četrtek, 9. april 2020

Vpliv polne Lune v Tehtnici – iskanje srednje poti

Pred nami je zelo intenziven čas dveh tednov, saj je tokratna polna Luna v Tehtnici (8.4.2020) tudi tako imenovana super Luna. To je pojav, v katerem se Luna najbolj približa Zemlji, in zaradi tega je njen vpliv močnejši od običajne polne Lune.

Znamenje Tehtnice v astrologiji simbolično predstavlja partnerstvo, harmonijo, ravnovesje, kompromis in poštenost v odnosih.

Os Tehtnica in Oven, na kateri sta Luna in Sonce, v astrologiji simbolično predstavlja odnos jaz – drugi. Zato polna Luna prinaša nemir in preobrate na področju medsebojnih odnosov vseh vrst, ne samo partnerskih. V opoziciji sta povečana subjektivnost, egoizem in neodločnost. Dogodki, ki jih bomo doživljali, bodo lekcije, ki nas bodo učile, da moramo včasih za dosego harmoničnih odnosov žrtvovati potrebo po moči, kontroli in nadvladovanju drugih. Samo tako je možno doseči kompromis. Na tej osi nas polna Luna sooča z našo senco in tem, da so drugi projekcijsko platno našega jaza. Lastnosti, ki nas motijo pri drugih, so odsev naših neozaveščenih vsebin. Šele takrat, ko sprejmemo sebe v popolnosti z vsemi napakami in vrlinami, smo sposobni vzpostaviti harmonične odnose.
https://www.ustvarjalneideje.si/si/144-astrologija

Senčna plat znamenja Tehtnice je, da preveč pozornosti posveča temu, kaj si bodo drugi mislili o njej ter ustvarjanju zunanjega videza, in da zaradi notranje negotovosti močno hlepi po pozornosti.

Iskanje srednje poti, ravnovesja in »feir playa« v partnerstvih bo v naslednjih štirinajstih dneh še dodatno oteženo, zaradi napetega aspekta med Marsom in Uranom. To je napeta aspektna povezava, ki velja za zelo eksplozivno in težavno. Sili nas v naglico, nepremišljenost in željo po tem, da nekaj nemudoma storimo. Neučakanost in prehitre nepremišljene odločitve, ki temeljijo na strahu pred tem, kaj nam prinaša negotova prihodnost, nam lahko prinesejo nove, še večje težave. Kvadrat aktivira Saturna v rojstni karti Slovenije, Saturn pa je vladar druge hiše, ki v mundani astrologiji simbolizira finance države. Negativen aspekt med Marsom in Uranom pa tudi povečuje oziroma povzroča izbruhe agresije in besa kot tudi brezobzirnosti.

Ascendent horoskopa polne Lune se nahaja v neodvisnem znamenju, Vodnarju, katerega značilnost je uporništvo, ker pa je v ugodnem aspektu z Luno, bodo ljudje, navkljub izrazito napetemu vzdušju, zaradi posebne situacije, ki smo ji priča trenutno v svetu, pripravljeni sodelovati. Ker pa je vladar ascendenta Uran, v kvadratu z Marsom v 12. hiši v Vodnarju, pa že kaže, da omejevanje svobode povzroča nastanek zavrte agresije, ki pa lahko ob stopnjevanju represije izbruhne nenadzorovano.

V prvi hiši se nahaja planet Neptun v znamenju Rib, ki tvori s polno Luno stresen aspekt, inkonjunkcijo, ta v astrologiji med drugim simbolizira tudi razne infekcije. Ta stresen aspekt v prvi hiši nakazuje, da bo tudi v naslednjih štirinajstih dneh še vedno največ nervoze, nemira in pozornosti usmerjeno v širjenje pandemije coronavirusa. K intenzivitnosti tega aspekta še pripomore tradicionalni vladar Rib, Jupiter, ki je trenutno še vedno v zelo tesnem odnosu s Plutonom, zaradi česar lahko pričakujemo, da se bo širjenje virusa po svetu še vedno nadaljevalo in da se bo število obolelih še povečevalo, žal pa tudi smrtnost, še posebej starejše populacije, ki jo v astrologiji simbolizira znamenje Kozoroga, v katerem se trenutno nahajata Jupiter in Pluton.

Polna Luna pade v deveto hišo horoskopa Slovenije, pri tem pa tvori negativne aspekte na Lunine vozle Republike Slovenije. Deveta hiša v mundani astrologiji predstavlja verstva v državi, odnose s tujino in tujci, univerze in pa sodstvo. To so področja, ki bodo v fokusu dogajanja v naslednjih štirinajstih dneh.

Aktivacija vozlov prinaša na plan nepredelane kolektivne vsebine. Že kar nekajkrat v naši pretekli zgodovini se je zgodilo, da se je ob močnih kolektivnih krizah slovenski narod razcepil na dva nasprotujoča si pola. Sodelovanje in enotnost smo doživeli samo enkrat, in to leta 1991. Ta nepovezanost je naša karma, ki nas je skozi zgodovino močno zaznamovala. V času krize se rado zgodi, da zaradi negotovosti in napetosti pridejo na plan stare zamere, kajti kriza lahko potegne na plan ekstremno dobro v ljudeh, žal pa velikokrat tudi tisto njihovo bolj temačno plat. Od nas vseh je odvisno, kaj bomo storili tokrat, smo se kaj naučili iz naše preteklosti in koliko sovraštva bomo prenesli na naše zanamce. Imamo pa Slovenci lep star ljudski rek, ki so nam ga zapustili naši predniki, in je v tem trenutku zelo aktualen, glasi se: »Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.«

Žal pa bo v tem obdobju še naprej potekal zelo intenziven boj med starim in novim. Še posebej v prvih dneh tega obdobja lahko še vedno pričakujemo veliko intrig, ustvarjanja videza, zavajanja javnosti, neupoštevanja pravil in zakonov, ponarejanje dejstev za zagotavljanje svojih interesov.

Polna Luna velikokrat razjasni skrito. Nekatere od zakulisnih dejavnosti bodo v tem obdobju prišle na plan.

Konec obdobja, nekje med 18.4. in 21.4., bo ozračje zopet naelektreno, zaradi povečane napetosti med opozicijo in koalicijo.

Žal imam za večino slovenskih politikov pomanjkljive rojstne podatke (samo datum rojstva), zato lahko omenim samo tiste, ki jim polna Luna aktivira rojstne planete. Energija te polne Lune tvori neugodne aspekte s planeti gospodarskega ministra Zdravka Počivavška in predsednika države Boruta Pahorja, zaradi česar se jima obeta precej naporno obdobje naslednjih štirinajstih dni.

nedelja, 12. januar 2020

Aspekt desetletja – Saturn konjunkcija Pluton

O tem, kako zelo dinamično bo leto 2020, se v astroloških krogih razpravlja že dalj časa. In da bo temu res tako, smo se lahko prepričali že v prvih dneh tega leta. V letu 2020 bomo priče dogodkom, ki bodo v veliki meri vplivali na naše življenje v prihodnosti. Na nebu bodo planeti medsebojno tvorili kar nekaj močnih in pomembnih astroloških povezav. Vplivali bodo na dogodke, katerih posledice bomo čutili še dolgo časa. Običajno so to šok dogodki, ki spremenijo nadaljnji potek zgodovine.

V astrologiji planeti Jupiter, Saturn in Pluton veljajo za socialne in transpersonalne planete. Njihovi medsebojni aspekti in cikli prinašajo spremembe v družbi. Leto 2020 je pomembno tudi zato, ker se bo začelo kar nekaj novih ciklov.

Saturn Pluton konjunkcija v znamenju Kozoroga  - začetek novega cikla

To je precej brezkompromisen aspekt, saj sprva uniči in nato preoblikuje obstoječe stanje. Natančna konjunkcija se bo zgodila 12.1.2020 na 22° Kozoroga. Vpliv Saturna in Plutona se bo močno čutili skozi celo 2020, saj bosta zaradi počasnega gibanja ostala blizu drug drugemu skozi vse leto. Še posebej bo aspekt močan, ko ga bodo aktivirali hitrejši planeti, na primer konec marca in v začetku aprila, konec junija in v prvi polovici julija in pa jeseni, ko bo planeta aspektiral retrogradni Mars iz znamenja Ovna.

Aspekt zaključuje približno 33 letni cikel, ki se je začel v prvi polovici osemdesetih let. Ta cikel je botroval širjenju neoliberalizma, globalizacije in ekonomiji, katere temelji so nenehna gospodarska rast.

Aspekt prinaša omejitve in zastoje. Ustvarja enormno željo po moči in prevladi. Moč se zlorablja, poskuša se uveljaviti zakon močnejšega. Veliko je manipulacij, fanatizma in nepopustljivosti. Fokus je usmerjen na brezkompromisno doseganje ciljev. Storilnostni pritisk je močan, saj se pričakuje močno angažiranje in vlaganje energije v rezultate.
https://www.ustvarjalneideje.si/si/144-astrologija

Pozitivna plat aspekta prinaša moč za ponoven vzpon na ruševinah starega. Gradijo se novi, bolj zdravi temelji. Vzpodbuja lastnosti, kot so trdoživost, vzdržljivost, odrekanje in vztrajnost.
Aktivacija Plutonskih vsebin iz nezavednega tako na osebni kot kolektivni ravni prinese izbruh destruktivnih sil, ki rušijo staro, že preživeto. To je počasen evolucijski proces, ki eliminira tisto, kar ne deluje več. Nekaj, kar ni več uporabno, in zato zadržuje naš napredek.

Napetost pa ustvarja to, da Saturn, ki ga astrologi imenujemo tudi vladar časa, ne mara sprememb. Čas skuša zamrzniti, kar pa je v nasprotju z zakonom narave, ki pravi, da je v času vse minljivo in da je edina stalnica sprememba. Saturn se krčevito trudi ustaviti čas in obdržati iluzijo neminljivosti. Da bi to dosegel, izvaja kontrolo, postavlja nove zakone, pravila in red. Trudi se postaviti stabilne strukture, ki bi tajale.

Konjukcija simbolizira začetek novega cikla, obenem pa tudi zaključek starega. Običajno to povzroči napet, negotovost in nestabilnost, nato se sčasoma izkristalizirajo nove smeri.

Znamenje Kozoroga se izraža omejevalno, saj simbolično predstavlja norme, pravila, pričakovanja drugih, meje, zakone, prepovedi, kot tudi naše prilagajanje družbenim pravilom. V mundani astrologiji pa med drugim simbolizira avtoritete, tako gospodarske kot politične. Konjunkcija med Saturnom in Plutonom v znamenju Kozoroga povzroča boj za prevlado med avtoritativnimi silami in rojevanje novih elit moči.

V znamenju Kozoroga se nahaja tudi južna Lunina zanka, ki je prav tako povezana z opuščanjem starega, prinaša pa tudi nerazrešene stvari in odnose iz preteklosti. Cikel Luninih zank traja 18 let. V prejšnjem ciklu smo, po šokantnem dogodku, po napadu na WTC leta 2001, ki se je tudi zgodil pod vplivom Saturna in Plutona, zaradi varnosti dobrovoljnjo sprejeli povečano mero nadzora. Ta nadzor pa sile oblasti in moči dostikrat izrabljajo za nadzor in utrjevanje svoje moči. Tudi v letu 2020 lahko pričakujemo dogodke, zaradi katerih bi se še povečal nadzor in omejevanje osebne svobode. Absurd pa je, da sile, ki same povzročajo kaos, z vsakim takim dogodkom pridobijo še več nadzora in moči. To in pa želja po moči in ekonomskem dobičku so razlogi, da se prav nič ne trudijo razreševati kaosa, s tem pa ogrožajo varnost vseh nas.

Aspekt Saturna in Plutona običajno prinaša veliko nemira, uporov, demonstracij in nenadnih izbruhov nasilja. Sile, ki jih astrološko simbolizirata znamenje Kozoroga in planet Saturn, na vsak način skušajo obdržati svoje pozicije. Pri tem dostikrat ne izbirajo sredstev in za zatiranje novega uporabijo silo. Vendar ravno te njihove reakcije povzročijo še več napetosti in revolta. Sila rodi silo in tako so se skozi zgodovino rojevale spremembe. Skozi leto 2020 se bo odvijal proces, na katerem bodo nato nastali temelji za družbene spremembe, ki si jih obetamo v naslednjih letih ob prehodu Jupitra, Saturna in predvsem Plutona skozi znamenje Vodnarja.

Pričakujemo lahko tudi veliko zavajanja javnosti, poustvarjanja javnega mnenja, pobude in izrabe zakonov za nove uredbe, ki bodo omogočale še več nadzora ter spremembe in menjave dosedanjih državnih sistemov. Svet se že kar nekaj časa nahaja v krču krize, ki v ljudeh povzroča eksistenčni strah pred negotovo prihodnostjo. S tem strahom pa so že večkrat skozi zgodovino človeštva manipulirali in ga sebi v prid izrabljali populistični posamezniki.
Negativna plat aspekta med Saturnom in Plutonom se je skozi zgodovino že večkrat izrazila skozi močne izbruhe agresije na kolektivni ravni. Saturn in Pluton sta tvorila negativne aspekte ob začetkih obeh svetovnih vojn, francoski revoluciji, kulturni revoluciji na Kitajskem, 11.9.2001 ob napadu na WTC.

Desetletje, ki je pred nami, nam prinaša temeljite politične, gospodarske in socialne spremembe. Družbeni sistemi se ne zmorejo dovolj hitro prilagajati. Neprilagodljivost družbenih sistemov ustavlja tok sprememb, kar ustvarja pritisk. Napetost se začne povečevati, to pa pripelje do izbruha kriz, tako političnih, gospodarskih kot tudi kulturnih.

Zaradi narave aspekta Saturn Pluton je v letu 2020 pričakovati povečano število ekstremnih vremenskih pojavov, kot je na primer ravno sedaj v Avstraliji, kjer gori (Pluton) materija zemlja (Saturn-Kozorog). Več bo tudi močnejših potresov in izbruhov vulkanov. Pričakujemo lahko stopnjevanje napetosti med vladami in državljani, več nemirov, boja za neodvisnost in teženj po odcepitvah, demonstracij ter rušenja ali menjav obstoječih vlad. Ker aspekt med Saturnom in Plutonom povzroča tudi fanatizem, bo več terorističnih napadov, pa tudi še kakšen odmeven atentat na katerega od voditeljev držav lahko pričakujemo.

Gospodarstvu v letu 2020 ne kaže najbolje. Prave rasti ne bo, bo pa zaradi nemirnih političnih situacij prihajalo do nenadnih vzponov in padcev na denarnih trgih. Ohlajevanje se bo nadaljevalo. Vse kaže, da ponovno tonemo v recesijo. Tudi boj za prevlado na trgu se nadaljuje in trgovinska vojna se poglablja.

Na osebnem nivoju je ta aspekt povezan z našimi osebnimi ambicijami in željo po doseganju uspeha na področju, ki ga opisuje astrološka hiša, v katero nam pade ta konjunkcija. Na teh področjih bo potrebno iti skozi proces preobrazbe in se posloviti od nekaterih preživetih stvari ali pa odnosov. V pomoč nam naj bo zavedanje, da postavljamo temelje za našo prihodnost. To običajno od nas zahteva veliko vloženega truda in napora, se pa dolgoročno obrestuje. Aspekt bo močno vplival na vse tiste, ki imate planete med 20 in 25 stopinj kardinalnih znamenj, to pa so Oven, Rak, Tehtnica in Kozorog.

ponedeljek, 15. julij 2019

Lunin mrk - julij 2019 - potrebno bo sprejeti odgovornost

Potrebno bo sprejeti odgovornost za svoje težave, jih priznati ter se z njimi soočiti.

Delni lunin mrk bo nastopil 16.7.2019 ob 23:32. Luna se bo nahajala na 24° znamenja Kozoroga.

Vpliv mrka

Vpliv tega Mrka bomo najbolj čutili na področjih družine in kariere. Ker bo Luna v tesnem aspektu s Plutonom, lahko pričakujemo močnejše čustvene reakcije in precejšno čustveno nestabilnost. Kakšen dogodek ali situacija lahko v nas sproži intenziven čustven odziv, katerega izvor bodo potlačena čustva v naši podzavesti.

Porajali se nam bodo občutki, da je življenje težko in naporno, da težko pridemo do tistega, kar želimo doseči, oziroma moramo v to vlagati več truda, kot ostali. Počutili se bomo osamljene in imeli občutek, da nas drugi ne razumejo. Premlevali bomo spomine in naše misli se bodo vračale v preteklost, premlevali in pogrevali bomo stare napake. Mrk obudi naše strahove, še posebej tiste, ki so povezane z našimi ambicijami in uspehom v družbi.

In kaj prinaša mrk v naslednjih mesecih ?

Vpliv obeh mrkov, tako Sončevega, ki je nastopil 2.7.2019, kot Luninega, ki bo trajal tja do novega leta, je povezan. Vpliv Sončevega mrka bo preizkušal našo vzdržljivost in vztrajnost. Več o tem si lahko preberete na http://novice.e-astrologija.si/2019/07/soncev-mrk-potrebno-bo-premagati-veliko.html. Medtem ko nam bo Lunin mrk razkril tiste dele naše osebnosti, ki nas ovirajo pri rasti in napredku. Potrebno bo sprejeti odgovornost za svoje težave, jih priznati ter se soočiti z njimi.

ponedeljek, 8. julij 2019

Retrograden Merkur, med 7.7.2019 in 31.7.2019

Merkur bo postal retrograden na začetku znamenja Leva, nato se se bo na svoji vzvratni poti vrnil v znamenje Raka. Torej bo njegova retrogradnost potekala v dveh znamenjih, s precej različno energijo.

Od 8.7. do 20.7.2019, ko bo Merkur v znamenju Leva, bomo predelovali teme, ki se tičejo naše podjetnosti in ambicij. Znašli se bomo v situacijah, kjer se bomo spraševali, kolikšna je naša samozavest oziroma kakšna je naša samopodoba, kako vpliva na uresničevanje naših načrtov in podvigov, ali zaradi dvomov vase ne uspemo v polni meri izraziti sebe in svojih talentov. V času retrogradnega Merkurja v Levu lahko postanemo pretirano optimistični, absolutno prepričani v svoj prav in zato lahko spregledamo kakšno pomembno podrobnost. Komunikacija je otežena zaradi sarkazma, ošabnosti in avtoritativnega izražanja, pa tudi precej trmasti znamo biti.

20.7.2019 bo Merkur ponovno vstopil v znamenje Raka. Značilno za Merkurja v Raku je, da na mišljenje močno vplivajo čustva in zaradi tega težko ostanemo zbrani in osredotočeni na realno situacijo. Za pomembne odločitve si zato vzemite čas, ne odreagirajte impulzivno in stvari temeljito premislite. Na plan bodo prišla stara nepredelana čustva in zamere, posebno tista, povezana z družino, kot tudi tista, ki so nastala v zgodnjem otroštvu.

Merkur bo ob svoji retrogradnosti v konjunkciji z Marsom tvoril napete aspekte z Uranom, zato lahko v obdobju do konca julija pričakujete veliko nestrpnosti, impulzivnih izbruhov energije, besa, nestabilno čustvenost in nihanje razpoloženja. Pri komunikaciji bodite pozorni na izgovorjeno, kajti prehitro lahko izgovorite kaj neprimernega, jezik bo hitrejši od pameti. Napetost se bo žal zopet odražala tudi v prometu, tako da lahko pričakujemo povečano število zastojev in nesreč. Najbolj neugodno obdobje bo med 8.7. in 11.7.2019. Zaradi neprevidnosti in nepotrpežljivosti, lahko pričakujemo več nezgod in poškodb. Zaradi aspekta z Uranom bo tudi več težav z električnimi in elektronskimi napravami, več bo tudi tehničnih težav na spletu.

Retrograden Merkur v obdobju luninih mrkov lahko prinaša v ponoven vpogled in razmislek to, kaj vse še moramo narediti, s čim se moramo soočiti, da bi naredili prostor spremembi, ki jo prinašajo mrki.

V direktno gibanje se bo Merkur obrnil 2.8.2019. Posledice njegovega vpliva pa se bodo čutile vse do 15.8.2019.

https://www.ustvarjalneideje.si/si/

Kotiček pod srečno zvezdo >>>

torek, 2. julij 2019

Sončev mrk - potrebno bo premagati veliko ovir

Sončev mrk bo nastopil 2.7.2019 ob 21:16 na 10 stopinj znamenja Raka. Sonce in Luna bosta tvorila opozicijo s planetoma Saturn in Pluton, ki se nahajata v znamenju Kozoroga, zato se bo za spremembe, ki jih obeta Sončev mrk, potrebno potruditi, premagati veliko ovir ter vložiti veliko truda in energije. Uspešni bodo tisti, ki so pripravljeni za dosego svojih ciljev trdo delati, kajti energija znamenja Kozoroga od nas zahteva aktivno ukvarjanje s težavami. Izmikanje problemom, izgovori, samopopustljivost so lahko posledica negativne manifestacije napetega aspekta med Jupitrom in Neptunom, ki nas lahko uspava in premami z lažnimi občutki, da se do uspeha pride na enostaven in hiter način. V pomoč pri realizaciji naših želja pa nam je lahko ugoden aspekt med Saturnom in Neptunom, saj le ta pomaga uresničiti sanje vsem tistim, ki se zavedajo, da se do uspeha ne da priti po bližnjicah.

Znamenje Raka je vodno znamenje, je kot posoda, v kateri so zbrani vtisi iz najzgodnejših in najranljivejših obdobij našega življenja. Na podlagi njih gradimo svoj notranji čustveni svet in predstave o sebi. To znamenje je nosilec naših temeljnih potreb po varnosti in sprejetosti, vendar po so žal v njem zapisane tudi vse rane in občutki nemoči, ki smo jih doživljali v najzgodnejšem obdobju. Planetarno dogajanje na osi Rak - Kozorog prinaša čustveno intenzivnejše situacije, v katerih nas bodo preplavljali občutki in vtisi preslišanih potreb in potlačenih čustev, ki so nastajali v obdobju otroštva oziroma v imenu socializacije, ko smo se morali odpovedati delcev svoje prvotne narave, da bi se prilagodili normam družine in družbe. Sončev mrk nam lahko pomaga opustiti in počistiti te stare čustvene navlake in blokade, še posebej tiste, ki so povezane z dvomi v lastno sposobnost in izraznost.

Ta mrk bo pomembno vplival na dogodke v Sloveniji, saj bo aktiviral Urana, ki se nahaja v prvi hiši v rojstnem horoskopu Slovenije. Uran prinaša nenadne nepričakovane dogodke in spremembe kot tudi povečano politično napetost. Tudi na državnem nivoju konjunkcija Saturna in Plutona prinaša ovire in prepreke, ki poskušajo ustaviti tok sprememb. To so stare dominantne avtoritativne sile, ki so izkoriščale pravice močnejšega za pridobitev lastne moči. Veliko bo manipulacij in zavajanja javnosti.

Vpliv sončnega mrka na dogajanje v Sloveniji


To poletje bo zelo neugodno za g. Karla Erjavca. Tudi predsednik vlade g. Marjan Šarec ima konec julija energijsko napeto krizno obdobje polno pritiskov. Prvaku SDS Janezu Janši pa ta poletni čas prinaša precej ugodne vplive, vendar je tik pred Saturnovim povratkom, ob katerem se radi sprožijo karmični zakoni in kjer velja pravilo, kakor si sejal tako boš žel.

Več o mrkih si preberite še na https://www.e-astrologija.si/mrki-v-astrologiji/ in https://www.e-astrologija.si/o-mrkih/

https://www.ustvarjalneideje.si/si/24-orgoniti

četrtek, 7. marec 2019

Astrološka razlaga obdobja – ADIJO PAMET, POZDRAVLJENA INTUICIJA

5. in 6. marec sta, z astrološkega vidika gledano, zelo pomembna dneva, saj ju zaznamuje kar nekaj zelo zanimivih astroloških dogodkov.

5.3.2019 se je na zadnji stopinji znamenja Rib obrnil Merkur v retrogradno gibanje. Ponovno bo v direktno gibanje prešel 28.3. Vpliv in posledice njegove retrogradnosti pa bomo čutili vse do sredine aprila. Retrograden Merkur prinese ponoven vpogled in predelavo stare, dostikrat že pozabljene spomine, iz preteklosti, predvsem tiste, ki izhajajo iz otroštva. Če se to zgodi v vodnih znamenjih, so to potlačena čustva. V znamenju Rib se med drugim skrivajo tudi naši strahovi. Ker je Merkur v Ribah v tesnem aspektu s Kironom v Ovnu, se bomo soočali s temami moči in nemoči; s tem, koliko se znamo postaviti zase in ali znamo drugim postaviti meje. Retrograden Merkur prinaša tudi svoje običajne zaplete, vendar bi poudarila, da zna biti, zaradi njemu nenaklonjene energije znamenja Rib, še bolj neugoden in težaven, kot običajno. Več bo pomot, zastojev, izgubljenih stvari, zaslepljenosti, iluzij, prevar in nezbranosti. Promet bo precej kaotičen, zato priporočam zbranost in pozornost pri vožnji. Odsvetujem tudi večje nakupe, še posebej računalniške opreme in prevoznih sredstev.

6.3.2019 pa imamo kar dva pomembna astrološka dogodka: mlaj v znamenju Rib in vstop Urana v znamenje Bika. Vpliv mlaja bo čutiti štirinajst dni, medtem ko Uranov prehod skozi Bika traja sedem let in bo prinesel močne spremembe na področju materialne varnosti. Več o tem si lahko preberete na http://novice.e-astrologija.si/2018/05/uran-v-biku-svet-kot-ga-poznamo-se-bo.html

Mlaj v astrologiji vedno predstavlja nek nov začetek, nov cikel, vse to pa se nam napoveduje tudi s prehodom Urana v novo znamenje. Znamenje Rib ima močno intuicijo. V naslednjih štirinajstih dneh je čas za opuščanje nadzora in prepuščanje toku. Pustite, da se stvari odvijajo same od sebe, vi pa bodite samo opazovalec. V mesecu marcu bo potrebno pogledati pod površje in marsikaj ne bo tako, kar je videti na prvi vtis. Pri tem bodite pozorni na svoje občutke in to kar vam govori vaš notranji jaz. Sporočila, ki jih boste dobili, bodo zelo pomembna za vas.

ponedeljek, 4. februar 2019

Mlaj v Vodnarju, 4.2.2019 ob 22:03

Mlaj v nekonvencionalnem znamenju Vodnarja nam prinaša dinamiko in precej sprememb v obdobju naslednjih štirinajstih dni. V znamenju Vodnarja se poleg Sonca in Lune nahajata tudi Merkur in Lilit. Lunacije dostikrat aktivirajo »večje aspekte«, ki so prinašalci sprememb na kolektivni ravni in tudi to pot bo tako, saj bo aktiviran aspekt med Saturnom in Neptunom, ki s svojim delovanjem zaznamuje energijo leta 2019. Aspekt je ugoden in prinaša možnost uresničitve želenega vsem tistim, ki so za to pripravljeni vložiti svoj trud. Saturn, ki se trenutno nahaja v konjunkciji s Plutonom v znamenju Kozoroga, nas bo soočal z našimi notranjimi omejitvami, še posebej s strahom pred uspehom. Lahko se nam pojavijo občutki, da nismo dovolj dobri in sposobni ali da si uspeha ne zaslužimo.

Biti in se počutiti drugačen od drugih je za marsikoga zelo boleča tema, saj dostikrat prinese občutke osamljenosti, odtujenosti in izločenosti iz skupine. Mlaj v Vodnarju, še posebej zato, ker je v kombinaciji z Merkurjem, prinaša nenadne nove uvide in spoznanja, kot tudi možnost za spremembo. Osebno svobodo dosežemo, ko sprejmemo in vzljubimo to svojo posebnost in drugačnost. Ko se izvijemo iz sence negotovosti in več ne skrivamo drugačnosti, lahko ta postane naš prepoznavni znak oziroma dar, s katerim pridobimo pozornost in naklonjenost skupine, predvsem pa boljšo samopodobo. Energija Vodnarja želi spreminjati svet na bolje in najboljše je začeti kar pri sebi.

Vplive tega mlaja bodo najbolj čutili vsi tisti, ki imajo planete ali občutljive točke horoskopa med 15 in 20 stopinjami fiksnih znamenj. Vsi ostali pa lahko pričakujejo spremembe na področju, ki jih simbolično v njihovem rojstnem horoskopu predstavlja astrološka hiša, katere vrh se nahaja v znamenju Vodnarja.

Mlaj in Slovenija

Mlaj bo v horoskopu Slovenije aktiviral zelo neugoden aspekt med Venero, Marsom v Levu in Plutonom v Škorpijonu. To je aspekt, ki povzroča manipulacije in razdvajanje slovenskega naroda s strani po moči in oblasti hlepečih posameznikov, ki jih simbolizira Pluton v deseti hiši. Deseta hiša je hiša, ki predstavlja vladajoči vrh v državi.

Mlaj bo aktiviral 2., 8. in 10. hišo. V naslednjih štirinajstih dneh lahko pričakujemo precej burnih reakcij in nenadnih sprememb na najvišjih položajih. Povečala se bodo tudi nesoglasja in prepreke za sodelovanje med koalicijskimi partnerji. Problematične in izstopajoče teme bodo finance, proračun, banke, zadolženost. Največja kriza in vrhunec napetosti bo med 12. in 14.2.2019.