četrtek, 17. maj 2018

Uran v Biku – SVET, KOT GA POZNAMO, SE BO SPREMENIL

Uran, planet nenadnih sprememb, je 15.5.2018 ob 12:10 vstopil v najbolj stabilno in zemeljsko znamenje, Bika. V njem bo ostal 7 let. Naravi znamenja Bika in planeta Urana sta neusklajeni, saj je Bik počasen in previden, medtem ko je Uran hiter, nepremišljen in nepredvidljiv. Zaradi te neusklajenosti lahko pričakujemo precej nemira in turbulence na področjih, ki jih v astrologiji simbolično predstavlja znamenje Bika. Povezujemo ga predvsem s finančno materialnim področjem. Na tem področju želi doseči stabilnost, saj mu ta daje občutek varnosti v življenju. Njegove težnje so usmerjene k udobnemu in umirjenemu življenju, ko ga doseže, rad pade v lenobno stanje in si ustvari rutino, v kateri lahko deluje z »vklopljenim avtomatskim pilotom«. Uranov prehod pa bo v obliki nenadnih nepričakovanih dogodkov vnašal spremembe v to stanje energijske stagnacije.

Vsakdo ima v svojem horoskopu znamenje Bika. Področje življenja, ki ga simbolično predstavlja hiša, katere vrh je v znamenju Bika, nam kaže na življenjsko področje, ki je nagnjeno k stagnaciji in ki bo ob prehodu Urana podvrženo spremembam.

Materialno stanje je odraz našega notranjega samovrednotenja. Uran v Biku nam bo osvetlil tiste naše notranje vzorce, na katerih temelji samopodoba, oziroma to, koliko cenimo sami sebe. Že nekaj zadnjih let se na kolektivnem nivoju soočamo s strahovi in tesnobami, povezanimi z izgubami in nestabilnim materialnem položajem. Institucije, ki so odgovorne za nastali položaj, se izogibajo svoji odgovornosti in jo prenašajo na pleča posameznika. Prehod Urana prinaša nova uvide na stare situacije. Ljudje ne bodo več pripravljeni sprejemati, da se odgovornost za slabo stanje prenaša na njih. Prehod Urana bo prinesel novosti v staro kaotično stanje na področju gospodarstva in financ. Iskali se bodo novi neregularni načini zaslužka, saj bo prevladovala težnja po čim večji finančni svobodi in neodvisnosti. Več bo špekulacij in želje po hitrem zaslužku, saj bo Uran rušil stare obstoječe oblike pridobivanja varnosti, ki temeljijo na kopičenju materialnih dobrin.

Skozi znamenje Bika čutimo oziroma smo v stiku s svojim telesom. Uran v Biku nam bo prinesel več razumevanja njegovega čutnega delovanja. Pričakujemo lahko tudi nova odkritja o vplivu čustev na počutje in na pojav bolezni v telesu. Prinaša pa tudi nove tehnike in metode, ki nam bodo pomagale vzpostaviti nov boljši odnos do telesa.

Znamenje Bika je zemeljsko znamenje in ga v astrologiji povezujemo tudi z dejavnostmi, ki so povezane z zemljo, npr. s kmetijstvom, še posebej z govedorejo, z nepremičninskimi dejavnostmi in tistimi dejavnostmi, ki se ukvarjajo s pridobivanjem surovin (rude, nafte…) izpod površja zemlje. Prav tako vlada hrani in prehranski industriji; zaradi dobrega smisla za obliko, pa tudi oblikovanju. Prehod Urana skozi znamenje Bika bo prinesel veliko sprememb, napredka in inovacij na teh področjih.

Kaj vse lahko pričakujemo od prehoda Urana v znamenju Bika ?
 • Spremembe dosedanjih plačilnih sredstev, kot so papirni denar in čeki. Vedno bolj se bo uveljavljalo spletno-telefonsko poslovanje in plačevanje. Prav tako pa lahko pričakujemo pojav in rast novih alternativnih plačilnih sredstev oziroma valut, kot so kripto valute.
 • Spremembe, močna nihanja in nestabilnost na finančnih trgih, kot tudi borznem poslovanju.
 • Nemire in masovne upore v državah, ki imajo nestabilno finančno stanje. To bo pripeljalo do ukrepov in zakonov, ki bodo preprečevali pretirano zadolževanje. Zahtevale se bodo spremembe za zaščito finančne varnosti in stabilnosti držav.
 • Težave z mejami, spremembe meja.
 • Krizo kapitalizma oziroma preobrazbo njegovih vrednot, še posebej njegovega koncepta potrošništva. Pojavilo se bo »zavestno potrošništvo«.
 • Digitalizacijo, ki se bo uveljavila v vseh branžah industrije, žal pa to pomeni tudi izgubo mnogih delavnih mest kot tudi pojav novih poklicev.
 • Več poudarka na ustvarjalni uporabi razpoložljivih sredstev.
 • Povečano število naravnih nesreč, predvsem tistih, povezanih z nemirom in napetostjo (Uran) v zemlji (Bik): močni potresi, izbruhi vulkanov, pa tudi kakšen malo večji meteorit bi lahko padel na Zemljo. Vedno več vremenskih težav, kot so orkani, suše, poplave, ki so povezani s podnebnimi spremembami.
 • Porast, večjo aktivnost in radikalizacijo delovanja okoljevarstvenih gibanj.
 • Večji poudarek na samooskrbi, tako energijski kot tudi prehranski.
 • Nove tehnike in avtomatizacijo v kmetijstvu, kot tudi selitev kmetijstva v mesto - urbano kmetijstvo.
 • Nihanja in nestabilnost pri cenah hrane.
 • Vedno več vegetarijancev in veganov.
 • Močan prodor 3-D tiskanja, ki bo prinesel veliko sprememb v raznih gospodarskih panogah, še posebej gradbeništvu.
 • V medicini bo izvedenih več transplantacij, kot posledica hitro razvijajočih tehnike za umetno izdelavo človeških organov, npr. iz izvornih celic, 3-D tiskanja organov. Povečala se bo dostopnost in uporaba plastične kirurgije.
 • Močen razvoj na področju biotehnologije in genskega inženiringa.
 • Revolucionarne spremembe v dosedanjem delovanju prehrambne industrije kot tudi prehranskih navad.
 • Razcvet, nova odkritja in povečana uporaba naravnih obnovljivih virov energije.
 • Trende v modi, glasbi in ustvarjalnosti, ki bodo predstavljali obujanje starega tradicionalnega in sintezo le-tega s sodobnim in novim. Pri ženskah bodo moderne obline, boki, prsa, pri moških pa poudarjene mišice. Pričakujemo pa lahko tudi ponoven razcvet elektronske glasbe.
 • Bioterorizem.
Uran je po svoji naravi precej nepredvidljiv planet, ki bo širil revolucionaren duh in spremembe na vsa področja, ki spadajo pod domeno znamenja Bika. Ta prispevek opisuje njegovo delovanje na kolektivnem področju. Na osebnem nivoju ga bodo najbolj občutila fiksna znamenja, to so Bik, Lev, Škorpijon in Vodnar. Najtežje ga bodo prenesli tisti posamezniki, ki se trmasto oklepajo starega in se težko prilagajajo spremembam.

 Kot sem omenila na začetku prispevka, imamo vsi v svojih osebnih horoskopih določeno življenjsko področje pod vplivom znamenja Bika. Ker je Uranov prehod dolgotrajen in prinaša v življenje posameznika nenadne močne spremembe in prelomnice, vam priporočam, da me kontaktirajte in se z menoj posvetujete, na katerem področju lahko pričakujete presenečenja in spremembe in kako na najbolj konstruktiven način uporabiti te močne energije.

Rudica Kovačič - svetovanje na temeljih sodobne astrologije