četrtek, 9. april 2020

Vpliv polne Lune v Tehtnici – iskanje srednje poti

Pred nami je zelo intenziven čas dveh tednov, saj je tokratna polna Luna v Tehtnici (8.4.2020) tudi tako imenovana super Luna. To je pojav, v katerem se Luna najbolj približa Zemlji, in zaradi tega je njen vpliv močnejši od običajne polne Lune.

Znamenje Tehtnice v astrologiji simbolično predstavlja partnerstvo, harmonijo, ravnovesje, kompromis in poštenost v odnosih.

Os Tehtnica in Oven, na kateri sta Luna in Sonce, v astrologiji simbolično predstavlja odnos jaz – drugi. Zato polna Luna prinaša nemir in preobrate na področju medsebojnih odnosov vseh vrst, ne samo partnerskih. V opoziciji sta povečana subjektivnost, egoizem in neodločnost. Dogodki, ki jih bomo doživljali, bodo lekcije, ki nas bodo učile, da moramo včasih za dosego harmoničnih odnosov žrtvovati potrebo po moči, kontroli in nadvladovanju drugih. Samo tako je možno doseči kompromis. Na tej osi nas polna Luna sooča z našo senco in tem, da so drugi projekcijsko platno našega jaza. Lastnosti, ki nas motijo pri drugih, so odsev naših neozaveščenih vsebin. Šele takrat, ko sprejmemo sebe v popolnosti z vsemi napakami in vrlinami, smo sposobni vzpostaviti harmonične odnose.
https://www.ustvarjalneideje.si/si/144-astrologija

Senčna plat znamenja Tehtnice je, da preveč pozornosti posveča temu, kaj si bodo drugi mislili o njej ter ustvarjanju zunanjega videza, in da zaradi notranje negotovosti močno hlepi po pozornosti.

Iskanje srednje poti, ravnovesja in »feir playa« v partnerstvih bo v naslednjih štirinajstih dneh še dodatno oteženo, zaradi napetega aspekta med Marsom in Uranom. To je napeta aspektna povezava, ki velja za zelo eksplozivno in težavno. Sili nas v naglico, nepremišljenost in željo po tem, da nekaj nemudoma storimo. Neučakanost in prehitre nepremišljene odločitve, ki temeljijo na strahu pred tem, kaj nam prinaša negotova prihodnost, nam lahko prinesejo nove, še večje težave. Kvadrat aktivira Saturna v rojstni karti Slovenije, Saturn pa je vladar druge hiše, ki v mundani astrologiji simbolizira finance države. Negativen aspekt med Marsom in Uranom pa tudi povečuje oziroma povzroča izbruhe agresije in besa kot tudi brezobzirnosti.

Ascendent horoskopa polne Lune se nahaja v neodvisnem znamenju, Vodnarju, katerega značilnost je uporništvo, ker pa je v ugodnem aspektu z Luno, bodo ljudje, navkljub izrazito napetemu vzdušju, zaradi posebne situacije, ki smo ji priča trenutno v svetu, pripravljeni sodelovati. Ker pa je vladar ascendenta Uran, v kvadratu z Marsom v 12. hiši v Vodnarju, pa že kaže, da omejevanje svobode povzroča nastanek zavrte agresije, ki pa lahko ob stopnjevanju represije izbruhne nenadzorovano.

V prvi hiši se nahaja planet Neptun v znamenju Rib, ki tvori s polno Luno stresen aspekt, inkonjunkcijo, ta v astrologiji med drugim simbolizira tudi razne infekcije. Ta stresen aspekt v prvi hiši nakazuje, da bo tudi v naslednjih štirinajstih dneh še vedno največ nervoze, nemira in pozornosti usmerjeno v širjenje pandemije coronavirusa. K intenzivitnosti tega aspekta še pripomore tradicionalni vladar Rib, Jupiter, ki je trenutno še vedno v zelo tesnem odnosu s Plutonom, zaradi česar lahko pričakujemo, da se bo širjenje virusa po svetu še vedno nadaljevalo in da se bo število obolelih še povečevalo, žal pa tudi smrtnost, še posebej starejše populacije, ki jo v astrologiji simbolizira znamenje Kozoroga, v katerem se trenutno nahajata Jupiter in Pluton.

Polna Luna pade v deveto hišo horoskopa Slovenije, pri tem pa tvori negativne aspekte na Lunine vozle Republike Slovenije. Deveta hiša v mundani astrologiji predstavlja verstva v državi, odnose s tujino in tujci, univerze in pa sodstvo. To so področja, ki bodo v fokusu dogajanja v naslednjih štirinajstih dneh.

Aktivacija vozlov prinaša na plan nepredelane kolektivne vsebine. Že kar nekajkrat v naši pretekli zgodovini se je zgodilo, da se je ob močnih kolektivnih krizah slovenski narod razcepil na dva nasprotujoča si pola. Sodelovanje in enotnost smo doživeli samo enkrat, in to leta 1991. Ta nepovezanost je naša karma, ki nas je skozi zgodovino močno zaznamovala. V času krize se rado zgodi, da zaradi negotovosti in napetosti pridejo na plan stare zamere, kajti kriza lahko potegne na plan ekstremno dobro v ljudeh, žal pa velikokrat tudi tisto njihovo bolj temačno plat. Od nas vseh je odvisno, kaj bomo storili tokrat, smo se kaj naučili iz naše preteklosti in koliko sovraštva bomo prenesli na naše zanamce. Imamo pa Slovenci lep star ljudski rek, ki so nam ga zapustili naši predniki, in je v tem trenutku zelo aktualen, glasi se: »Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.«

Žal pa bo v tem obdobju še naprej potekal zelo intenziven boj med starim in novim. Še posebej v prvih dneh tega obdobja lahko še vedno pričakujemo veliko intrig, ustvarjanja videza, zavajanja javnosti, neupoštevanja pravil in zakonov, ponarejanje dejstev za zagotavljanje svojih interesov.

Polna Luna velikokrat razjasni skrito. Nekatere od zakulisnih dejavnosti bodo v tem obdobju prišle na plan.

Konec obdobja, nekje med 18.4. in 21.4., bo ozračje zopet naelektreno, zaradi povečane napetosti med opozicijo in koalicijo.

Žal imam za večino slovenskih politikov pomanjkljive rojstne podatke (samo datum rojstva), zato lahko omenim samo tiste, ki jim polna Luna aktivira rojstne planete. Energija te polne Lune tvori neugodne aspekte s planeti gospodarskega ministra Zdravka Počivavška in predsednika države Boruta Pahorja, zaradi česar se jima obeta precej naporno obdobje naslednjih štirinajstih dni.

nedelja, 12. januar 2020

Aspekt desetletja – Saturn konjunkcija Pluton

O tem, kako zelo dinamično bo leto 2020, se v astroloških krogih razpravlja že dalj časa. In da bo temu res tako, smo se lahko prepričali že v prvih dneh tega leta. V letu 2020 bomo priče dogodkom, ki bodo v veliki meri vplivali na naše življenje v prihodnosti. Na nebu bodo planeti medsebojno tvorili kar nekaj močnih in pomembnih astroloških povezav. Vplivali bodo na dogodke, katerih posledice bomo čutili še dolgo časa. Običajno so to šok dogodki, ki spremenijo nadaljnji potek zgodovine.

V astrologiji planeti Jupiter, Saturn in Pluton veljajo za socialne in transpersonalne planete. Njihovi medsebojni aspekti in cikli prinašajo spremembe v družbi. Leto 2020 je pomembno tudi zato, ker se bo začelo kar nekaj novih ciklov.

Saturn Pluton konjunkcija v znamenju Kozoroga  - začetek novega cikla

To je precej brezkompromisen aspekt, saj sprva uniči in nato preoblikuje obstoječe stanje. Natančna konjunkcija se bo zgodila 12.1.2020 na 22° Kozoroga. Vpliv Saturna in Plutona se bo močno čutili skozi celo 2020, saj bosta zaradi počasnega gibanja ostala blizu drug drugemu skozi vse leto. Še posebej bo aspekt močan, ko ga bodo aktivirali hitrejši planeti, na primer konec marca in v začetku aprila, konec junija in v prvi polovici julija in pa jeseni, ko bo planeta aspektiral retrogradni Mars iz znamenja Ovna.

Aspekt zaključuje približno 33 letni cikel, ki se je začel v prvi polovici osemdesetih let. Ta cikel je botroval širjenju neoliberalizma, globalizacije in ekonomiji, katere temelji so nenehna gospodarska rast.

Aspekt prinaša omejitve in zastoje. Ustvarja enormno željo po moči in prevladi. Moč se zlorablja, poskuša se uveljaviti zakon močnejšega. Veliko je manipulacij, fanatizma in nepopustljivosti. Fokus je usmerjen na brezkompromisno doseganje ciljev. Storilnostni pritisk je močan, saj se pričakuje močno angažiranje in vlaganje energije v rezultate.
https://www.ustvarjalneideje.si/si/144-astrologija

Pozitivna plat aspekta prinaša moč za ponoven vzpon na ruševinah starega. Gradijo se novi, bolj zdravi temelji. Vzpodbuja lastnosti, kot so trdoživost, vzdržljivost, odrekanje in vztrajnost.
Aktivacija Plutonskih vsebin iz nezavednega tako na osebni kot kolektivni ravni prinese izbruh destruktivnih sil, ki rušijo staro, že preživeto. To je počasen evolucijski proces, ki eliminira tisto, kar ne deluje več. Nekaj, kar ni več uporabno, in zato zadržuje naš napredek.

Napetost pa ustvarja to, da Saturn, ki ga astrologi imenujemo tudi vladar časa, ne mara sprememb. Čas skuša zamrzniti, kar pa je v nasprotju z zakonom narave, ki pravi, da je v času vse minljivo in da je edina stalnica sprememba. Saturn se krčevito trudi ustaviti čas in obdržati iluzijo neminljivosti. Da bi to dosegel, izvaja kontrolo, postavlja nove zakone, pravila in red. Trudi se postaviti stabilne strukture, ki bi tajale.

Konjukcija simbolizira začetek novega cikla, obenem pa tudi zaključek starega. Običajno to povzroči napet, negotovost in nestabilnost, nato se sčasoma izkristalizirajo nove smeri.

Znamenje Kozoroga se izraža omejevalno, saj simbolično predstavlja norme, pravila, pričakovanja drugih, meje, zakone, prepovedi, kot tudi naše prilagajanje družbenim pravilom. V mundani astrologiji pa med drugim simbolizira avtoritete, tako gospodarske kot politične. Konjunkcija med Saturnom in Plutonom v znamenju Kozoroga povzroča boj za prevlado med avtoritativnimi silami in rojevanje novih elit moči.

V znamenju Kozoroga se nahaja tudi južna Lunina zanka, ki je prav tako povezana z opuščanjem starega, prinaša pa tudi nerazrešene stvari in odnose iz preteklosti. Cikel Luninih zank traja 18 let. V prejšnjem ciklu smo, po šokantnem dogodku, po napadu na WTC leta 2001, ki se je tudi zgodil pod vplivom Saturna in Plutona, zaradi varnosti dobrovoljnjo sprejeli povečano mero nadzora. Ta nadzor pa sile oblasti in moči dostikrat izrabljajo za nadzor in utrjevanje svoje moči. Tudi v letu 2020 lahko pričakujemo dogodke, zaradi katerih bi se še povečal nadzor in omejevanje osebne svobode. Absurd pa je, da sile, ki same povzročajo kaos, z vsakim takim dogodkom pridobijo še več nadzora in moči. To in pa želja po moči in ekonomskem dobičku so razlogi, da se prav nič ne trudijo razreševati kaosa, s tem pa ogrožajo varnost vseh nas.

Aspekt Saturna in Plutona običajno prinaša veliko nemira, uporov, demonstracij in nenadnih izbruhov nasilja. Sile, ki jih astrološko simbolizirata znamenje Kozoroga in planet Saturn, na vsak način skušajo obdržati svoje pozicije. Pri tem dostikrat ne izbirajo sredstev in za zatiranje novega uporabijo silo. Vendar ravno te njihove reakcije povzročijo še več napetosti in revolta. Sila rodi silo in tako so se skozi zgodovino rojevale spremembe. Skozi leto 2020 se bo odvijal proces, na katerem bodo nato nastali temelji za družbene spremembe, ki si jih obetamo v naslednjih letih ob prehodu Jupitra, Saturna in predvsem Plutona skozi znamenje Vodnarja.

Pričakujemo lahko tudi veliko zavajanja javnosti, poustvarjanja javnega mnenja, pobude in izrabe zakonov za nove uredbe, ki bodo omogočale še več nadzora ter spremembe in menjave dosedanjih državnih sistemov. Svet se že kar nekaj časa nahaja v krču krize, ki v ljudeh povzroča eksistenčni strah pred negotovo prihodnostjo. S tem strahom pa so že večkrat skozi zgodovino človeštva manipulirali in ga sebi v prid izrabljali populistični posamezniki.
Negativna plat aspekta med Saturnom in Plutonom se je skozi zgodovino že večkrat izrazila skozi močne izbruhe agresije na kolektivni ravni. Saturn in Pluton sta tvorila negativne aspekte ob začetkih obeh svetovnih vojn, francoski revoluciji, kulturni revoluciji na Kitajskem, 11.9.2001 ob napadu na WTC.

Desetletje, ki je pred nami, nam prinaša temeljite politične, gospodarske in socialne spremembe. Družbeni sistemi se ne zmorejo dovolj hitro prilagajati. Neprilagodljivost družbenih sistemov ustavlja tok sprememb, kar ustvarja pritisk. Napetost se začne povečevati, to pa pripelje do izbruha kriz, tako političnih, gospodarskih kot tudi kulturnih.

Zaradi narave aspekta Saturn Pluton je v letu 2020 pričakovati povečano število ekstremnih vremenskih pojavov, kot je na primer ravno sedaj v Avstraliji, kjer gori (Pluton) materija zemlja (Saturn-Kozorog). Več bo tudi močnejših potresov in izbruhov vulkanov. Pričakujemo lahko stopnjevanje napetosti med vladami in državljani, več nemirov, boja za neodvisnost in teženj po odcepitvah, demonstracij ter rušenja ali menjav obstoječih vlad. Ker aspekt med Saturnom in Plutonom povzroča tudi fanatizem, bo več terorističnih napadov, pa tudi še kakšen odmeven atentat na katerega od voditeljev držav lahko pričakujemo.

Gospodarstvu v letu 2020 ne kaže najbolje. Prave rasti ne bo, bo pa zaradi nemirnih političnih situacij prihajalo do nenadnih vzponov in padcev na denarnih trgih. Ohlajevanje se bo nadaljevalo. Vse kaže, da ponovno tonemo v recesijo. Tudi boj za prevlado na trgu se nadaljuje in trgovinska vojna se poglablja.

Na osebnem nivoju je ta aspekt povezan z našimi osebnimi ambicijami in željo po doseganju uspeha na področju, ki ga opisuje astrološka hiša, v katero nam pade ta konjunkcija. Na teh področjih bo potrebno iti skozi proces preobrazbe in se posloviti od nekaterih preživetih stvari ali pa odnosov. V pomoč nam naj bo zavedanje, da postavljamo temelje za našo prihodnost. To običajno od nas zahteva veliko vloženega truda in napora, se pa dolgoročno obrestuje. Aspekt bo močno vplival na vse tiste, ki imate planete med 20 in 25 stopinj kardinalnih znamenj, to pa so Oven, Rak, Tehtnica in Kozorog.