, kot tudi nadzor nad ekonomijo in financami. Jasno se bo pokazalo kaj je v družbi potrebno spremeniti in prenoviti.

V aprilu 2014 lahko pričakujemo izredne dogodke, ki bodo močno vplivali na velik del sveta, kajti veliki križ bo aktiviral pomembne točke v horoskopih mnogih držav, tudi velesil. Pričakujemo lahko ponoven pretres finančnih trgov, izbruhe verskega fanatizma ali ideološke zaslepljenosti, nastanek novih kriznih žarišč in izbruhe vojn, množične nemire in vstaje. Nemiri in protesti v letu 2014 ne bodo več potekali mirno, ampak bodo veliko bolj nasilni, kot tisti v letih 2012 in 2013. Povečalo se bo tudi število vremenskih ekstremov, naravnih nesreč, potresov, vulkanskih izbruhov in padcev meteoritov.

Slovenija v vrtincu kolektivnih sprememb
V horoskopu Slovenije bosta aktivirana planeta Uran in Merkur. To prinaša leto polno nemirov, za katere bo večina pobud prihajala iz vrst mladine in sindikatov. EU bo večala pritiske in zahteve po večji aktivnosti in učinkovitosti na ekonomsko finančnem področju naše države. Veliko odpora in upora bodo deležne tudi zdravstvene in šolske reforme. Pričakujemo lahko tudi potresno nemirno leto, viharje in večje število prometnih nesreč, še posebej tistih, v katerih bodo soudeleženi mladi.

Na slovenskem političnem nebu se bodo še naprej vrstili škandali. Najbolj odmevni bodo tisti, ki bodo povezani z ugledom predsednika Boruta Pahorja, prav tako pa bodo na plan prinesene prikrite dejavnosti in skrivnosti prvaka SDS Janeza Janše. Za Zorana Jankoviča in premierko Alenko Bratušek pa je leto 2014 prelomno leto v njuni karieri.

Saturn v Škorpijonu  prinaša represivne metode pri zmanjševanju življenjskega standarda
Sanje o Evropi, ki so nastale na temeljih zgoraj omenjene konjunkcije Urana in Neptuna v Kozorogu in bi združevale kapital z družbeno pravičnostjo ter so temeljile na medsebojnem sodelovanju in enakopravni moči članic, se sesuvajo. Prehod Saturna skozi znamenje Škorpijonu je pokazal temnejšo plat tega družbenega  konstrukta in vse težave sobivanja.

Čeprav je bila prvotna ideja ustanoviti enotno in enakopravno demokratično Evropo, so sedaj nekatere države v podrejenem položaju in so se prisiljene podrediti tuji kontroli in nadzoru. Prihaja do polarizacije in neenakomernega razporejanja bogastva, kot tudi do borbe za premoč in nadvlado. To pa vodi do obuditve starih zamer in vse večje nestrpnosti, kot je na primer vedno večja sovražnost do Nemčije, ki se je postavila v vlogo nadzorne avtoritete.

Pokazalo se je, da se za skupnimi ideali o močni in uspešni ekonomiji Evrope skrivajo interesi kapitala. Vedno večje bodo težnje po zategovanju pasu in varčevanju. Saturnova energija avtoritete zakona in reda bo z ukrepi poskušala urediti kaotično finančno stanje, ki ga v astrologiji simbolizira škorpijonska energija, ki predstavlja finančne odnose, skupne finance, lahko tudi finančne pomoči.

Tranzitni Saturn v Škorpijonu bo v mesecu novembru 2014 prešel izredno stresno točko (konjunkcijo Marsa in Plutona, ki tvori T-kvadrat z Luno in Saturnom) v horoskopu Evrope. Narava aspekta povečuje izbruhe nacionalizma po Evropi. Večali se bodo izbruhi sovraštva in nasilja med običajnimi ljudmi in vladajočimi elitami držav, ki podpirajo hladno logiko bruseljskih birokratov, ki v svojem ekonomsko varnem svetu sprejemajo socialno brezčutne varčevalne ukrepe.

V letu 2014 bo temeljito preobrazbo in pretrese doživela tudi valuta evro.

Pluton, vladar Škorpijona, je obseden z močjo in ne prenaša izgube. Da bi zaustavil spremembe, uporablja tudi destruktivne, uničevalne in napadalne prijeme, tako da lahko pričakujemo na področju Evrope, s tem pa tudi na področju Slovenije, še bolj represivne metode pri zmanjševanju življenjskega standarda, kot tudi posege v suverenost zadolženih držav.

V južnih državah Evropske unije se bodo povečali odpori in nemiri, prav tako pa tudi uporaba omejevalnih in represivnih ukrepov proti njim. Še posebej sta izpostavljeni Italija in Španija. Izredno nasilni in rušilni nemiri pa bodo znova vzplamteli v Turčiji.

Pojav novih socialno naravnanih ideologij
Ker je planet Neptun vladar Rib, je njegova energija v tem znamenju še bolj izrazita. Njegov vpliv bo prinesel pojav novih, bolj socialno naravnanih ideologij, ki bodo temeljile na sočutnosti in pravičnejših oblikah družbenega sobivanja. Povečevalo se bo število delavskih zadrug, v porastu bo tudi socialno podjetništvo. Znova se bo pokazala moč socialnih omrežij, ki bodo  služila ljudjem za  povezovanje in združevanje.

Neptun pa je tudi planet iluzij in prevar in se kot tak lahko manifestira v obliki masovnih zavajanj in manipulacij.

Vpliv Jupitrovega povratka na Slovenijo
16.7.2014 bo planet Jupiter iz znamenja Raka prešel v znamenje Leva. V mundani astrologiji lahko ta kombinacija privede do velikih finančnih špekulacij (npr. z državnimi lastninami), do zlorab sodnega aparata in do sprememb zakonov in ustav.

V rojstnem horoskopu Slovenije je Jupiter v znamenju Leva v 8. hiši (simbolizira banke in bančne sisteme) v konjunkciji z Marsom in Venero, ki sta v kvadratu s Plutonom v 10. hiši (simbolično predstavlja vladajoče strukture države). Pozicije teh planetov nazorno prikazujejo prikrito delovanje političnega vrha v državi, ki s svojim destruktivnim, uničevalnim delovanjem v zakulisju vzpodbuja plenilsko mentaliteto, ki povzroča finančni primanjkljaj in nas sili k zadolževanju.

Cikel Jupitra traja 12 let. Ko se vrne na položaj rojstnega Jupitra v horoskopu, to imenujemo Jupitrov povratek. Njegov povratek na rojstno mesto je istočasno zaključek starega cikla in začetek novega.

Jupiterjev povratek v horoskopu Slovenije bo v septembru 2014. Ob svojem povratku bo tvoril pozitivne aspekte - konfiguracijo Veliki ognjeni trigon z Uranom in Marsom. Samo upamo lahko, da bo ta energija prinesla nove začetke na področju financ in bančništva v Sloveniji in ne nov poskus zapolnitve bančnih lukenj, ki so posledica nenasitnosti vladajočih družbenih elit, kar bi bila negativna manifestacija jupiterske energije, katero smo opazovali zadnjih 12 let.

nedelja, 22. december 2013

Retrogradna Venera v letu 2014 - Ponovna revizija vrednot

V času od 21.12.2013 do 31.1.2014Ponovno bo potrebno preučiti kaj nam je pomembno, kaj imamo radi in kakšne so naše vrednote. Zato ker bo Venera na svoji retrogradni poti skozi znamenje Kozoroga trčila ob Plutona, se bodo odprle stare rane, ki so s tem povezane:
·        koliko cenimo sami sebe,
·        koliko se moramo truditi za to, da si prislužimo ljubezen in sprejetost,
·        ali smo pripravljeni sprejeti pravila v zameno za pozornost in naklonjenost.
Morda smo že od malega naučeni, da si moramo ljubezen »zaslužiti«, kajti pogojna ljubezen temelji na dogovoru: »Če boš priden, te bomo imeli radi.«

Ker imamo to privzgojeno že od zelo zgodnjega otroštva, ponotranjimo prepričanje, da če bomo izražali sebe in bomo pri tem avtentični, ne bomo sprejeti. To postane del naše osebnosti oziroma naše naravnanosti navzven in tako predstavlja temelj naših odnosov.

V času retrogradne Venere se je priporočljivo poglobiti vase, opraviti ponovno revizijo vrednot in ugotoviti, katere vrednote izhajajo iz nas samih in katere so nam bile vsiljene in smo jih sprejeli zaradi zunanjega pritiska.

Družbeni dogodki na kolektivnem

Ob retrogradnem prehodu Venere skozi znamenje Kozoroga se bodo ponovno jasno pokazale temne strani avtoritet, bank, držav, organov oblasti in njihov okrnjen sistem vrednot, kar bo pri marsikomu vzbudilo občutek nemoči in frustracije.

nedelja, 17. november 2013

Polna Luna na osi Bik Škorpijon - 17.11.2013 ob 16:17Razsvetlila nas bo in nam pokazala kaj je v življenju pomembno, kaj cenimo in imamo radi. Venera, vladar polne Lune, je v konjunkciji s Plutonom in v kvadratu z Uranom, kar še poudari proces prečiščevanja starih vrednot.

V naslednjih 14 dneh lahko opustite stare vzorce in prepričanja, ki vas odvračajo od tistega kar si zares želite in kar izpopolnjuje vaše življenje.

petek, 15. november 2013

Ko ljubezen boli … Venera – Pluton – Uran … 15-16.11.2013Venera, ki simbolizira ljubezen in vrednote, se sreča s Plutonom – planetom transformacije, ki prinaša na plan nezavedne vsebine. Oba planeta pa bosta v napetem odnosu z Uranom, ki na kolektivni ravni predstavlja prinašalca hitrih radikalnih sprememb.

Lahko pričakujemo izredno strastno, dinamično in eksplozivno obdobje, ki bo polno nenadnih preobratov. Želeli si bomo imeti vse ali nič, stvarem bomo želeli priti do dna. Ugotovimo lahko kaj v življenju nam je pomembno, česa si zares želimo, kakšne narave so naši odnosi, ali so meje v odnosu jasno postavljene in ali smo morda zaradi slabe samopodobe v odnosih pozabili sami nase.

Kaj bo to intenzivno obdobje prineslo na kolektivni ravni? Več >>>

sobota, 9. november 2013

Venera v Kozorogu od 5.11.2013 do 6.3.2014Energija planeta Venere nam v življenje prinaša veselje in radost. Vendar postanemo ob prehodu Venere skozi znamenje Kozoroga bolj umirjeni, razumski in praktični. Kajti energiji znamenja Kozoroga in planeta Venere nista skladni. Veselje in življenjska radost so žrtvovani za stabilnost, varnost in trdnost.

Prehod Venere skozi znamenje Kozoroga bo zaradi njenega retrogradnega gibanja precej dolg.

V času  retrogradnosti je priporočljivo narediti ponovno revizijo naših vrednot. Ugotoviti moramo kaj je za nas pomembno, kaj imamo radi in kaj nam je všeč, kot tudi to ali naše vrednote izvirajo iz nas samih ali pa smo zato, da bi bili sprejeti in cenjeni ponotranjili stereotipna pričakovanja okolice.

Prehod Venere po datumih:
5.11.2013 Venera vstopi v znamenje Kozoroga.
21.12.2013 postane retrogradna na 28 stopinj Kozoroga.
31.1.2014 postane zopet direktna, njen retrogradni vpliv pa bomo čutil vse do 4.3.2014.
6.3.2014 zapusti znamenje Kozoroga in preide v znamenje Vodnarja.

Kritični datum je okoli 16.11.2013, ko Venera aktivira kvadrat Uran Pluton. V mundani astrologiji Venera simbolizira sposobnost za sodelovanje, ekonomijo in premoženje držav, kot tudi finančne inštitucije, na primer banke. Dogodki, ki jih bo aktiviral Venerin prehod, imajo lahko močan vpliv na uvedbo sprememb in novih smeri na teh področjih.

Prav tako pa Venera, še posebej pa v znamenju Kozoroga, simbolično predstavlja močne ženske figure iz vseh vej oblasti in gospodarstva. Močna energija kvadrata jih bo porinila v ospredje dogajanja in postale bodo nosilke kolektivnih energij in dogajanja tega časa. Na primer: Angela Merkel ima Merkurja na 9° Ovna, naša premierka Alenka Bratušek pa ima Sonce v horoskopu na 10° stopinji Ovna.Da bo potrebno uvesti spremembe in uvest večjo transparentnost in nadzor nad financami držav in finančnih institucij pa nam govorijo tudi spodaj navedeni aspekti Venere s planetoma, ki simbolično predstavljata družbo:
24.11.2013 je Venera v sekstilu s Saturnom.
28.11.2013 je Venera v opoziciji z Jupitrom.

torek, 29. oktober 2013

Pred nami je izredno nemiren in težaven konec tedna1.11.2013 bosta zopet, tokrat že četrtič, Uran in Pluton tvorila kvadrat. Energija tega aspekta ustvarja napeto in eksplozivno ozračje v katerem sedaj živimo. Pluton v Kozorogu prinaša na plan pomanjkljivost, pogoltnost in brezbrižnost vladajočih struktur. Vse to pa povzroča močno frustracijo in revolt ostale večine. Le ta se izraža v oblikah, ki jih v astrologiji simbolizira planet Uran, in sicer  preko demonstracij, uporov in nenadnih izbruhov nasilja.

3.11.2013 pa se bo napetost še stopnjevala. V znamenju Škorpijona bo stelij planetov: retrogradni Merkur, Saturn, severni vozel ter Sonce in Luna (sončni mrk). Ta mrk bo sprožilec podtalnega revolucionarnega vrenja, ki ga povzroča napeta energija kvadrata med Uranom in Plutonom. V naslednjih mesecih lahko pričakujemo nenadne izbruhe agresije in ponoven val nemirov. Pride lahko do povečanega števila letalskih nesreč, kot tudi nesreč povezanih z jedrsko energijo, izbruhov vulkanov in potresov.

Na osebnem nivoju nam bo izredno močna energija tega stelija (retrogradni Merkur) pomagala pri soočenju in prepoznavanju travm in strahov iz naše preteklosti. Potrebno se bo spustiti v svoje lastno podzemlje in se soočiti z zaprašenimi in mračnimi vsebinami svoje psihe. Ko se soočamo s plutonsko energijo, se soočamo s svojo senco. Ko posvetimo v temo sence postanemo bolj celostni. S tem naredimo osebni evolucijski preskok.

Ker sta v stelij vključena Saturn in retrogradni Merkur , bo marsikdo v tem času soočen s  potlačenimi čustvi, iz preteklosti. Lahko z tistimi, ki imajo svoj izvor v otroštvu. Ker so bila ta takrat preveč intenzivna, da bi jih zmogli prenesti, smo jih potisnili v nezavedno. Otopelost in izogibanje čustvom pa zajezita življensko energijo in povzročata veliko težav, tako psihičnih, kot fizičnih.

Karkoli že bo prineseno iz škorpijonskih usedlin je z namenom, da se transformira, zato se ne bojte soočiti z bolečimi občutki. Sedaj zmorete poskrbeti zase. Zaupajte vase in se imejte radi.

sreda, 23. oktober 2013

Retrograden Merkur v Škorpijonu od 21.10.2013 do 10.11.2013Merkur v Škorpijonu je zelo intenziven. V svojem retrogradnem gibanju skozi Škorpijona pa bo trčil ob Saturna, zaradi česar bo še bolj prodoren. Težko bo doseči dogovore, kajti komunikacija bo blokirana. Lahko pride do besednih konfliktov in dokazovanja intelektualne moči. Vpliv njegove retrogradnosti pa se bo čutil vse do konca novembra.

Na površje bo iz globin nezavednega prinašal potlačene čustvene vsebine iz naše preteklosti. Merkur je planet intelekta. Ko nas sooči z bolečimi vsebinami, nam jih pomaga ozavestiti ter predelati na objektivnem intelektualnem nivoju. Skozi takšno globoko škorpijonsko transformacijo se lahko sprosti veliko kreativne energije, ki je že dolgo blokirana.

Čas retrogradnega Merkurja je torej dober za poglobitev vase, za razmislek o tem, kaj je za nas pomembno in kaj je potrebno opustiti, kot tudi za »pospravljanje« oziroma dokončanje starih obvez in projektov. Odsvetujejo pa se novi začetki, novi posli, podpisovanje pogodb in nakupovanje novih stvari.

V času njegovega vpliva je potrebna velika pozornost in zbranost pri vožnji.

sreda, 16. oktober 2013

Mars v Devici od 15.10.2013 do 7.12.2013Mars je planet, ki simbolizira borbenost, prodornost in direktnost. V znamenju Device se izraža bolj zadržano in ne rine v ospredje, kot je to počel v znamenju Leva. Energijo usmerja v detajle, sistematičnost in perfekcionizem.  Obdobje njegovega prehoda je tako dobro za vse stvari in projekte, ki zahtevajo samodisciplino. Njegovo energijo lahko koristno uporabite za začetek diete, za spremembo nezdravega načina življenja, za bolj sistematično in učinkovito planiranje vsakdana…

Njegov dispozitor Merkur se nahaja v znamenju Škorpijona, kjer bo tudi od 21.10.2013 do 10.11.2013 retrograden. Ker bo Merkur tokom svoji retrogradnosti v konjunkciji s Saturnom, lahko pričakujemo, da bomo soočeni s spomini in impresijami, ki bodo na površje prinašali v preteklosti potlačena čustva . Blokirana čustvena energija pa se lahko manifestira tudi skozi telesne simptome. Prav tako nas bo to obdobje soočalo z nedokončanimi stvarmi in projekti, ki so povezani z intelektualno dejavnostjo oziroma pridobivanjem znanja in veščin.

19.10.2013-21.10.2013 Takoj na začetku tvori opozicijo z Neptunom, ki  megli racionalnost in sistematičnost Device. Cilji in nameni bodo nejasni. Izogibajte se  situacijam, kjer se od vas pričakuje,  da se za nek namen žrtvujete. Ne bodite preveč ustrežljivi.

1.11.2013-3.11.2013 Izredno dinamično obdobje za soočenje s preteklostjo in možnost predelave in   preobrazbe starih vzorcev. 
V tem času se bo napetost, katero čutimo zadnjih nekaj let, obnovila s ponovnim kvadratom med Uranom in Plutonom. Sončni mrk, ki je aktivator energij, pa v znamenju Škorpijona v konjunkciji s Saturnom in Merkurjem aspektira ta veliki kvadrat, kot tudi Marsa v Devici. Kot sem že napisala, čaka nas soočenje z realnostjo. Na plan pridejo skrite stvari iz preteklosti. To bo eno izmed najbolj dinamičnih obdobij v letu 2013.

9.11.2013-10.11.2013 Sekstil s Saturnom prinaša jasne cilje, samodisciplino in usmerjeno aktivnost.

20.11.2013-22.11.2013 Sekstil  Jupiter prinaša bolj sproščen in spontan odziv. Manj se bo analiziralo in preverjalo in več bo akcije.

7.12.2013 Vstopi v znamenje Tehtnice.

petek, 11. oktober 2013

Venera v Strelcu od 7.10.2013 do 5.11.2013

Po težkem in čustveno napornem popotovanju skozi podzemlje Škorpijona je Venera 7.10.2013 vstopila v temperamentno in optimistično znamenje Strelca. Njen optimističen zagon pa bo na začetku poti skozi Strelca gasil kvadrat z Neptunom, ki prinaša razočaranja zaradi nerealnih pričakovanj in idealiziranja. Ker Venera med drugim simbolizira tudi finance, bodite v tem obdobju še posebej previdni pri denarnih zadevah.

Med 15.10.2013 in 18.10.2013 pa se bo znova obudil njen optimizem. Zaradi pozitivnega aspekta z Uranom se bo njena energija razživela in s polno paro predala zabavnejšim platem življenja. Poudarjena bo želja po uživanju. To je dober čas za uresničevanje svojih vizij in ciljev.

Od 25.10.2013 do 28.10.2013 bo v stresnem aspektu z Jupitrom, vladarjem Strelca, kar lahko prinese zaradi pretiranega optimizma zaletavost in nepremišljenost.

sobota, 5. oktober 2013

Mlaj v znamenju tehtnice, 5.10.2013Znamenje Tehtnice usmerja pozornost na področje odnosov. Skozi Tehtnico se učimo ravnovesja med tem kako skrbeti zase in pri tem upoštevati tudi druge. Harmonija v partnerstvu nastopi, ko se vzpostavi ravnotežje moči. Da bi to lahko ustvarili, pa moramo najprej najti mir in tega potem širiti navzven.

Mlaj bo na 11 Tehtnice in bo aktivator napetosti, ki jo tvori kvadrat med Uranom in Plutonom. Pluton odpravlja, globinsko čisti in preoblikuje stare vzorce in navade z namenom, da bi pripravil prostor za novo, kar simbolizira Uran. Ker sta v kvadratnem aspektu, pa med njima ta proces ne teče gladko, temveč napeto. Staro se upira preporodu in s tem onemogoča novemu možnost, da bi zaživelo.

Venera, ki je vladar tega mlaja, je potopljena v temne in globoke vode Škorpijona, kjer kot Perzefona potuje po podzemlju in ozavešča stare čustvene vzorce in se prav tako pripravlja na svoj preporod.

Astrološka hiša ali področje življenja, ki ga simbolizira, je področje, ki mora biti podvrženo spremembam. Moramo ga prečistiti, da bi na tem področju omogočili novo rast.

sreda, 2. oktober 2013

Merkur v Škorpijonu od 29.9.2013 do 10.11.2013Merkur je vstopil v znamenje Škorpijona, kjer se bo gibal tudi retrogradno in sicer med 21.10.2013 in 10.11.2013. Na naše počutje bo vplival do konca novembra.

Merkur v Škorpijonu simbolizira zelo prodoren intelekt. Rad raziskuje, hitro pa se lahko tudi zaplete v besedne konflikte oziroma v dokazovanje svoje intelektualne nadmoči. Pri drugih ljudeh zelo rad išče šibke točke. Njegova komunikacija je lahko kritična, cinična in podcenjevalna.

Ugodni datumi so 2.10.2013 in 10.11.2013. Ta čas bo prežet s fantazijo, vizionarstvom, novimi načrti. Velja biti pozoren na svoje slutenje in neverbalna sporočila.

Neugodni datumi pa so 8.10.2013 in še posebej 30.10.2013. Ta čas pa bo prežet s skrbjo, črnogledostjo, nezaupljivostjo. Soočeni bomo s problemi, razočarani bomo v svojih pričakovanjih. Težko bomo izrazili svoje mnenje. Močna komunikacijska blokada.

petek, 20. september 2013

Komet ISON – znanilec velikih družbenih sprememb

Približuje se nam komet stoletjaKometi izhajajo iz območja imenovanega Oortov oblak, ki leži daleč preko orbite Plutona in so sestavljeni iz ledu, kamenja, prahu in plina.

 Komet ISON sta 21.9.2012 odkrila ruska astronoma Vitalij Nevski in Artyom Novichonok. Njegovo uradno ime je C/2012 S1. Astronomi ugotavljajo, da je njegova orbita neverjetno podobna orbiti velikega kometa iz leta 1680, kar nakazuje na veliko možnost, da imata isti izvor.

Prvotno so predvidevali, da bo svetlejši od polne Lune, vendar sedaj pričakujejo približno enako svetilnost, kot jo ima planet Venera.

Okoli 2.10.2013 bo v konjunkciji z Marsom na 21 stopinj Leva.

Okoli 20.11.2013 bo letel mimo Merkurja.

28.11.2013 se bo komet najbolj približal Soncu (bo v periheliju) in bo v konjunkciji z zvezdo stalnico Dschubba v ozvezdju Škorpijona. Ta zvezda ima kombiniran vpliv Marsa in Saturna in prinaša negativne vplive.

Usoda kometov, ko se približajo Soncu, je zelo nepredvidljiva, saj na tem delu poti lahko razpadejo na manjše kose ali pa zaradi močnega segrevanja popolnoma izparijo.

Če bo komet pot okoli Sonca preživel, bo morda postal izredno svetel in ga bomo lahko opazovali s prostim očesom tudi pri nas, na severni polobli. V začetku decembra bo viden na obzorju samo zjutraj, konec decembra in začetek januarja pa ga bomo lahko opazovali celo noč.

26.12.2013 se bo najbolj približal Zemlji.

Astrološko...

Skozi zgodovino so astrologi, starogrški, srednjeveški in renesančni, pripisovali kometom negativne vplive, kot so lakota, kuga, vojne. Prav tako pa so verjeli, da napovedujejo vzpone in padce voditeljev ter prihode odrešiteljev.

Ker bo komet Ison vstopil v orbito Marsa in bo z njim v konjunkciji kar nekaj tednov oktobra in novembra, lahko pričakujemo, da bo njegov vpliv obarvan z Marsovsko energijo. Mars se nahaja v znamenju Leva, tako da bo v tem obdobju v ospredju egoizem in razkazovanje moči ter težnja po prevladi in dominiranju.

Vsekakor prinaša spremembe in transformacije, kajti sovpada s četrtim od sedmih kvadratov, ki jih medsebojno tvorita Uran in Pluton. Ta kvadrat sproža nemire in težnjo po družbenih spremembah.

V času njegovega delovanja lahko pričakujemo spremembe rigidnih, zastarelih sistemov in inštitucij, ki ne služijo več svojemu namenu. Komet Ison bo v kombinaciji s kvadratom Uran Pluton prinesel sprožilce, dogodke, ki bodo aktivirali te spremembe.

V astrologiji so vsi planeti, ki se nahajajo za Saturnom, transpersonalni. Njihova narava je neosebna in so sprožilci dogodkov na kolektivni ravni. Tudi kometi izhajajo iz področja izza Saturna in ni čudno, da so jih ljudje v preteklosti smatrali za božje sle. V današnjih časih pa jih vidimo kot prinašalce kolektivnih vsebin in kot take znanilce velikih družbenih sprememb, ki so potrebe, da bi človeštvo evuliralo.četrtek, 12. september 2013

Venera v Škorpijonu od 11.9.2013 do 7.10.2013Venera v Škorpijonu je lahko zelo fanatična v ljubezni. Podvržena je večnemu podoživljanju transformativnega procesa smrti in ponovnih rojstev. V partnerskih odnosih prevladuje igra moči, zato pogosta vstopa v odnose, ki temeljijo na soodvisnosti. Zelo pomembna sta ji seks in erotiko. Gre iz skrajnosti v skrajnost, iz ljubezni v sovraštvo.

Od 12.9.2013 do 16.9.2013 tvori trigon z Neptunom, zato svoj pohod skozi Škorpijona začne s poudarjeno romantiko in z močno željo po uživanju. Razpoloženje bo sanjavo in polno idealov.

Od 16.9.2013 do 21.9.2013 tvori konjunkcijo s Saturnom. Mračni in težki dnevi, še posebej na področju medsebojnih odnosov. Soočenje z realnostjo, tako na čustvenem, kot finančnem področju. Čustvene blokade, hladnost.

Od 25.9.2013 do 29.9.2013 tvori trigon z Jupitrom. Čustvene blokade bodo popustile. Uspeli bomo pridobiti podporo in razumevanje. Aspekt z Jupitrom bo v turobnost predhodnega obdobja prinesel entuziazem in navdušenje.

sreda, 11. september 2013

Mars kvadrat Saturn, 11.9.2013Kvadrat se tvori med znamenjema Leva in Škorpijona. Obe znamenji sta fiksni, trmasti, vsako vztraja na svojem. Gre za merjenje moči »kdo bo koga« - dva močna ega, ki se želita dokazati.

 Ta aspekt zelo blokira vsako akcijo, zato se bo v tem času težko dogovarjati, izpeljati nove projekte in realizirati zastavljene cilje. Deležni smo lahko hude kritike in tudi mi smo kritični do drugih.