četrtek, 17. maj 2018

Uran v Biku – SVET, KOT GA POZNAMO, SE BO SPREMENIL

Uran, planet nenadnih sprememb, je 15.5.2018 ob 12:10 vstopil v najbolj stabilno in zemeljsko znamenje, Bika. V njem bo ostal 7 let. Naravi znamenja Bika in planeta Urana sta neusklajeni, saj je Bik počasen in previden, medtem ko je Uran hiter, nepremišljen in nepredvidljiv. Zaradi te neusklajenosti lahko pričakujemo precej nemira in turbulence na področjih, ki jih v astrologiji simbolično predstavlja znamenje Bika. Povezujemo ga predvsem s finančno materialnim področjem. Na tem področju želi doseči stabilnost, saj mu ta daje občutek varnosti v življenju. Njegove težnje so usmerjene k udobnemu in umirjenemu življenju, ko ga doseže, rad pade v lenobno stanje in si ustvari rutino, v kateri lahko deluje z »vklopljenim avtomatskim pilotom«. Uranov prehod pa bo v obliki nenadnih nepričakovanih dogodkov vnašal spremembe v to stanje energijske stagnacije.

Vsakdo ima v svojem horoskopu znamenje Bika. Področje življenja, ki ga simbolično predstavlja hiša, katere vrh je v znamenju Bika, nam kaže na življenjsko področje, ki je nagnjeno k stagnaciji in ki bo ob prehodu Urana podvrženo spremembam.

Materialno stanje je odraz našega notranjega samovrednotenja. Uran v Biku nam bo osvetlil tiste naše notranje vzorce, na katerih temelji samopodoba, oziroma to, koliko cenimo sami sebe. Že nekaj zadnjih let se na kolektivnem nivoju soočamo s strahovi in tesnobami, povezanimi z izgubami in nestabilnim materialnem položajem. Institucije, ki so odgovorne za nastali položaj, se izogibajo svoji odgovornosti in jo prenašajo na pleča posameznika. Prehod Urana prinaša nova uvide na stare situacije. Ljudje ne bodo več pripravljeni sprejemati, da se odgovornost za slabo stanje prenaša na njih. Prehod Urana bo prinesel novosti v staro kaotično stanje na področju gospodarstva in financ. Iskali se bodo novi neregularni načini zaslužka, saj bo prevladovala težnja po čim večji finančni svobodi in neodvisnosti. Več bo špekulacij in želje po hitrem zaslužku, saj bo Uran rušil stare obstoječe oblike pridobivanja varnosti, ki temeljijo na kopičenju materialnih dobrin.

Skozi znamenje Bika čutimo oziroma smo v stiku s svojim telesom. Uran v Biku nam bo prinesel več razumevanja njegovega čutnega delovanja. Pričakujemo lahko tudi nova odkritja o vplivu čustev na počutje in na pojav bolezni v telesu. Prinaša pa tudi nove tehnike in metode, ki nam bodo pomagale vzpostaviti nov boljši odnos do telesa.

Znamenje Bika je zemeljsko znamenje in ga v astrologiji povezujemo tudi z dejavnostmi, ki so povezane z zemljo, npr. s kmetijstvom, še posebej z govedorejo, z nepremičninskimi dejavnostmi in tistimi dejavnostmi, ki se ukvarjajo s pridobivanjem surovin (rude, nafte…) izpod površja zemlje. Prav tako vlada hrani in prehranski industriji; zaradi dobrega smisla za obliko, pa tudi oblikovanju. Prehod Urana skozi znamenje Bika bo prinesel veliko sprememb, napredka in inovacij na teh področjih.

Kaj vse lahko pričakujemo od prehoda Urana v znamenju Bika ?
 • Spremembe dosedanjih plačilnih sredstev, kot so papirni denar in čeki. Vedno bolj se bo uveljavljalo spletno-telefonsko poslovanje in plačevanje. Prav tako pa lahko pričakujemo pojav in rast novih alternativnih plačilnih sredstev oziroma valut, kot so kripto valute.
 • Spremembe, močna nihanja in nestabilnost na finančnih trgih, kot tudi borznem poslovanju.
 • Nemire in masovne upore v državah, ki imajo nestabilno finančno stanje. To bo pripeljalo do ukrepov in zakonov, ki bodo preprečevali pretirano zadolževanje. Zahtevale se bodo spremembe za zaščito finančne varnosti in stabilnosti držav.
 • Težave z mejami, spremembe meja.
 • Krizo kapitalizma oziroma preobrazbo njegovih vrednot, še posebej njegovega koncepta potrošništva. Pojavilo se bo »zavestno potrošništvo«.
 • Digitalizacijo, ki se bo uveljavila v vseh branžah industrije, žal pa to pomeni tudi izgubo mnogih delavnih mest kot tudi pojav novih poklicev.
 • Več poudarka na ustvarjalni uporabi razpoložljivih sredstev.
 • Povečano število naravnih nesreč, predvsem tistih, povezanih z nemirom in napetostjo (Uran) v zemlji (Bik): močni potresi, izbruhi vulkanov, pa tudi kakšen malo večji meteorit bi lahko padel na Zemljo. Vedno več vremenskih težav, kot so orkani, suše, poplave, ki so povezani s podnebnimi spremembami.
 • Porast, večjo aktivnost in radikalizacijo delovanja okoljevarstvenih gibanj.
 • Večji poudarek na samooskrbi, tako energijski kot tudi prehranski.
 • Nove tehnike in avtomatizacijo v kmetijstvu, kot tudi selitev kmetijstva v mesto - urbano kmetijstvo.
 • Nihanja in nestabilnost pri cenah hrane.
 • Vedno več vegetarijancev in veganov.
 • Močan prodor 3-D tiskanja, ki bo prinesel veliko sprememb v raznih gospodarskih panogah, še posebej gradbeništvu.
 • V medicini bo izvedenih več transplantacij, kot posledica hitro razvijajočih tehnike za umetno izdelavo človeških organov, npr. iz izvornih celic, 3-D tiskanja organov. Povečala se bo dostopnost in uporaba plastične kirurgije.
 • Močen razvoj na področju biotehnologije in genskega inženiringa.
 • Revolucionarne spremembe v dosedanjem delovanju prehrambne industrije kot tudi prehranskih navad.
 • Razcvet, nova odkritja in povečana uporaba naravnih obnovljivih virov energije.
 • Trende v modi, glasbi in ustvarjalnosti, ki bodo predstavljali obujanje starega tradicionalnega in sintezo le-tega s sodobnim in novim. Pri ženskah bodo moderne obline, boki, prsa, pri moških pa poudarjene mišice. Pričakujemo pa lahko tudi ponoven razcvet elektronske glasbe.
 • Bioterorizem.
Uran je po svoji naravi precej nepredvidljiv planet, ki bo širil revolucionaren duh in spremembe na vsa področja, ki spadajo pod domeno znamenja Bika. Ta prispevek opisuje njegovo delovanje na kolektivnem področju. Na osebnem nivoju ga bodo najbolj občutila fiksna znamenja, to so Bik, Lev, Škorpijon in Vodnar. Najtežje ga bodo prenesli tisti posamezniki, ki se trmasto oklepajo starega in se težko prilagajajo spremembam.

 Kot sem omenila na začetku prispevka, imamo vsi v svojih osebnih horoskopih določeno življenjsko področje pod vplivom znamenja Bika. Ker je Uranov prehod dolgotrajen in prinaša v življenje posameznika nenadne močne spremembe in prelomnice, vam priporočam, da me kontaktirajte in se z menoj posvetujete, na katerem področju lahko pričakujete presenečenja in spremembe in kako na najbolj konstruktiven način uporabiti te močne energije.

Rudica Kovačič - svetovanje na temeljih sodobne astrologije

nedelja, 15. april 2018

Saturn v Kozorogu – nov red na starem pogorišču !

Saturn je 20.12.2017 ob 5:50h vstopil v znamenje Kozoroga in bo v njem ostal dve leti in pol, do konca 2020.

Saturn za prehod skozi eno znamenje potrebuje približno dve leti in pol. Njegov celoten cikel oziroma en obhod Zodiakalnega kroga, traja približno 29 let.

Saturnov prehod nas sooča z realnostjo in ruši naše morebitne iluzije. Od nas zahteva delo in trud, saj so področja, ki jih aktivira tokom svojega prehoda, podvržena preizkušnjam in počasni rasti. Vložen trud pa se nam postopoma obrestuje, saj so strukture in stvari, ki nastanejo tokom njegovega tranzita, kakovostne in trajne.

Sooča pa nas tudi z našimi pomanjkljivostmi in strahovi. Skozi otežene okoliščine nas sili zapustiti cono udobja in nas tako soočiti s strahovi, še posebej s strahovi pred neuspehom. Saturnovi strahovi pa so lahko tudi aktivatorji, na primer zaradi strahu pred pomanjkanjem, lahko postanemo bolj delavni in aktivni.

Saturn vlada znamenju Kozoroga. To je znamenje, ki ima močne ambicije in hlepi po uspehu v družbi. Za svoj uspeh pa je pripravljen trdo delati in se marsičemu odpovedati. Svoje cilje skrbno načrtuje in jih zaradi vztrajnega napredovanja tudi doseže. Uspeh ni sam po sebi umeven in po navadi pride z zamudo, vendar ko pride, je pa trajen. V času Saturnovega tranzita čez znamenje Kozoroga je priporočljivo vlagati energijo in se truditi na tistih področjih življenja, kjer si želimo napredovati in doseči trajnejše rezultate. To je tudi dober čas za načrtovanje naše prihodnosti kot za postavitev dolgotrajnih življenjskih ciljev, ki bi jih želeli doseči tokom njegovega naslednjega devetindvajsetletnega cikla.

Ko Saturn na svoji poti po Zodiaku pride v neko znamenje, tako na osebnem kot tudi na kolektivnem nivoju pokaže na senco, torej na temno plat znamenja. Ta proces v znamenju Kozoroga poteka že kar nekaj let. Začel se je s prihodom Plutona v to znamenje, katerega posledica je bila finančna kriza. Skozi njo smo se soočali s padcem dotedanjega moralnega ugleda in zaupanja v avtoritativne družbene sisteme, tako finančne, gospodarske kot politične. V nekaj letih so te institucije skozi zlorabo zaupanja in moči, ki so jo imele, povzročile razpad družbenih sistemov in moralnih vrednot, na katerih so temeljili. Znamenje Kozoroga namreč v geopolitični astrologiji simbolizira najvišje avtoritativne institucije v družbi, ki skrbijo za funkcionalnost in varnost družbe. Njihovo delovanje temelji na zaupanju družbe v njihovo stabilnost. To zaupanje pa je bilo v preteklih letih v imenu krize večkrat zlorabljeno in se je z njim manipuliralo. Posledica je razkroj družbenih vrednot in hierarhije družbe. S prihodom Saturna v Kozoroga pa se bomo soočali s posledicami, razkritji kot tudi poizkusi teh sil, da bi obdržale svoje pozicije in moč. Pričakujemo lahko, da bo Saturnov prehod na tem »plutonskem pogorišču« osvetlil te destruktivne vsebine in nam razkril razsežnosti zakulisnih dejavnosti. Po drugi strani pa bodo sile, ki so povzročile to stanje in si v tem procesu prilastile moč odločanja, še povečale razne represivne metode in storile vse, da bi to moč obdržale. Razkritja in saniranje le teh pa bodo na koncu pripomogla pri ustvarjanju novih, bolj stabilnih družbenih struktur.

V času Saturnovega prehoda skozi Kozoroga lahko pričakujemo:
 • preoblikovanje in samoregulacijo tistih sistemov, ki do sedaj niso delovala dobro,
 • novo hierarhijo družbe,
 • nova moralna pravila o tem, kaj je prav in kaj ne,
 • menjave na vodilnih mestih, tako gospodarskih kot tudi političnih,
 • boj za prevlado v svetu,
 • vzpostavitev novih sistemov kontrole in nadzora,
 • nove meje,
 • odkritja zlorab moči,
 • boj proti izgorelosti,
 • ukvarjanje in reševanje problemov, povezanih s starostniki,
 • spodbujanje in rast ponovne uporabe (recikliranja),
 • zategovanje pasu in varčevanje.

Vpliv Saturnovega tranzita na državo Slovenijo

Prehod Saturna skozi znamenje Kozoroga bo imel tudi močan vpliv na dogajanje v tistih državah, ki imajo to znamenje poudarjeno. Med njimi je tudi Slovenija, saj ima naša država v tem znamenju ascendent. V geopolitični astrologiji ascendent in prva hiša predstavljata državo, njene prebivalce kot tudi njihove nacionalne značilnosti. Slovenijo, katere nastanek sovpada s prejšnjim prehodom Saturna skozi znamenje Kozoroga, v naslednjih dveh letih in pol čaka kar nekaj preizkusov zrelosti. Čaka nas soočanje s preizkušnjami, ki bodo od nas zahtevale večjo povezanost in enotnost ter preraščanje notranje razklanosti, ki nas kot narod slabi. Zaradi Kozoroga na ascendentu smo znani kot zanesljivi in odgovorni, vendar pa žal tudi togi in nenaklonjeni spremembam. Sonce naše države se nahaja v znamenju Raka v sedmi hiši, zaradi česar iščemo potrditev lastne vrednosti zunaj sebe, v zunanjih avtoritetah. Tako v osebnih kot tudi v mednarodnih odnosih se to, da predamo svojo moč v roke drugemu, konča slabo, saj dotični običajno to izkoristi sebi v prid. Leta 2018 bo Saturn aktiviral naše Sonce in nas bo skozi preizkušnje učil, da postanemo suverenejši in odločnejši. Sonce v horoskopu države med drugim tudi simbolizira moč in vitalnost glavnih avtoritet v državi. Ker nas Saturnovi prehodi soočajo z realnostjo, lahko v tem obdobju pride na plan njihova bolj senčna plat, ali pa jih dohitijo posledice preteklih dejanj. Ta vpliv bo čutiti vse do sredine jeseni 2018. Ko pišem ta prispevek, že čutimo delovanje tega aspekta, saj je odstopil predsednik vlade, predsednik države pa je vpleten v preiskavo. Nekaj njegovega vpliva in blokad pa čaka tudi novoizvoljenega predsednika vlade.

Boljše razumevanje dogodkov, ki jih lahko pričakujemo ob Saturnovem prehodu skozi znamenje Kozoroga, dobimo, če proučimo njegove prejšnje cikle. Njegov prejšnji prehod skozi znamenje Kozoroga je sovpadal z valom sprememb, ko so drug za drugim padali politični sistemi, porušen je bil berlinski zid, ki je predstavljal mejo med vzhodom in zahodom. Takratni prehod Saturna, Urana in Neptuna je prinesel spremembe, ki so bile temelj za nastanek novih družb kot tudi združene Evrope. Čeprav je bila prvotna ideja ustanoviti enotno in enakopravno demokratično Evropo, so sedaj nekatere države v podrejenem položaju. Prihaja do polarizacije in neenakomernega razporejanja bogastva, kot tudi do borbe za premoč in nadvlado. Prihodnja leta prinašajo preizkus trdnosti temeljev vseh novih družbenih struktur, ki so nastale v letu 1989. Med njih sodi tudi Slovenija.

Dogajanje v svetu

Saturn je socialen planet in njegovi prehodi prinašajo pomembne dogodke, ki vplivajo na nadaljnji razvoj družbe. Spremembe družbe pa lahko potekajo na različne načine. Nova pravila se lahko vpeljejo v stari red brez trenja, na miren način, včasih pa žal tudi konfliktno, s silo. Saturnov prehod skozi Kozoroga ureja in korigira spremembe, ki so jih povzročili predhodni prehodi transpersonalnih planetov, prehod Urana, Neptuna in Plutona skozi to znamenje. Novosti in spremembe vgradi v star, obstoječ red. V zadnjih desetletjih, bolj natančno od osemdesetih let prejšnjega stoletja, smo se znašli v vrtincu družbenih sprememb. Doživeli smo padec berlinskega zidu in konec hladne vojne, kot tudi širjenje kapitalizma kot prevladujočega modela družbene ureditve. Posledica teh sprememb je nastajanje novega družbenega reda in nova razmerja vodilnih svetovnih sil v svetu. Saturn bo na svoji poti skozi znamenje Kozoroga tvoril ugodne aspekte z Uranom, Neptunom in Jupitrom, zato bo proces absorbcije novosti potekal dokaj harmonično in nekonfliktno. Izjema je aspekt med Saturnom in Plutonom, ki bo nastopil v začetku leta 2020, in prinaša zelo težavno ter napeto obdobje. Ta aspekt se pojavi vsakih 33 let, ker pa je njegov vpliv močan, ga lahko čutimo že kakšno leto prej. Prinaša brezkompromisen boj za moč in prevlado. Avtoritete in elite z vso silo branijo in skušajo ohraniti staro stanje in privilegije. Do sprememb lahko pride samo s pritiskom od zunaj. Pospeši se proces »umiranja« starih in nastajanje novih gospodarskih političnih struktur. Izrazit je boj za prevlado in prevzem kontrole nad svetom. Da bi se ohranila moč, se manipulira z zakoni in pravili. Pojavijo se novi totalitarni sistemi. Ker je aspekt brezkompromisen, prinaša povečano tveganje vojnih spopadov. Boj za prevlado pa bo potekal tudi na drugih področjih, tako političnih kot tudi gospodarskih. Plutonov prehod skozi znamenje Kozoroga je močno zamajal zaupanje v vse vodilne in avtoritativne družbene strukture. Saturn bo skušal na tem plutonskem pogorišču vzpostavljati nove strukture, ki bodo temelj novega družbenega reda.

sobota, 17. februar 2018

Kitajski horoskop - leto 2018, leto zemeljskega psa

Kitajci ob drugem mlaju po zimskem solsticiju praznujejo Lunarno novo leto. Letos se je kitajsko Lunarno novo leto pričelo 16.2.2018, končalo pa se bo 4.2.2019.

Astrološko leto pa se prične vsako leto ob istem času, 4. februarja. Po kitajskem zodiaku je pes 11 znamenje in v letu 2018 je njegov element zemlja.

Po eksplozivnem in zaletavem letu ognjenega petelina se bo prileglo nekaj več umirjenosti in stabilnosti, ki jo prinaša leto zemeljskega psa. Poskrbelo bo, da se energije uravnovesijo.

Leto bo uspešno in dobro za tiste, ki so pripravljeni trdo delati in se truditi za uspeh. Glavne teme tega leta bo težnja po enakopravnosti na vseh področjih, tako med spoli kot tudi v družbi. Še posebej bo v ospredju socialna pravičnost in pobude za bolj pravično razdelitev materialnih dobrin. Več bo družbene odgovornosti in pripravljeni se bomo boriti za tisto, v kar verjamemo. Vrline, ki bodo cenjene, so zanesljivost, odgovornost, skrb za druge ter potrpežljivost in vztrajnost.

Na osebnem nivoju je dobro razmisliti, kaj v življenju hočemo doseči, kaj za nas pomeni trdnost, na katerih področjih življenja želimo rasti in graditi ter si zagotoviti stabilnost. Pomembno je, da se pri razmišljanju o ciljih osredotočite na svoje potrebe, kajti zaradi lojalne energije znamenja psa lahko kaj hitro pozabite in zanemarite svoje potrebe. V letu psa se bomo učili, kako zaupati vase in se zanesti na svojo intuicijo.

Izstopajoča lastnost bo vztrajnost in ustvarjanje nove rutine in zaradi tega bo energija tega leta podpirala opustitev kakšne od slabih in nezdravih razvad.

Na splošno je energija v letu psa umirjena in dobrovoljna, vendar lahko v določenih trenutkih stagnira, tako da lahko takrat nastopijo obdobja melanholije.

S Psom so v letu 2018 kompatibilni Tiger, Konj in Podgana, nekompatibilini pa so Zmaj, Koza in Petelin.

četrtek, 15. februar 2018

Sončev mrk v znamenju Vodnarja – kako bomo čutili njegov vpliv do poletja

15.2. ob 22:06 bo nastopil delni Sončev mrk na 27 stopinji znamenja Vodnarja. V obdobju med Luninim m Sončevim mrkom smo predelovali spomine iz preteklosti. Mrki so znanilci in prinašalci sprememb. Da bi do spremembe prišlo, pa je potrebno osvetliti tiste dele naše osebnosti, ki so ostali ujeti v naši preteklosti. Potlačena žalost, bolečina, jeza, zamera ustvarjajo okoli nas obrambni zid, ki nas sicer po eni strani varuje, po drugi strani pa nas ovira. Zaradi strahu pred ponovno slabo izkušnjo postanemo pasivni opazovalci, ne pa akterji svojega življenja. V času med mrki imamo možnost predelati in s tem preprečiti, da slabe izkušnje vplivajo na našo sedanjost.

Vpliv Luninega mrka predelujemo bolj na psihološki ravni, medtem ko se pod vplivom Sončevega mrka spremembe zaznajo tudi na zunaj. Kombinacija vplivov in aspektov obeh zadnjih mrkov še potencira običajno sozvočje delovanja Luninega in Sončevega mrka. Aspekt Venere z Luninim mrkom je še poudaril čutenje vsebin, ki bi jih bilo potrebno predelati med njegovim delovanjem, in to so občutek lastne vrednosti in to, kako znamo poskrbeti zase in za svojo čustveno varnost. Sončev mrk pa je poleg Venere tudi v tesnem aspektu z Merkurjem in Uranom, kar prinaša nova spoznanja, preskoke v mišljenju ter nove ideje. Če ste se v času med mrkoma uspeli prepustiti svojim občutkom in jim dovolili priti na plan, bo sedaj aspekt med Merkurjem in Uranom poskrbel za pretočnost in sodelovanje med nivoji čutenja in intelekta. To sozvočje pa lahko povzroči pozitivne spremembe ter vam omogoči bolj polno in zadovoljno življenje.

Vpliv mrkov bomo čutili do sredine poletja, močneje ga bodo čutila fiksna znamenja horoskopa: Vodnar, Bik, Lev, Škorpijon. Na splošno pa velja, da Sončev mrk aktivira tematike, ki jih predstavlja astrološka hiša, v katero pade mrk. Ta področja bodo podvržena spremembam, tu bomo želeli doseči osvoboditev iz ujetosti v vzorce in napredovati.

Mrk tvori negativen aspekt z Jupitrom v Škorpijonu, zato je priporočljiva zmernost pri uvajanju sprememb. Znamenje Škorpijona je nagnjeno k ekstremom, na vse ali nič, zato lahko naš vzgib po spremembi sproži verižni učinek, ko ena sprememba potegne za sabo še plaz ostalih. Priporočljivo je biti potrpežljiv in se jih lotiti postopoma, eno za drugo. Kajti na nebu imamo negativen aspekt med Marsom in Neptunom, ki ne obeta prav veliko energije. Nakazuje na to, da bodo spremembe povzročile menjavo smeri in ciljev. Prav ta razpršenost in dezorientiranost pa lahko onemogoči napredek in uspeh.

Na kolektivnem nivoju se bomo v naslednjem pol leta poudarjeno ukvarjali z žensko energijo, kajti oba mrka sta močno aspektirana z asteroidi, ki simbolično predstavljajo transformativne sile ženske energije, ki v svoji biti zelo sledi naravnim ciklom, kjer ni nič statičnega in se vse vrti v nenehno ponavljajočih vzorcih ter združuje preteklost s prihodnostjo.

Na zunaj se bo to manifestiralo skozi pobude o večji enakosti med spoloma, kot tudi v obliki pobud po večji integriranosti žensk v življenje družbe. Na dan bodo prihajale družbene tabu teme, kot so zlorabe, neenakost, težek položaj samohranilk…

Vpliv mrka se najbolj čuti na tistem področju sveta, kjer je viden. V primeru tega Sončevega mrka je to na jugu Južne Amerike in na Antarktiki. Čutijo pa ga vse tiste države, katerim aktivira planete in senzitivne točke. Zaskrbljujoče pa je, da aktivira horoskope držav, ki trenutno stopnjujejo napetost v svetu. ZDA ima aktivirano Luno v tretji hiši, ki simbolizira prebivalstvo ZDA in ena od manifestacij tega mrka je tudi strelski pohod na Floridi, ki se je zgodil ravno na dan mrka v srednji šoli, ki spada pod domeno tretje hiše. Severna Koreja ima aktiviranega Saturna v deveti hiši, kar kaže, da bosta pritisk in omejitev prišla iz tujine. Sončev mrk v tretji hiši pa kaže na otoplitev odnosov s sosedi, ki bi bili lahko tudi posredniki pri pogajanjih s tujino. V horoskopu ameriškega  predsednika Donalda Trumpa sta aktivirana ascendent in Mars, kar bo stopnjevalo njegovo nepremišljenost in vročekrvnost, lahko pa deluje  ogrožujoče za njegov ugled in položaj kot tudi njega samega. K zapletom in povečani agresiji na bližnjem vzhodu pa bo pripomogla tudi aktivacija Marsa v horoskopu Izraela.

Državi Sloveniji mrk aktivira drugo hišo, ki je hiša financ. Ker istočasno Jupiter iz Škorpijona aktivira tudi osmo hišo, ki je med drugim tudi hiša kreditov, se je bati, da se bo zopet prekomerno zadolževalo. V letu 2018 Slovenijo čaka precej sprememb in ena od njih je tudi pozitivni premik v kolektivnem razmišljanju o tem, koliko se sami Slovenci cenimo kot narod.

sreda, 31. januar 2018

Polna Luna, Lunin mrk, Modra Luna, Super Luna in Krvava Luna

31.1.2018 ob 14:28 bo nastopil popolni Lunin mrk, ki bo zelo zanimiv in redek astronomski dogodek. Polna Luna, ki bo v znamenju Leva, bo istočasno Super Luna kot tudi tako imenovana Modra luna in pa tudi Krvava Luna. Najmočnejši vpliv bodo čutili na področjih, kjer bo viden, in ta so severna Amerika, Azija in Avstralija.

Ta mrk je povezan z mrki v avgustu 2017 in zaključuje njihovo delovanje. Sooča nas s spremembami, ki so nastale pod vplivi preteklih mrkov. Njegov vpliv bomo čutili do sredine poletja.
Mrki so v astrologiji znanilci sprememb na kolektivni kot tudi osebni ravni.
Najmočneje bodo mrk čutili fiksni znaki: Vodnar, Lev, Bik in Škorpijon, še posebej pa tisti predstavniki teh znamenj, ki imajo planete ali občutljive točke horoskopa v drugi dekadi.
Delovanje mrka se običajno manifestira skozi nek nepričakovan dogodek, ki nato postane sprožilec sprememb.

Mrk aktivira področja, ki jih simbolično opisuje astrološka hiša v katero pade in na teh področjih lahko v naslednjih mesecih pričakujemo spremembe.

Sonce, ki je v horoskopu mrka v znamenju Vodnarja, tvori konjunkcijo s planetom Venero ter južno lunino zanko in planetoidom Juno. Daje nam priložnost, da opustimo stare vzorce, kjer svojo energijo usmerjamo v rast in razvoj drugih. Vodnarjeva energija nam da možnost, da se oddaljimo od stvari ali ljudi, ki nas obremenjujejo. Ta odmik pa nam da nov, bolj jasen vpogled na situacijo. Sedaj je čas, da jasno opredelimo, kaj maramo in česa ne. Luna v znamenju Leva je v konjunkciji z severno Lunino zanko in planetoidom Ceres. Planetoid Ceres simbolično predstavlja negovalen materinski aspekt ženskosti, ki prinaša občutek čustvene varnosti. Prav tako pa nas opozarja, da če vso energijo vložimo v druge in živimo samo za njih, to ustvari energijsko neravnovesje in soodvisnost.
V obdobju tega mrka se bomo na osebnem nivoju ukvarjali z občutkom lastne vrednosti ter s tem, kako znamo poskrbeti zase in za svojo čustveno varnost.

Prejšnji mlaj je bil v znamenju Kozoroga, ki je ambiciozno, vendar tudi zelo previdno znamenje in si ne upa tvegati, saj se boji negotovosti in hitrih sprememb, zato včasih zamudi kakšno priliko. Energija polne Lune na osi Lev – Vodnar pa nam da zagon in pogum za spremembe. Kar smo v času Kozoroga načrtovali in planirali, ima sedaj možnost realizacije. Ker je v znamenju Kozoroga tudi Saturn, pod njegovim vplivom sedaj dolgoročno planiramo ter postavljamo temelje za naslednjih devetindvajset let.

Na kolektivnem nivoju so mrki znanilci sprememb v družbi. Tradicionalno mrk v znamenju Leva prinaša spremembe in težave ljudem na vodilnih položajih ter smrt »kronanih glav« in znanih osebnosti. Ta mrk prinaša tudi težave ljudem z močnim egom, tako da lahko Donald Trump, ki ima na mestu mrka planet Pluton v dvanajsti hiši, pričakuje kar nekaj težav zaradi novih odkritij, ki bodo še dodatno omajala njegov javni ugled. V tem mrku so spremembam izpostavljene močne ženske, recimo v Angliji. Britanska premierka Theresa May ima Sonce na 11 stopinji Vodnarja, Kraljica Elizabeta pa Luno na 12 stopinji Leva.

V horoskopu Slovenije pade mrk na prehod med sedmo in osmo hišo, kar bo v ospredje dogajanja v naslednjih nekaj mesecih prineslo dodatno zaostrovanje v odnosih s tujino, kot tudi diplomatsko retoriko, saj tudi zunanje ministrstvo v mundani astrologiji pade pod domeno sedme hiše. Aktiviran pa je tudi vrh osme hiše, ki je hiša kreditov in pomoči drugih držav. Osma hiša vlada tudi bančništvu v državi. Ker polna Luna posveti v ozadje, bomo v naslednjih mesecih izvedeli še za nekaj neprijetnih podrobnosti o manipulacijah, ki so botrovale »slabenju« našega bančništva in stanja državnih financ.

Modra Luna

Običajno ima koledarski mesec eno polno Luno, en mlaj in dva Lunina krajca. Obstajajo pa izjeme, in ena izmed njih je, da v koledarski mesec padeta dve polni Luni. To drugo polno Luno imenujemo modra Luna. Ta pojav je dokaj redek in se z godi vsake 2,7 leti. V letu 2018 pa bomo imeli še redkejši pojav, dve Modri Luni in sicer 31.1.2018 in 31.3.2018.

Astrološko je polna Luna čas kulminacije energije, v katerem se dokončujejo in manifestirajo stvari, zamisli, čas predelave »semena«, ki je bilo posajeno ob mlaju. Ob polni Luni velikokrat dobimo nov uvid, kajti polna Luna posveti v temo naše podzavesti in v zavedno prinese potlačene, nepredelane vsebine. Zato sta dve polni Luni v mesecu zelo intenziven čas, v katerem se nam ponuja možnost, da uravnovesimo delovanje in čutenje na področjih, ki jih aktivirata polni Luni in jih simbolično opisujejo astrološke hiše, v katere padeta.

Obstaja pa še druga definicija o sezonski modri Luni, več o njej pa si lahko preberete na https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/blue-moon.html

petek, 26. januar 2018

Lunine faze v letu 2018

 
2.1. ob 03:24, polna Luna, 11º 38’ Raka
8.1. ob 23:25, zadnji krajec, 18º 36’ Tehtnice
17.1. ob 03:17, mlaj, 26º 54’ Kozoroga
24.1. ob 23:20, prvi krajec, 4º 53’ Bika
31.1. ob 14:27, polna Luna, 11º 37’ Leva (Lunin mrk)
7.2. ob 16:54, zadnji krajec, 18º 49’ Škorpijona
15.2. ob 22:05, mlaj, 27º 8’ Vodnarja (Sončev mrk)
23.2. ob 09:09, prvi krajec, 4º 39’ Dvojčkov
2.3. ob 01:51, polna Luna, 11º 23’ Device
9.3. ob 12:20, zadnji krajec, 18º 50’ Strelca
17.3. ob 14:12, mlaj, 26º 53’ Rib
24.3. ob 16:35, prvi krajec, 3º 57’ Raka
31.3. ob 14:37, polna Luna, 10º 45’ Tehtnice
8.4. ob 09:18, zadnji krajec, 18º 24’ Kozoroga
16.4. ob 03:57, mlaj, 26º 2’ Ovna
22.4. ob 23:46, prvi krajec, 2º 42’ Leva
30.4. ob 02:58, polna Luna, 9º 39’ Škorpijona
8.5. ob 04:09, zadnji krajec, 17º 27’ Vodnarja
15.5. ob 13:48, mlaj, 24º 36’ Bika
22.5. ob 05:49, prvi krajec, 1º 3’ Device
29.5. ob 16:20, polna Luna, 8º 10’ Strelca
6.6. ob 20:32, zadnji krajec, 16º 0’ Rib
13.6. ob 21:43, mlaj, 22º 45’ Dvojčka
20.6. ob 12:51, prvi krajec, 29º 4’ Device
28.6. ob 06:53, polna Luna, 6º 28’ Kozoroga
6.7. ob 09:51, zadnji krajec, 14º 13’ Ovna
13.7. ob 04:48, mlaj, 20º 41’ Raka (Sončev mrk)
19.7. ob 21:52, prvi krajec, 27º 6’ Tehnice
27.7. ob 22:21, polna Luna, 4º 45’ Vodnarja (Lunin mrk)
4.8. ob 20:18, zadnji krajec, 12º 19’ Bika
11.8. ob 11:58, mlaj, 18º 42’ Leva (Sončev mrk)
18.8. ob 09:49, prvi krajec, 25º 20’ Škorpijona
26.8. ob 13:56, polna Luna, 3º 12’ Rib
3.9. ob 04:37, zadnji krajec, 10º 34’ Dvojčka
9.9. ob 20:01, mlaj, 17º 0’ Device
17.9. ob 01:15, prvi krajec, 24º 2’ Strelca
25.9. ob 04:53, polna Luna, 2º 0’ Ovna
2.10. ob 11:45, zadnji krajec, 9º 9’ Raka
9.10. ob 05:47, mlaj, 15º 48’ Tehtnice
16.10. ob 20:02, prvi krajec, 23º 19’ Kozoroga
24.10. ob 18:45, polna Luna, 1º 13’ Bika
31.10. ob 17:40, zadnji krajec, 8º 12’ Leva
7.11. ob 17:02, mlaj, 15º 11’ Škorpijona
15.11. ob 15:54, prvi krajec, 23º 11’ Vodnarja
23.11. ob 06:39, polna Luna, 0º 52’ Dvojčka
30.11. ob 01:19, zadnji krajec, 7º 43’ Device
7.12. ob 08:20, mlaj, 15º 7’ Strelca
15.12. ob 12:49, prvi krajec, 23º 27’ Rib
22.12. ob 18:49, polna Luna, 0º 49’ Raka
29.12. ob 10:34, zadnji krajec, 7º 36’ Tehtnice