torek, 31. december 2013

Slovenija in svet: astrološka napoved za leto 2014

Smo na pragu radikalnih sprememb

Planeta Uran in Pluton imata zaradi počasnega gibanja močan vpliv na intenzivno dogajanje v svetu zadnjih nekaj let. Ker se napetost aspekta med Uranom in Plutonom stopnjuje, bo tudi leto 2014 močno zaznamovano in obarvano s tem aspektom.

Pluton v Kozorogu simbolizira družbene elite, ki hlepijo po moči in oblasti. Skriti pod plaščem neoliberalne filozofije o prostem trgu si poskušajo prisvojiti oziroma privatizirati imovino držav. Njihov interes je ustvariti podrejenost in odvisnost ostalih družbenih razredov, da bi si omogočili neovirano rast lastnega dobička.

Energija Urana v Ovnu ljudi prebuja, da spregledajo delovanje nevidnih moči v ozadju. Prinaša nove ideje, ki postanejo aktivatorji sprememb. Simbolizira samozadostnost in neodvisnost. Če je njegova energija blokirana, se izraža skozi nenadne izbruhe agresije, ki se manifestirajo v obliki revolucij, vstaj in uporov. To bo še posebej poudarjeno spomladi leta 2014, ko bo njegova energija v konfliktnem aspektu z ostalimi planeti.

Evropo  čakajo težke preizkušnje
Slovenija je svojo samostojno pot začela leta 1991 pod vplivom konjunkcije Urana in Neptuna, ki je povzročila velike družbene premike tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Učinek aspekta je bil izredno močan, saj je medsebojno povezal kapital oziroma kapitalizem, ki ga simbolizira Uran in delovno silo oziroma komunizem, ki ga simbolizira Neptun. V zadnjih časih smo zopet priča nezdružljivosti ideologij komunizma in kapitalizma, ki sta se združili v času konjunkcije Urana in Neptuna. Zopet se ustvarjata dva pola, med katerima prihaja do napetosti in trenja.

Ta aspekt je v zgodovini Evrope že večkrat povezal nasprotujoča si pola (npr. pakt med Stalinom in Hitlerjem), ki pa sta se tokom časa zaradi svoje nezdružljivosti razšla, kar je povzročilo ponovno polarizacijo Evrope.

V letu 2014 se bo ta napetost večala, zato lahko pričakujemo spopad med represijo vladajočih elitnih sil na eni strani in izbruhi množičnih nezadovoljstev delovne sile, ki ostaja brez osnovnih življenjskih dobrin, na drugi strani. Uran na nebu tvori kvadratni aspekt z Uranom v horoskopih držav, ki so nastajale v 90 letih prejšnjega stoletja. Med te spadata tako Evropska unija kot Slovenija. Po začetnem navdušenem združevanju se marsikatera država v uniji ne počuti več dobro. Namesto, da bi dosegle pričakovano blagostanje, so se znašle v ekonomsko podrejenem položaju in vedno bolj se jim odvzema pravica do odločanja o lastni usodi. V naslednjem letu lahko pričakujemo vedno več zahtev po razdružitvi.

ZDA na udaru sprememb
Poglabljala se bo ekonomska kriza, kajti apetiti po nenehni rasti na finančnih trgih so še vedno veliki in se zaradi opozicije med Jupitrom in Plutonom, ki prinaša usodne spremembe v globalni ekonomiji, še večajo. Ta opozicija prinaša tudi nevarnost in poskus zlorabe in manipulacije z zakonodajo, da bi se zaščitili interesi in povečala rast in dobiček finančnih inštitucij in kapitala. Ker Jupiter vlada tudi veri, je v času tega aspekta za pričakovati porast verskega fanatizma in z njim povezanega terorizma.

Ena od držav, ki bo močno na udaru evolucijskih preobratov v letu 2014, bo ZDA.  Na udaru sprememb bo njena varnost, ekonomska in politična stabilnost in ugled avtoritete v svetu. Ker tanzitni planeti tvorijo napete aspekte s Soncem, ki v mundani astrologiji simbolizira njihovega predsednika, bo za predsednika Obamo leto 2014 polno preobratov.

Mesec april 2014 - vrhunec napetosti
Najbolj eksploziven del leta bo mesec april, ko bosta planeta Uran in Pluton skupaj z Jupitrom in Marsom tvorila napeto medsebojno konfiguracijo, ki jo v astrologiji imenujemo Veliki križ.

Energija Velikega križa bo, med drugim, na površje prinesla vedno bolj nevzdržno ekonomsko situacijo, ki je plod zakulisne aktivnosti, s katero nas vodilne družbene elite obvladujejo in s tem zase pridobivajo vedno večjo moč, kot tudi nadzor nad ekonomijo in financami. Jasno se bo pokazalo kaj je v družbi potrebno spremeniti in prenoviti.

V aprilu 2014 lahko pričakujemo izredne dogodke, ki bodo močno vplivali na velik del sveta, kajti veliki križ bo aktiviral pomembne točke v horoskopih mnogih držav, tudi velesil. Pričakujemo lahko ponoven pretres finančnih trgov, izbruhe verskega fanatizma ali ideološke zaslepljenosti, nastanek novih kriznih žarišč in izbruhe vojn, množične nemire in vstaje. Nemiri in protesti v letu 2014 ne bodo več potekali mirno, ampak bodo veliko bolj nasilni, kot tisti v letih 2012 in 2013. Povečalo se bo tudi število vremenskih ekstremov, naravnih nesreč, potresov, vulkanskih izbruhov in padcev meteoritov.

Slovenija v vrtincu kolektivnih sprememb
V horoskopu Slovenije bosta aktivirana planeta Uran in Merkur. To prinaša leto polno nemirov, za katere bo večina pobud prihajala iz vrst mladine in sindikatov. EU bo večala pritiske in zahteve po večji aktivnosti in učinkovitosti na ekonomsko finančnem področju naše države. Veliko odpora in upora bodo deležne tudi zdravstvene in šolske reforme. Pričakujemo lahko tudi potresno nemirno leto, viharje in večje število prometnih nesreč, še posebej tistih, v katerih bodo soudeleženi mladi.

Na slovenskem političnem nebu se bodo še naprej vrstili škandali. Najbolj odmevni bodo tisti, ki bodo povezani z ugledom predsednika Boruta Pahorja, prav tako pa bodo na plan prinesene prikrite dejavnosti in skrivnosti prvaka SDS Janeza Janše. Za Zorana Jankoviča in premierko Alenko Bratušek pa je leto 2014 prelomno leto v njuni karieri.

Saturn v Škorpijonu  prinaša represivne metode pri zmanjševanju življenjskega standarda
Sanje o Evropi, ki so nastale na temeljih zgoraj omenjene konjunkcije Urana in Neptuna v Kozorogu in bi združevale kapital z družbeno pravičnostjo ter so temeljile na medsebojnem sodelovanju in enakopravni moči članic, se sesuvajo. Prehod Saturna skozi znamenje Škorpijonu je pokazal temnejšo plat tega družbenega  konstrukta in vse težave sobivanja.

Čeprav je bila prvotna ideja ustanoviti enotno in enakopravno demokratično Evropo, so sedaj nekatere države v podrejenem položaju in so se prisiljene podrediti tuji kontroli in nadzoru. Prihaja do polarizacije in neenakomernega razporejanja bogastva, kot tudi do borbe za premoč in nadvlado. To pa vodi do obuditve starih zamer in vse večje nestrpnosti, kot je na primer vedno večja sovražnost do Nemčije, ki se je postavila v vlogo nadzorne avtoritete.

Pokazalo se je, da se za skupnimi ideali o močni in uspešni ekonomiji Evrope skrivajo interesi kapitala. Vedno večje bodo težnje po zategovanju pasu in varčevanju. Saturnova energija avtoritete zakona in reda bo z ukrepi poskušala urediti kaotično finančno stanje, ki ga v astrologiji simbolizira škorpijonska energija, ki predstavlja finančne odnose, skupne finance, lahko tudi finančne pomoči.

Tranzitni Saturn v Škorpijonu bo v mesecu novembru 2014 prešel izredno stresno točko (konjunkcijo Marsa in Plutona, ki tvori T-kvadrat z Luno in Saturnom) v horoskopu Evrope. Narava aspekta povečuje izbruhe nacionalizma po Evropi. Večali se bodo izbruhi sovraštva in nasilja med običajnimi ljudmi in vladajočimi elitami držav, ki podpirajo hladno logiko bruseljskih birokratov, ki v svojem ekonomsko varnem svetu sprejemajo socialno brezčutne varčevalne ukrepe.

V letu 2014 bo temeljito preobrazbo in pretrese doživela tudi valuta evro.

Pluton, vladar Škorpijona, je obseden z močjo in ne prenaša izgube. Da bi zaustavil spremembe, uporablja tudi destruktivne, uničevalne in napadalne prijeme, tako da lahko pričakujemo na področju Evrope, s tem pa tudi na področju Slovenije, še bolj represivne metode pri zmanjševanju življenjskega standarda, kot tudi posege v suverenost zadolženih držav.

V južnih državah Evropske unije se bodo povečali odpori in nemiri, prav tako pa tudi uporaba omejevalnih in represivnih ukrepov proti njim. Še posebej sta izpostavljeni Italija in Španija. Izredno nasilni in rušilni nemiri pa bodo znova vzplamteli v Turčiji.

Pojav novih socialno naravnanih ideologij
Ker je planet Neptun vladar Rib, je njegova energija v tem znamenju še bolj izrazita. Njegov vpliv bo prinesel pojav novih, bolj socialno naravnanih ideologij, ki bodo temeljile na sočutnosti in pravičnejših oblikah družbenega sobivanja. Povečevalo se bo število delavskih zadrug, v porastu bo tudi socialno podjetništvo. Znova se bo pokazala moč socialnih omrežij, ki bodo  služila ljudjem za  povezovanje in združevanje.

Neptun pa je tudi planet iluzij in prevar in se kot tak lahko manifestira v obliki masovnih zavajanj in manipulacij.

Vpliv Jupitrovega povratka na Slovenijo
16.7.2014 bo planet Jupiter iz znamenja Raka prešel v znamenje Leva. V mundani astrologiji lahko ta kombinacija privede do velikih finančnih špekulacij (npr. z državnimi lastninami), do zlorab sodnega aparata in do sprememb zakonov in ustav.

V rojstnem horoskopu Slovenije je Jupiter v znamenju Leva v 8. hiši (simbolizira banke in bančne sisteme) v konjunkciji z Marsom in Venero, ki sta v kvadratu s Plutonom v 10. hiši (simbolično predstavlja vladajoče strukture države). Pozicije teh planetov nazorno prikazujejo prikrito delovanje političnega vrha v državi, ki s svojim destruktivnim, uničevalnim delovanjem v zakulisju vzpodbuja plenilsko mentaliteto, ki povzroča finančni primanjkljaj in nas sili k zadolževanju.

Cikel Jupitra traja 12 let. Ko se vrne na položaj rojstnega Jupitra v horoskopu, to imenujemo Jupitrov povratek. Njegov povratek na rojstno mesto je istočasno zaključek starega cikla in začetek novega.

Jupiterjev povratek v horoskopu Slovenije bo v septembru 2014. Ob svojem povratku bo tvoril pozitivne aspekte - konfiguracijo Veliki ognjeni trigon z Uranom in Marsom. Samo upamo lahko, da bo ta energija prinesla nove začetke na področju financ in bančništva v Sloveniji in ne nov poskus zapolnitve bančnih lukenj, ki so posledica nenasitnosti vladajočih družbenih elit, kar bi bila negativna manifestacija jupiterske energije, katero smo opazovali zadnjih 12 let.

1 komentar :

  1. Draga Ružica čestitam Ti k enkratni razlagi, moram priznati, da se bere kar strašljivo.
    Vendar nikoli ni tako dobro, da ne bi lahko bilo še boljše in nikoli tako slabo, da ne bi lahko bilo še slabše Optimisti pa zmeraj zmagujemo.

    OdgovoriIzbriši